20:50 14. Juuli 2020
Kuula otse
  • USD1.1375
  • RUB80.8370
Analüütika
lühendatud link
14832

Alanud aasta võib Euroopale tunduda islamiradikaalide terrorirünnakute poolest rahulik, kuid tõenäoliselt saab sellest vaikus enne tormi, terroriorganisatsioonide poolt ette valmistatud terrorivõitlejad püüavad kalifaadi eest kätte maksta

Euroopal tuleb harjuda mõttega, et terrorirünnaku toimepanemise seisukohalt ohtliku ja mitteohtliku riigi vahel ei pruugi enam vahet olla. Terroristide rünnak võib tabada igat EL liikmesriiki. Nii arvab kõrgem ohvitser-analüütik erus Villem Rooda.

Villem Rooda

Rünnaku sihtmärgi ainsaks valikukriteeriumiks terroristidele saab olema vaid rünnaku edukuse tõenäosus. Teiste sõnadega: kohalike julgeolekuteenistuste valmisolek ja ettevalmistuse professionaalsus ning ühiskonna valmisolek rünnakule vastu seista.

Millal terroristid Euroopas taas aktiviseeruvad, on praktiliselt võimatu ennustada. Siiski on raske ette kujutada, et IS (Islamiriik — EL-s, USA-s ja Venemaal keelustatud terroriorganisatsioon) oleks võimeline siin terrorirünnakuid korraldama juba sel aastal. Pigem saavad nad "rünnakuküpseks" alles 2018.-2019. aastaks. Euroopa, Ameerika ja Venemaa eriteenistused valdavad ilmselt täpsemaid luure- ja analüüsiandmeid.

IS ideoloogide propagandamaterjalides kasutatakse praegu tihti selliseid väljendeid nagu "Euroliidu riigid", "Agressorriigid, kes osalesid meie vendade tapmises Afganistanis, Iraagis ja Liibüas", "USA ja nende sabarakkriigid", "Riigid, kes tapavad meie vendi Süürias". Seega käsitlevad terroristid potentsiaalsete ohvritena kõiki Lääneriike, sõltumata nende asukohast või suurusest.

Eelmine "terrorismilaine" toimus radikaalse moslemikogukonnaga Euroopa riikides või nende kohalike islamivaimulike poolt juhituna, kuid tänaseks on see "personaliallikas" ammendunud. Potentsiaalsed rünnakute täideviijad on kas terrorirünnakutes või lahinguväljal hukkunud (need, kes siirdusid "usu eest sõdima" Iraaki või Süüriasse) või on nad eriteenistuste poolt vahistatud. Ülejäänud on enamasti pideva valvsa jälgimise all ja nad võidakse seetõttu iga hetk mistahes kahtluse korral neutraliseerida.

Ohtlik terrorist on perekonnainimene

Põgenikevoolus Euroopasse imbunud IS agentuur võib mõneks ajaks ka eriteenistuste poolt avastamata jääda, kui nad peaksid käituma tähelepanu äratamata. Vaevalt, et selliste "uinunud" võitlejate hulk saab suur olla ja kindlasti pole nad ühendatud võrgustikku, mis kataks kogu EL-i, samuti Kanadat ja USA-d. Kuid oleks naiivne oletada, et kogu IS agentuuri oleks võimalik eriteenistustel avastada vaid põgenike kontrollimisega. Nii on võimalik avastada vaid väiksema ettevalmistuse ja vaesemaid terroriste, kellel ei olnud raha usaldusväärsete dokumentide hankimiseks ja taibukust sobiva legendi väljamõtlemiseks.

IS poolt välja valitud ja ettevalmistatud agentidel on dokumentide ja legendiga ilmselt kõik korras ja reeglina tulevad nad Euroopasse koos perekonnaga.

Kalifaadil on terroristide ettevalmistamiseks kolm salajast väljaõppekeskust. Nendes keskustes töötavad erinevatest riikidest pärit kogenud luureinstruktorid, kes kodumaa eriteenistustest vabastatud erinevatel põhjustel.

Seega ei saa IS agentuuri ettevalmistuse kvaliteeti mingil juhul alahinnata, kuid selle arvukust ei maksa ka ülehinnata. Tõeliselt hea terrorirünnakute korraldamise ettevalmistusega ja seetõttu eurooplaste jaoks ohtlikke agente ei saa olla tuhandeid ega isegi sadu. Ja sellisel terroristil on kindlasti vaja aega, et infiltreeruda ja rünnaku läbiviimiseks vajalik "isikkoosseis" formeerida.

