10:03 29. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1727
  • RUB92.3025
Analüütika
lühendatud link
NATO idarindel (273)
26710

Briti vägede ja sõjatehnika tulevane viimine läbi kogu Lääne-Euroopa Baltimaadesse ei aita suurendada Euroopa Liidu rahulike kodanike julgeolekut, vaid tõotab eestlastele vältimatut transpordikollapsit ja harukordste sündmuste keerist.

Suurbritannia kaitseministeerium avalikustas plaanid oma elavjõu ja tehnika Baltimaadesse viimiseks õppuse Defender Europe 2020 ajaks. Tuleval kevadel koonduvad Briti väed Eestis Tapa sõjaväebaasi. Sinna viiaksegi Ühendkuningriigi territooriumilt isikkoosseis ja sõjatehnika.

Kesk-Euroopa ja Baltimaade raudteed on erineva rööpmelaiusega Vaatamata ilmsetele logistilistele raskustele saadetakse osa Briti sõjalistest veostest Eestisse ikkagi raudtee-ešelonidega — läbi La Manche'i aluse tunneli ning Prantsusmaa, Belgia, Hollandi, Saksamaa ja Poola territooriumi.

Suwałki koridori piirkonnas tuleb vahetada rattapaarid üleminekuks laiemale (Nõukogude) rööpmele, alles pärast seda liiguvad Briti sõjaväeešelonid läbi Leedu ja Läti eesti territooriumile — Tapa linnakesse, mis asub saja kilomeetri kaugusel Venemaa piirist.

Briti vägesid ja lahingutehnikat tuuakse Eestisse ka lennukitega, laevadega ja maanteid mööda. Eeposlik teekond, millega kaasnevad sõjaväelaste reaalsed raskused ja kannatused vägede ümberpaigutamisel, võib osutuda õppusest Defender Europe 2020 endast sisukamaks ja dramaatilisemaks. NATO konflikt Ida-Euroopa tegelikkusega on vältimatu.

Suurus loeb

Brittide kujutelmad Euroopa sõjateatrist ja mastaapsetest manöövritest on üsna omapärased. Nii on nende kaitseministeeriumi saidile pandud teave "suurimast rahvusvahelisest sõjaväeõppusest" Joint Warrior, millest võtab osa "üle 3000 sõjaväelase 14 riigist".

Isegi kui London viiks 2020. aasta kevadel Tapale kõik oma 330 tanki, 89 liikursuurtükki ja 35 raketikompleksi, poleks Venemaaga rammu katsumine talle jõukohane.

Võrdluseks: Venemaa, Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan ja Usbekistan korraldasid septembris strateegilise õppuse Tsentr-2019, millel osales 128 000 sõjaväelast, 20 000 ühikut sõjatehnikat, 600 õhusõidukit ja 15 sõjalaeva.

See ei ole ülempiir, Venemaal on korraldatud veelgi mastaapsemaid õppusi, millel on osalenud kuni 300 000 sõjaväelast — see arv on poole suurem kui kogu Briti relvajõudude isikkoosseis.

Süsteemne nõrkus

Rahvusvahelise õppuse Defender Europe 2020 käigus tuuakse USAst Ida-Euroopasse mere- ja õhutranspordiga 1. soomusdiviis (16 000 sõjaväelast), mille relvastusse kuulub üle 240 tanki Abrams, ligi 700 jalaväe lahingumasinat Bradley ja soomustransportööri, 66 haubitsat, 103 miinipildujat ja 61 kopterit.

Ameerika ekspeditsioonikorpusesse kuulub ka mõni tuhat sõjaväelast 12. mehhaniseeritud, 9. soomusratsaväe- ja 6. õhudessantbrigaadist. Kokku ligi 30 000 ranger'it. Oma kaarte Pentagon täielikult ei ava, kuid võib arvata, et kui kõik USA, Suurbritannia ja teiste NATO riikide vägede mere-, õhu-, raudtee- ja autotranspordivood jõuavad õppuse Defender Europe 2020 toimumise piirkonda, tekib sõjalis-poliitilise pinge hüppeline tõus.

Tõeliselt suurte manöövrite vastuvõtmiseks ei olda siin valmis, vägede koostöö on paika panemata. Eesti, Läti ja Leedu sõjaline taristu on alles arenemas, materiaal-tehniline baas ei ole projekteeritud toime tulema väegrupeeringu ja sõjatehnikapargi järsu mitmekordse suurenemisega.

Pentagoni ja NATO õppeoperatsioonide logistika, inseneri- ja tagalatoetus põrkab siin paratamatult kokku hulga raskuste ja probleemidega. Siia kuulub ka mugavustega harjunud Ameerika ja Briti sõjaväelaste majutus ehk olme. Eelseisva õppuse suurimaks nõrkuseks on tagalakommunikatsioonid.

Ka naaberriikide reaktsiooni tõenäosus on suur. Pole juhus, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka juhtis 12. oktoobril tähelepanu "arusaamatule" õppusele Defender Europe 2020 ja kutsus üles nendeks valmistuma.

Venemaa võib Eesti, Läti ja Leedu piiri äärde Leningradi, Pihkva ja Kaliningradi oblastisse juurde tuua tanki- ja motolaskurüksusi ning õhutõrje, suurtükiväe, luure ja raadioelektroonilise võitluse vahendeid. Rahvusvahelistes vetes kohtuvad "Euroopa kaitsjatega" kindlasti (õppe-eesmärgil) Balti laevastiku õhu-, pealvee- ja allveejõud. Pole välistatud Venemaa raketikomplekside Iskander-M ja õhutõrjerakettide S-400 Triumf viimine Valgevene pinnale.

Peale selle võidakse Valgevene sõjalennuväljadele kiiresti ümber paigutada Venemaa õhu- ja kosmosejõudude lennuväepolgud. Kevad tõotab tulla kuum.

Autori arvamus ei pruugi kokku toimetuse seisukohaga kattuda.

Lugege lisaks:

Teema:
NATO idarindel (273)

Samal teemal

NATO idarindel
Tagid:
Pentagon, NATO, õppused, Tapa, Balti riigid, Eesti, Suurbritannia

Peamised teemad