12:03 31. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1698
  • RUB92.4606
Analüütika
lühendatud link
16615

Kahenädalane NATO õppus Noble Partner 2018 algab Gruusias 1. augustil ja see peegeldab NATO suurenevat aktiivsust Lõuna-Kaukaasias, mida alliansis peetakse kõige olulisemaks geopoliitilise ehituseks Euraasias. Õppus viib mõttele, et 2008. aasta august ei õpetanud ühelegi partnerile midagi, arutleb autor.

Aleksandr Hrolenko, sõjaline vaatleja

Õppus Noble Partneri 2018 viib mõttele, et 2008. aasta august ei õpetanud ühelegi partnerile midagi. Manöövritel Vaziani sõjaväelennuväljal ja polügoonil ning Norio õppeväljal osaleb üle 3000 sõduri 13 riigist, sealhulgas Armeeniast, Aserbaidžaanist, Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Eestist, Prantsusmaalt, Leedust, Norrast, Poolast, Türgist ja Ukrainast. Kõige olulisem on USA osalus — 1170 sõjaväelast.

Eesti toetab Gruusia pürgimist NATO liikmeks >>

Samavõrd märgatavad on viis tanki M1A2 Abrams, M2 Bradley soomukit ja mitmed lahingkopterid AH-64 Apache, kokku üle 140 ühiku lahingutehnikat, mis on võrreldav 2008. aasta augustis toimunud õppusel Clean Field kasutatud relvade ja tehnika nimekirjaga.

Õppus toimuvad USA Euroopa väejuhatuse juhtimisel, nende vene-vastane iseloom on ilmne. Moskva hoiatusi NATO-ga lähenemise ohtlikkuse kohta ei võeta Tbilisis arvesse ja luuakse uue sõjalise konflikti eeldusi Lõuna-Kaukaasias.

Venemaa kaitseministeeriumi vastus strateegilisel planeerimisel ei ole saladus.

Gruusia püüab alates 2008. aastast saada NATO liikmelisuse tegevuskava (MAP), mis tähendaks riigi NATO blokiga liitumisprotsessi käivitamist, kuid pole seda saanud üksmeele puudumise tõttu alliansi liikmesriikide seas, kes kardavad Moskva karmi reaktsiooni. Siiski on Washingtonil ja Brüsselil kasulik Venemaad heidutada isegi Gruusia sellise kehva olukorra ja revanšistlike meeleolude õhutamise tingimustes. Gruusia inimeste tegelik julgeolek ja heaolu ei ole sellega seoses üldse teema.

Musta mere logistika

Õppuse Noble Partner 2018 deklareeritud eesmärk on tugevdada Gruusia kaitsevõimet, tõsta koostalitlusvõimet NATO vägedega pealetungi ja kaitseoperatsioonides, Tbilisi, Washingtoni ja Brüssel erisuhete edasiarendamine, "Musta mere piirkonnas turvalise keskkonna ja stabiilsuse" tagamine.

USA-Gruusia partnerluse tõelist olemust näitasid 2008. aasta augusti sündmused, kui alliansi standardite järgi loodud, koolitatud ja relvastatud Gruusia üksused sisenesid tankidel Lõuna-Osseetiasse.

Tegelikult selleks, et maksta Läänele tagasi võlg Lõuna-Kaukaasiasse NATO sillapea loomise eest. Hoolimata saadud negatiivsest kogemusest püüdleb Gruusia ikka veel alliansi liikmestaatuse poole. Sellist perspektiivi arutatakse USA Kongressis regulaarselt.

Tuld kõigi pihta: Gruusia snaiprid tunnistasid üles, kes Maidanil inimeste pihta tulistas >>

Täna tolmub NATO (Bundeswehri) lahingutehnika viienda suurtükiväebrigaadi territooriumil Vazianis (soomustehnika toimetati Poti sadamasse Rumeenia Musta mere äärsest Constanta sadamast).

Gruusiale jääb alliansi uks poolsuletuks. Põhja-Atlandi partnerid justkui ei kiirusta võtma vastutust Lõuna-Kaukaasias toimuvate poliitiliste protsesside eest, kuid suurendavad siiski oma kohalolekut piirkonnas. Ühtlasi analüüsivad USA sõjaväeülemad Gruusia logistika võimekust. Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse esindaja brigaadikindral Federico Mayokko märkis, et tema hiljutise visiidi eesmärk Potisse oli "tutvuda sadama taristu ja võimekusega".

