16:00 28. November 2020
Kuula otse
  • USD1.1922
  • RUB90.9894
Analüütika
lühendatud link
MH17 katastroof (29)
10453

Reisilendu MH17 sooritanud Malaisia Boeinguga Ukraina taevas toimunud lennuõnnetust uurinud komisjoni avaldatud raport ei andnud paljudele küsimustele ammendavaid vastuseid.

Pole kahtlust, et uurimiskomisjon tegi ära suure töö, arvestas kõiki teadaolevaid andmeid ja kontrollis võimalikke versioone. Tänaseks on möödunud piisavalt aega, et veel kord põhjalikult ja emotsioonideta uurida lennureisi MH17 huku kohta Hollandi uurimiskomisjoni esitatud raportit.

Sellest, milliseid järeldusi sellest teha võib, kirjutab endise NSV Liidu kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse kõrgem ohvitser-analüütik erus Villem Rooda.

Avaldatud uurimiskomisjoni raport viitab selgesti, et MH17 lendu sooritanud Malaisia Boeing tulistati alla mässuliste kontrollitavalt alalt raketiga "Buk", mis toodi Venemaalt ja viidi kohe pärast seda Venemaale tagasi.

Siiski jätavad uurijad süüdlaste vastutuselevõtmise kriminaaluurimisele. Torkab silma, et komisjoni üsna ühemõttelisi järeldusi ei kinnitata piisavalt kaalukate tõenditega.

Kõik tõendid on üldsõnalised ja kaudsed. Ei saa väita, et nad oleksid valed, kuid neid ei saa ka ümberlükkamatuteks pidada. Selleks on ebaselgust ja ebatäpsust liiga palju. See-eest on aga raporti toon selgelt venevastase hoiakuga, mis omakorda tekitab kahtlust selle tõsiseltvõetavuses ja uurimise objektiivsuses.

Puudused kõneeristustes ja fototõendites

Üheks uurijate põhiargumendiks on Ukraina võimudelt saadud mässuliste raadioside pealtkuulamise ja mobiilikõnede eristused. Seega rajaneb uurimine ühe uurimistulemustest otseselt huvitatud sõdiva poole andmetel, mis on võetud aluseks ilma täiendava sõltumatute ekspertide uuringuteta nende tõepärasuse osas.

Seega jääb ümber lükkamata avaldatud tekstide fabritseerimise võimalus. Nii tähtsa uuringu juures sellise võimaluse püsimine pole tõe huvides lubatud. Ei ole püütud üle kuulata nende vestluste osalejaid, ei ole tuvastatud, kus ja millistel sidesagedustel need lausungid eetrisse läksid. Puudub isegi kõnede toimumise täpne aeg. Puuduste (või mahavaikitud asjaolude) loetelu võiks veel pikalt jätkata. 

Tegu on raske katastroofi uurimisega. Seda ei saa teha väiksema põhjalikkusega, kui näiteks taskuvarguse uurimist. Antud juhul aga jääb mulje, et see paljuski just nii toimuski.

Tuleb eriti rõhutada, et uurijate tõendusmaterjalidena kasutatud videotel on "Buk" mittekomplektne liikuralus. Raportist ei tasu otsida konkreetseid tõendeid, et seadeldis kuulus justnimelt Venemaale, et see toodi Venemaalt ja viidi Venemaale tagasi. Kui see ka tõepoolest nii oli, tulnuks selle kohta esitada palju täpsemat teavet, et niivõrd tõsist süüdistust kinnitada.

Laskeseadeldise autohaagisele laadimise video on tehtud kauge maa pealt. Sellel on näha "Buk" liikuralusega sarnanev objekt ilma rakettide väljalaskmiseks vajaliku lahinguosata. Täpsustamata detaile, lisamata muid tõendeid, ei ole võimalik kinnitada, et tegemist oli "Buk" liikuralusega, veelgi vähem järeldada, kellele see kuulus. Teadmata on ka videoülesvõtte tegemise koht, konkreetne aadress, et saaks võrrelda videot tegeliku ümbruse ja hoonetega ning küsitleda selle piirkonna elanikke.

