22:59 15. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1813
  • RUB86.5850
Analüütika
lühendatud link
Õppused (114)
35774

Hüsteeria ja laestvõetud "agressiivse Venemaa" riugaste otsingud on lühinägelike poliitikute praktika, arvab sõjaväeluure kõrgem ohvitser-analüütik erus Villem Rooda

Villem Rooda, sõjaväeluure kõrgem ohvitser-analüütik erus

Oleks võinud arvata, et NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi hiljutine avaldus, millega ta rahustas Balti riike sügisel toimuvate Venemaa-Valgevene õppuse "Zapad 2017"suhtes, hoiab ära kohalike poliitikute hüsteeria. Allianss ei näe õppuses ega Venemaas endale vältimatut ohtu. Kuid paistab siiski, et mitte kõik ei jäänud teda uskuma. 

Igal riigil on õigus korraldada enda territooriumil oma relvajõudude õppusi ja igal riigil on õigus kas igaks juhuks või siis oma sõjaväelaste treenimiseks selliseid õppusi jälgida. Selline on juba kord sõjaväelaste mõtteviis ja tavapraktika. Kuid hüsteeria ja laestvõetud "agressiivse Venemaa" riugaste otsing on lühinägelike poliitikute praktika.

Valgevene kaitseminister nimetas kära õppuste Zapad 2017 ümber hüsteeriaks >>

Suuremahuline õppus "Zapad" toimub iga nelja aasta tagant Valgevene territooriumil ja tavaliselt see sõjamäng naabrites erilist muret ei tekitanud. Kui selleks muidugi mitte pidada sõjaväelaste, kellele naabrite õppused tekitasid lisamuret, uudishimu, mis aga tuleneb nende töö spetsiifikast.

Venelased ja valgevenelased kontrollivad oma relvajõudude valmisolekut teoreetiliselt läänest tulla võiva kallaletungi tõrjumiseks. Selliseid pretsedente on ajaloos olnud ja nende kordumist ei taha keegi. Sõjaväelaste asi ongi kallalaetungideks valmis olla, tulgu need siis mis suunast iganes, isegi kui sellise rünnaku toimumise tõenäosus on nullilähedane.

Tasub tähele panna, et ettevalmistustega õppuseks "Zapad-2017" ei ole kaasnenud mingeid Venemaa ega Valgevene avaldusi "agressiivsest ja ettearvamatust NATO-st ega temast lähtuvatest ohtudest". Pole olnud mingit NATO-vastast propagandat ega avaldusi, et õppust võidakse kasutada provokatsioonide korraldamiseks. Kahjuks ei saa sama öelda Balti riikide ja NATO kohta tervikuna.

Piisab, kui meenutada kasvõi Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė ja tema valitsuse liikmete avaldusi. 

Väeüksuste ja sõjatehnika koondamine riigi piiride lähedale kutsub alati esile reaktsiooni teisel pool piiri asuvate riikide kindralite nii avalikud kui varjatud "ürituste" näol, mis mahuvad täielikult sellistel puhkudel kehtiva sõjaväelise "viisakuse" raamidesse: ei tehta midagi rohkemat ega vähemat sellest, mida sõjaväelased on harjunud tegema "uudishimust" naabri sõjaliste võimete ja oskuse vastu põhimõttel "ka meie siin ei tuku, näeme kõike ja oskame meiegi üht-teist".

Venelased ei räägi kõike

Oma professionaalsetele mängudele keskendunud sõjaväelaste seljataga kõlavad poliitikute hirmunud ja isegi hüsteerilistel avaldustel ei ole tegelikkusega mingit pistmist. See-eest on nendel vahetu seos Venemaa-vastase propagandaga. Venemaad süüdistatakse ebapiisavas avatuses ja soovimatuses lubada välismaa vaatlejaid eelseisva õppuse kõikide etappide juurde, kuigi Jens Stoltenberg märkis oma hiljutises, õppusele "Zapad 2017" pühendatud NATO-Venemaa briifingul tehtud avalduses, et venelased esitasid andmed õppustel osalevate lennukite, laevade ning Venemaa ja Valgevene sõjaväelaste arvu kohta.

Allianss on kõige järgi otsustades avalikustamise tasemega igati rahul, sest NATO kindralid mõistavad, et neile öeldi niipalju, kui teises mundrites kindralid, rikkumata oma riigile antud truudusetõotust ja kohustust mitte avaldada salastatud teavet, öelda said. Kõik muu tuleb kindlaks teha luurelennukite, signaalluure ja agentuuri abil. 

