23:58 03. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1726
  • RUB86.6018
Kultuur
lühendatud link
5701

Eesti elanikest 85 protsenti saavad puhta joogivee ühisveevärgi kaudu koju, pea sama paljude inimeste reovesi kogutakse kokku ühiskanalisatsiooni kaudu ning puhastatakse vastavalt nõuetele.

TALLINN, 22. märts — Sputnik. "Enamikes suuremates asulates on ühisveevärk ja —kanalisatsioon olemas, kuid olukord on keerulisem seal, kus see pole võimalik," ütles keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon teisipäeval peetava rahvusvahelise veepäeva puhul. "Kui linnainimese ainuke mure on veearvete õigeaegne tasumine, siis hajaasustusega maapiirkonnas peab inimene rajama kaevu ja reovee puhastusseadmed ning tagama ka nende korrapärase hoolduse."

Keskkonnaministeeriumi teatel pole paljude inimeste kaevuvesi puhas, seejuures on kaevud tihti reostunud just mikrobioloogiliselt, mis viitab kaevu halvale tehnilisele seisukorrale või lähedal asuvale reostusallikale nagu laut, sõnnikuhoidla või reovee imbkaev. Lisaks näitab Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal korraldatud seire, et madalates kaevudes esineb kõrgendatud määral nitraatioone ja leidub ka pestitsiide, teatas BNS.

Samuti on probleeme reovee käitlusega. Möödunud aastal tehtud uuringust selgus, et ligi 35 protsenti reovee kogumise ja puhastamise süsteemidest hajaasustuses on üle 35 aasta vanad ning halvas tehnilises korras. Kõikidest hajaasustuse reovee kohtkäitlussüsteemidest, nagu kogumismahutid, immutussüsteemid ja kuivkäimlad, ei vasta nõuetele 22 protsenti ehk iga viies.

Karin Kroon lisas, et positiivse poole pealt on eestlane üks Euroopa säästlikemaid veetarbijaid, tarbides keskmiselt 80-90 liitrit päevas. Selline tarbimise maht on püsinud stabiilsena juba üle kümne aasta.

Rahvusvahelist veepäeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel juba 1993. aastast. Tänavu keskendutakse vee ja töökohtade seostele ehk sellele, kuidas vesi ja töökohad koos juhivad inimeste elusid ning kuidas inimestele tagatud puhas vesi loob paremad eeldused hariduse saamiseks, tööl käimiseks, enese teotuseks, sotsiaalseks arenguks jne.

Maailmas puudub 663 miljonil inimesel ehk pea igal kümnendal inimesel võimalus saada tervisele ohutut joogivett. Nendes piirkondades, kus joogivesi kättesaadav pole, on naiste ja laste igapäevaseks ülesandeks vee koju tassimine. See tähendab, et lastel pole võimalik koolis käia, haridust omandada ja naistel puudub võimalus tööl käia.

 

Peamised teemad