Konspireeritud islamivõitlejad teavad, et terrorirünnaku ettevalmistamise ja läbiviimise eest, juhul kui nad ellu jäävad, vastutavad vaid nemad ise, mitte nende perekonnad. Samal ajal teavad nad ka seda, et IS käsu eiramise korral karistatakse mitte ainult neid, vaid ka nende perekondi ja lähedasi sugulasi, kes on ilmselt džihhadistidest karistussalklaste vaateväljas. Näidishukkamiste videosalvestisi ei tehtud mitte ainult "uskmatute" hirmutamiseks, vaid ka potentsiaalsete IS käsu täitmisest keeldujate hoiatamiseks. Selles mõttes on terroristide stiimul ideele ustavaks jääda palju tugevam, kui soov perekonna hüvanguks sõjategevusest loobuda.

Kõik see raskendab oluliselt Euroopa riikide eriteenistuste tööd, kuigi nad on juba praegugi tööga väga koormatud. Terrorivastase võitluse eksperdid Euroopas tegelevad praegu järgmiste suurte terrorirünnakute toimepanemise aja, koha ja potentsiaalsete toimepanijate väljaselgitamisega. Nende käsutuses on kõige kaasaegsem varustus, piisav rahastus ja nende heaks töötab ulatuslik agentuurvõrk. Eriteenistuste töö kannab vilja, kuid selle tulemusi ei avalikustata tihti. Siiski ei ole kõiki terrorirünnakuid võimalik ära hoida isegi põhimõtteliselt.

Seal, kus käib sõda, on ka terrorikeskused

Terrorismi võib võrrelda epideemiaga, mis vaatamata kvalifitseeritud meditsiinipersonalile, ravimitele ja rangetest sanitaarreeglitest kinnipidamisele tekivad kord siin kord seal ja tekitavad süütutele inimestele suurt kahju. Epideemiat sünnitavat viirust on võimatu hävitada, ta on nähtamatu ja tuvastamatu, enne kui ta satub sobivasse keskkonda, mis lubab tal aktiveeruda ja rünnata. Nii nagu viirus, levib ka terrorism keskkonnas, mis on loodud inimese ja inimühiskonna poolt.

2017. aastale saavad olema iseloomulikud terroriolukorra suured erinevused regiooniti. Kõige pingelisem on olukord Pakistanis, Afganistanis, Süürias, Jeemenis, Iraagis ja Liibüas. Seal on ka radikaalse islami põhibaasid, seal on kõige lihtsam leida terrorirünnakuteks sobivaid ja sellega nõus olevaid inimesi, seal on rahvustevaheline, poliitiline ja religioosne viha kõige suurem.

Nendes riikides on suhteliselt kerge leida ka vahendeid terrorismi rahastamiseks, terroristidel on lihtsam märkamatult liikuda ja pärast rünnaku toimepanemist varjuda. Kõrgendatud rünnakuohuga piirkonnaks jääb vaatamata tarvituselevõetavatele terrorivastastele meetmetele ka Türgi.

Mis puutub Euroopasse, siis kõrgeim terrorirünnakuoht on praegu Itaalias, Saksamaal, Prantsusmaal ja Rootsis, kuid täielikult ohututeks ei saa pidada ka teisi EL riike.

Terroril on kaadripõud

Terroristide madal aktiivsus käesoleval ajal väljaspool sõjapiirkondi on seletatav sellega, et kõige võitlusvõimelisem n.ö. "kulumaterjal" on otsa saanud. Ellujäänud on terrorismivastaste teenistuste tubli ja otsustava tegutsemise tulemusena palju ettevaatlikumaks muutunud.

Nad on oma tegevuse kas lõpetanud, või valmistavad uusi terrorirünnakuid ette väga ettevaatlikult, kasutades Al Qaeda taktikat. Erinevatel hinnangutel ei õnnestunud ligi 80% IS poolt kavandatud terroriaktidest ellu viia just kas potentsiaalsete täideviijate paljastamise või puudumise tõttu.