Fotol on esimese põlvkonna "Buk"

Suures plaanis on näha esimese põlvkonna "Buk" liikuralust. Kuna puudub rakettide väljalaskmiseks vajalik pöördraam, ei ole võimalik tuvastada, kas tegemist on "Buk" liikur-laskealusega, kus on ka raketi väljalaskmiseks vajalik liikuraluse korpuses asuv aparatuur või on tegemist samal veermikul valmistatud ja samuti "Buk" patarei koosseisu kuuluva tehnilise toetus- ja teenindusmasinaga.

Ekspertid töötavad Malaisia reisilennuki Boeing 777 hukkamispaigal Ida-Ukrainas.
© Sputnik / Игорь Маслов

Ühe peamise tõendina esitatakse eri rakurssidest filmitud parda(kere)numbrit, mis peab uurijate arvates ilmselt tõestama, et kuna Ukraina "Buk" liikuralustel sellist numbrit ei ole, siis Ukrainale see kuuluda ei saa. Kuid osadel lähedalt tehtud videotel ei ole tausta, see on vaid kolmel ülesvõttel.

Seega tõusetuvad taas samad küsimused: kus ja millal on see video tehtud. Oleks see teada, saanuks kujutatu võrdlemisel olustiku tõendada asukohta, leida ümbruskonna elanike hulgas tunnistajaid ja nende küsitlemisega saada praegu puuduvaid täpsustusi.

Kuna videol on esimese põlvkonna "Buk" liikuralus, siis võib see olla ka 15 aasta tagune video, mille tegemise aega on võibolla muudetud. Selliste kahtluste ümberlükkamiseks täpsemaid tõendeid ja selgitusi raportis ei ole.

Veel üks oluline ebatäpsus. Raport kinnitab, et liikuralus kuulus Venemaa 53. õhutõrje raketibrigaadile. Kui arvestada brigaadi asupaika katastroofi päeval, siis pidi liikuralus toodama ja tagasi viidama kõigil kolmel võimalikul kulgemisteel läbi kahe, kolme või nelja asustatud punkti. Ka raportis väidetav raketi väljalaskmise piirkond on tiheasustatud ala.

Teiste sõnadega, sedalaadi veosele oleks kindlasti leidunud tunnistajaid. Sama käib ka raketi stardi kohta: mõned hägusad ülesvõtted tolmusambast ei asenda tunnistajate ütlusi, keda sellises tihedalt asustatud piirkonnas pidanuks kindlasti leiduma. Raportis ei ole ühtegi sellekohast uuringut, täpsustust ega elanike küsitlust.

Veel üks vastuolu — 53. raketiväebrigaadi relvastuses esimese põlvkonna "Buk" süsteeme ei ole. Relvastuses on juba mõnda aega "Buk" teise põlvkonna variandid. Nende liikuralus on sama, kuid üsna selgesti eristatavate täienduselementidega, mida videosalvestisel näha pole.

Ka see asjaolu on raportis selgitamata ja vastuolu kõrvaldamata. Seetõttu ei saa rääkida "ümberlükkamatutest tõenditest", mis pidavat uurijatel olema. Kui need tõendid muutuvad kättesaadavaks, saab neid analüüsida, kuid praegu neid ei ole ja ei peaks veel esitatama nii konkreetset süüetteheidet.

Samuti ei ole veel lõpuni selge, et tegemist oli üldse raketiga "Buk". Ka versioon, et reisilennuki lasi alla lahingulennuk, pole välistatud. Tõenäosus, et tegemist oli raketiga, on praeguseks suurem, kui esimestel päevadel pärast katastroofi. Versiooni reisilennuki allatulistamisest sõjalennuki raketiga pole praktiliselt uuritud.

Tõe huvides oleks ka seda versiooni tulnud kontrollida. Jätta fakt, et samal ajal oli samas piirkonnas õhus kolm Ukraina ründelennukit, lihtsalt tähelepanuta, ei ole õige ja kahtlus jääb.

Samuti on fakt, et baasi saabus tagasi vaid üks lahingulennuk, millel õhkutõusmise ajal olnud "õhk-õhk" tüüpi raketid olid maandumise ajaks välja tulistatud. Pilooti intervjueerisid Prantsuse ajakirjanikud. Ründelennukid pidasid 30 kilomeetri kaugusel katastroofikohast lahingut ja kaotasid selles kaks lennukit.

Kiire Su-24 jaoks polnuks probleem jõuda Malaisia lennukist rakettide laskekaugusele. Varem pooldasin ma seda kõige tõenäolisema Malaisia lennuki allatulistamise versioonina, kuid praegu ma seda enam kõige tõenäolisemaks versiooniks ei pea ja seda vaid ühel põhjusel.