NATO toob Zapadi ajaks Baltimaadesse lisavõimeid >>

Seega etteheited Venemaale, et õppuse üksikasju ei avaldatud, on osaliselt õigustatud. Kordan, õppuse "Zapad 2017" eesmärgiks on erinevate väeliikide koostegutsemise harjutamine NATO-poolse kallaletungi korral, see tähendab, et üksuste tegevus kujuteldava agressori vastu põhineb olemasolevatel andmetel võimaliku kallaletungi iseloomust, teiste sõnadega luureandmetel. Venelased ja valgevenelased ei põle kindlasti soovist võimaldada NATO vaatlejatel saada ülevaadet sellistest teadmistest.

Nende õppuste etappide salastatuse tasemele avaldab mõju ka faktor, et Valgevene on faktiliselt ainuke Venemaa naaberriik nõukogudejärgses ruumis, mis on Venemaaga liitlassuhetes ega ole sattunud NATO mõju alla. Venemaa on huvitatud, et selline olukord säiliks, allianss on aga Valgevene tuleviku suhtes täpselt vastupidisel seisukohal.

Ainsaks riskifaktoriks on meremeeste ja lendurite närvid

Jens Stoltenberg ütles, et Venemaa ei varja andmeid õppuste toimumise koha, aja ja iga etapi ajakava, õppusel osaleva sõjatehnika ja sõjaväelaste hulga, nende varustuse iseloomu, üksuste liikumine kohta õppuse ettevalmistamise ja toimumise ajal.

Presidendi riigikaitse nõukogu arutas Zapadiga seonduvat, illustratiivne foto
© Sputnik / Игорь Зарембо

Enamikule õppuse etappidest on ilmselt võimaldatud ka juurdepääs ametlikele NATO esindajatele, kes ilmutavad kindlasti kõrgendatud tähelepanu, hakkavad norima ja tegema ebasõbralikke avaldusi, mis on tingitud üldiselt ebasõbralikest suhetest Venemaa ja alliansi vahel. NATO nimetab venelasi strateegiliseks vastaseks, väljakutseks ja ohuks, on kasutatud isegi sõna "vaenlane". 

Kuid, nagu teada, ei kutsuta vaenlast oma sõjalisi õppusi vaatlema, seda enam ei demonstreerita talle vägede väljaõppemetoodikat ja taktikalisi võtteid.

Kaadrisõjaväelaste arvates rikuvad mõned NATO kindralid üldiselt omaksvõetud häid kombeid, tehes avalikke avaldusi õppuse "Zapad 2017" ohtlikkusest ja ohtudest, mida see Poolale ja Balti riikidele kujutab. Niivõrd kogenud ohvitserid ise teavad muidugi, et sellised harjutused tegelikult naabritele ohtlikud ei ole.

Ainuke, mis õppuse "Zapad 2017" käigus võib ohtlik olla, on Venemaa laevade ja lennukite suurenev liikumisintensiivsus rahvusvahelistes vetes ja õhuruumis. Arvestades regionaalseid pingeid, võib tavaoludes tühine intsident muutuda tõsiseks vahejuhtumiks ja tekitada ohtliku konflikti. Sellistel juhtudel sõltub palju NATO-st ja tema ohvitseridest, kes juhivad alliansi laevu ja lennukeid, mis sel ajal õppuste piirkonnas asuvad. Sama käib ka Venemaa sõjaväelaste kohta. Sihilike provokatsioonide tõenäosus mõlemalt poolt on kaduvväike. 

USA sõdurid Valgas
© Estonian Defence Forces http://pildid.mil.ee/

Riigikaitse nõukogu arutas Zapadiga seonduvat >>

Kuna õppustele "Zapad 2017" kavatsetakse läbi mängida mitmeid uusi taktikalisi võtteid, oodatakse õppuste piirkonda mitmete uute relvasüsteemide ja toetusvahendite toomist, üksused peavad näitama oma uusi võimekusi ja võimalusi. Kõik see põhjustab juba pärast õppusi Lääne kindlasti meediakära Venemaa-poolsest jõudemonstratsioonist. Võimalik, et Lääne propagandistidel tasuks Venemaa kindralitele koguni tänulik olla pakutud ainese eest harjutada retoorikat Moskva agressiivsuse ja ettearvmatuse teemal.

Kui aga tõsiselt ja vastutustundlikult rääkida, siis õppus "Zapad 2017" ei tekita mingeid uusi pingeid Venemaa ja NATO vahelistele suhetele ega suurenda otsese sõjalise konflikti ohtu. Sõjaväelastel on lihtsalt selline töö.

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

Teema:
Õppused (114)
Tagid:
hüsteeria, analüütika, õppused, russofoobia, Zapad-2017, NATO, Jens Stoltenberg, Dalia Grybauskaitė, Valgevene, Venemaa

Peamised teemad