Terroristide peamised värbamiskeskused ja agitatsioonistruktuurid on oma tegevuse praktiliselt lõpetanud. Seega, kujutavad praegu suurimat ohtu need radikaalid ja üksiküritajad, kellel on õnnestunud oma meelsust varjata, mis ei ole võimaldanud nende kavatsusi tuvastada, seda enam neid tagaotsitavaks kuulutada, mis oleks sisuliselt võrdne terrorristi paljastamisega.

Kuid aasta pärast suureneb terroririsk Euroopas taas, 2018.-2019. aastal püüab IS kalifaat uute, põgenikevooluga Euroopasse saabunud immigrantide toel kätte maksta "oma" territooriumil saadud kaotuse eest. Täna on džihhadistid sunnitud keskendama oma jõupingutused Iraagis ja Süürias hõivatud territooriumide kaitsele, samuti lahingulisele ettevalmistusele ja islami väärtuste propagandale.

Kalifaadil ei ole praegu lihtsalt piisavalt personali, kes oleks eriteenistuste kõrgendatud valmisoleku tingimustes võimelised terrorirünnakuid IS huvisfääri kuuluvates riikides ja piirkondades korraldama ja läbi viima. Avaldatud andmed selliste isikute olemasolu, ettevalmistuse taseme ja organisatsiooni kohta on ilmselt ülepakutud. Paljud terroriaktid, mille eest IS on vastutuse võtnud, viitavad kas nõrgale või koguni igasuguse sideme puudumisele rünnaku toimepanijate ja organisatsiooni vahel.

Kalifaat on võitlejate ettevalmistamisega hiljaks jäänud

Kalifaadil tuleb terroristidekandidaate Euroopas otsida nende fanaatikute hulgast, kes veel ei ole eriteenistuste huviorbiiti sattunud. Erilist lootust Euroopast ja USA-st saabunud võitlejatele neil panna ei tasu, sest nende isikud on Euroopa eriteenistustele juba teada ja neil hoitakse silma peal. Varem või hiljem nad tabatakse ja mõistetakse süüdi. Nii et sellised vabatahtlikud sobivad vaid kahurilihaks lahinguväljale rinnetel või avalike hukkamiste läbiviimiseks.

Tegelik terrorist ei ole üldse teleriekraanilt tuttavate tegelaste moodi. Ta ei poseeri noaga käes hukkamise ohvri taustal. Tegelikult ohtlik terrorist ei ole sugugi rumal, ta oskab maskeeruda ja varjata oma tohutut viha "islami vaenlaste" vastu. Selliseid inimesi ei ole IS käsutuses eriti palju. Edust pimestatud Kalifaat hakkas liialt hilja selliste inimeste otsimisele tähelepanu pöörama. Pealegi on eelmiste aastaga võrreldes ettevalmistusega personali suunamine lahingupiirkondadest lahkuvasse põgenikevoolu oluliselt raskemaks muutunud.

Kõige selle tõttu on raske ennustada IS terrorirünnakute aktiviseerumist enne 2018.-2019. aastat. Selle ajani tuleb Euroopal tegemist teha vaid üksikterroristide, matkijate või üksikute, veel alles IS gruppidega, keda ei ole veel tuvastatud ega tabatud.

Mis puudutab neid, kes migrantide tulvas Euroopasse imbuvad, siis suurimat ohtu kujutavad endast Talibani kontrollitavatelt aladelt Afganistanis ja Pakistanist saabuvad immigrandid. Sinna on kerge lülitada IS poolt värvatud inimesi, kellel võib olla kõige erinevam elulugu ja kelle sidemetest terroriorganisatsiooniga ei pruugi teada isegi nende koduküla elanikud.

Veelgi paremat eriettevalmistust omavad IS poolt Süüria mõõduka opositsiooni hulgast värvatud isikud, kes paluvad Euroopas võimudelt varjupaika alusel, et nende elukoht kodumaal on sattunud Assadi vägede kontrolli alla ja seetõttu on ende elud suures hädaolus. EL ja USA toetavad Süüria opositsiooni tema võitluses valitsusvägede vastu ja sellistele inimestele varjupaiga andmine on vägagi tõenäoline.

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

Tagid:
terroriorganisatsioonid, oht, liikmesriigid, rünnak, Kalifaat, IS, Villem Rooda, Euroopa, EL

Peamised teemad