Lendur peab lahingulennul täitma talle pandud ülesannet ega saa enesele täiendavaid sihtmärke valida, seda enam 30 km kauguselt. Kui aga lendur nägi pealt kahe oma kaaslase allatulistamist, võis ka tugevam närv üles öelda ja ta võis afektiseisundis saata "vaenlase" suunas selleks mitte ettenähtud raketid. Selline võimalus on üsna reaale.

Kuid kui mina võingi oma seisukohti selles küsimuses uute andmete ilmumisel muuta, siis ametliku raporti koostajatel sellist õigust ei ole. Nemad olid kohustatud ka lahingulennuki võimaliku puutumuse versiooni reisilennuki katastroofiga läbi uurima.

Täiesti arusaamatu on Hollandi uurimiskomisjoni raporti sügav veendumus "Venemaa raketi "Buk osaluses" ilma ühegi sellekohase detailse tõendita, et see oli justnimelt "Buk". Kas on leitud raketi elemente, mis elemente ja milline ekspertiis seda kinnitas? Võib arvata, et vastused nendele küsimustele antakse kunagi edaspidi, kuid millel põhineb sel juhul niivõrd sügav veendumus "Buki" osalusest ja et see kuulus kindlasti Venemaale?

Usun, et kriminaaluuring on täpsem ja põhjalikum. Ühegi selle katastroofi süüdlase õigustamine ei oleks kohane. Samas on katastroof selleks liiga tõsine, et selle asjaolusid enne lõplikku ja põhjaliku selguse saamist kasutada oma poliitilise vastase mustamiseks.

Kui lõpuks peaks selguma, et Hollandi uurimiskomisjoni "julged" järeldused on õiged ja lennuk tulistati tõesti alla Venemaal toodetud õhutõrjeraketiga "Buk", mis lasti välja Venemaalt toodud laskeseadeldiselt, siis saab talle ette heita vaid rahvusvaeliste kokkulepete rikkumist, mis keeleavad konfliktipiirkonda seda tüüpi kõrgtehnoloogilise relvastuse saatmist.

Raskendavaks asjaoluks oleks see, kui Venemaa oleks olnud teadlik tsiviillendude toimumisest üle konfliktipiirkonna ja ta tarnis sellisel kõrgusel tabamisvõimega õhutõrjerelvastust sellele vaatamata.

Millest Kiiev teadis, kuid maha vaikis

Samal ajal oli Ukraina MH17 kulgemise marsruudist teadlik. Ta teadis ka täpselt sõjapiirkondi, kus kasutatakse efektiivseid õhutõrjerelvi. Kiiev teadis loomulikult ka seda, et vaid päev varem tulistati alla 6000 m kõrgusel lennanud Ukraina sõjaväe transpordilennuk, teadis, et õhutõrjesüsteemide operaatorid ei suuda ka kõige moodsamate süsteemidega eristada sellisel kõrgusel reisilennukit sõjaväe transpordilennukist.

Ukraina väidab, et tema luure andmetel ei olnud mässulistel sellistes kõrgustes tabamiseks sobivaid õhutõrjesüsteeme. Uurimismaterjalidest selgub, et juba päev hiljem teadis ta täpselt süsteemi "Buk" üle piiri toomisest Venemaalt.

Sellele vaatamata ei suletud õhuruumi reisilendudele. Ma loodan väga, et Kiiev ei teinud otsust Malaisia reislennuki ohverdamisest, et luua oma vaenlasele rahvusvahelisi probleeme. Oma raportis on see tundlik aspekt jäetud tähelepanuta. On olemas rahvusvahelised kokkulepped reisilendude ohutuse tagamiseks. Kas Ukraina on neid leppeid rikkunud?

Ei tasu kahelda, et uurimiskomisjon tegi ära suure ja põhjaliku töö. Kahelda tasub selles, kas raportis on kajastatud kõik kogutu ja uuritu või ainult valikuline osa, mis sobib praeguse poliitilise vastasseisu reaalsusesse ega heidaks varju Ukrainale.

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

Teema:
MH17 katastroof (29)
Tagid:
Buk, lennuk, hukkumine, MH17, Ukraina

Peamised teemad