Milleks ameerika kindralile Gruusia sadama võimekus? NATO tegevus Lõuna-Kaukaasias näib veelgi kahtlasem, kui arvestada, et kulisside taga arutatakse NATO rannavalvebaasi rajamist Poti sadamasse (projekti võib realiseerida iga eraldivõetud alliansi liikmesriik — Gruusiaga kahepoolsete suhete formaadis).

Sellise partnerluse jätkamine ja arendamine (Noble Partner toimub neljandat korda) ohustab Venemaa riiklikku julgeolekut ja piirkondlikku stabiilsust. Kui Gruusia, USA ja nende liitlased ei hakka arvestama Venemaa, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia huvidega Lõuna-Kaukaasias, siis olukorra edasine areng ei tõota "partneritele" midagi head.

Võidelda viimase grusiinini

Moskva on korduvalt üles kutsunud mõtlema Gruusia NATO-sse võimaliku vastuvõtmise tagajärgedele ja mõne päeva eest tuletas Venemaa president Vladimir Putin seda taas karmilt meelde. Kas nad võtavad seda kuulda? Probleem on selles, et Läänega kollegiaalsel Gruusial on vägagi kindel roll. Just sellepärast toimus Tbilisis 2003. aastal, kohe pärast positiivseid muutusi Gruusia-Venemaa suhetes Rooside revolutsioon.

Baltikumi sõjakas Siil: vaenlaseks on valitud Venemaa >>

"Ebapiisavalt otsustava käitumisega" president Eduard Ševardnadze tagandati ja aasta pärast kooskõlastas Gruusia individuaalse partnerluse tegevuskava ning saatis oma väekontingendi Afganistani. Pärast seda ei mõjutanud Gruusia juhtkonna vahetus enam praktiliselt alliansi strateegiat.

Ja täna on koostöö keskmeks Gruusia territooriumi pakkumine NATO baaside rajamiseks ning manöövrid sõjaväelaste poolt võimaliku sõjategevuse teatri hõlvamiseks.

Gruusias on mitmeid sõjalise väljaõppe keskusi, kus on olemas välisriikide (enamasti ameeriklaste) üksuste ekspertidest juhendajaid, kes tegelevad justkui Gruusia sõjaväelaste väljaõpetamisega. Kuid neid keskusi saab kiiresti ümber kujundada Pentagoni täisväärtuslikeks sõjaväebaasideks. Pole juhus, et Vaziani sõjaväe koolituskeskus (Tbilisi lähedal) on ehitatud analoogiliselt Saksa Hohenfelsi baasiga.

Maailma armeede võimsuse pingereas on mitte eriti jõukal järjel ja kompaktne Gruusia, mille elanikkond on 3,7 miljonit, 82. kohal, kohe pärast Zimbabwet. Kuid Gruusia armees on rohkem kui 30 000 sõjaväelast ja neli väeliiki, kus on 220 tanki, ligikaudu 350 liikur- ja järelveetavat suurtükki ning 265 raketiseadeldist.

Samal ajal, järgib Gruusia NATO kaitsekulutuste taset — Kaitseministeerium eelarve 2018. aastal oli 802 miljonit lari (umbes 328 miljoni dollarit), mis on rohkem kui 2% SKT-st (2017 aasta SKT 15,2 miljardit dollarit). Gruusia ostis USA tankitõrjerakette "Javelin" (410 raketti ja 72 laskeseadeldist). Peetakse läbirääkimisi kantavate õhutõrjerakettide "Stinger" ostmiseks ja üldine prioriteet on õhutõrjerelvadel.

Gruusia kaitseministeerium töötab välja reservarmee ja relvajõudude mobiliseerimise kontseptsiooni. Plaanitakse luua reservarmee, territoriaalreserv ja sõjaväekohuslaste spetsialistide reserv teenistuse kestusega kuni 60 päeva aastas. NATO peakorteris hinnatakse Gruusia maaväeüksusi kõrgelt. Kõiges selles on tunda 2008. aasta "reha" kontuure.

2008. aasta augustis oli Gruusias samuti mitu tuhat välismaalast (peamiselt ameeriklast). Selle taustal tekkis Gruusia võitmatuse ja kõikelubatavuse illusioon, mis viiepäevase lahingutegevuse jooksul hajusid.

Ja USA eriväelased, kelle Venemaa rahuvalvajad 2008. aasta augustis Poti lähedal koos relvade ja sõjavarustusega vangi võtsid, teavad Põhja-Atlandi liidu sõjalise suutlikkuse piire Venemaa piiride lähedal hästi.

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

Tagid:
analüütika, poliitika, MAP, sõjaline, õppus, Noble Partner 2018, kaitseministeerium, NATO, Lõuna-Osseetia, Venemaa, Euroopa, Gruusia

Peamised teemad