16:28 15. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1813
  • RUB86.5850
Kultuur
lühendatud link
5510

Tehnilise Järelevalve Amet tuletab koos Tarbijakaitseametiga meelde, et ohutuse ja nõuetekohasuse tagamiseks võib pürotehnilisi tooteid müüa üksnes vastavat luba omav ettevõte

TALLINN, 14. detsember — Sputnik. Pürotehnikat ei tohi osta turult, eraisikutelt sotsiaalmeediast ega inimeselt tänavalt. Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi või varalist kahju.

Et ostetud pürotehnika oleks kasutamisel ohutu, on kehtestatud nõuded nii pürotehniliste toodete müügiga tegelevatele ettevõtetele, müügikohtadele kui ka toodetele.

Ilutulestik jõuab Eestisse Hiinast>>

Pürotehnika kategooriad:

F1-kategooria – väga madala ohutasemega, võib kasutada elamu siseruumis;

F2-kategooria – madala ohutasemega kasutamiseks väljas piiratud alal;

F3-kategooria – keskmise ohutasemega pürotehniline toode kasutamiseks väljas suurel avatud alal;

F4-kategooria – kõrge ohutasemega, võib kasutada üksnes erialateadmistega isik ehk pürotehnik.

Ilutulestiku laskmine vastavalt Feng Shui õpetusele>>

Ettevõttel, kes soovib müüa F2-, F3- ja F4- kategooria pürotehnilisi tooteid, peab olema TJA väljastatud pürotehnilise toote käitlemise tegevusluba. Tegevusload on leitavad majandustegevuse registrist. Tegevusloa infot võib ostja müüjalt ka ostu sooritades küsida.

Nõuded pürotehnilisele tootele ja müümisele:

Pürotehnilisel tootel peab olema kasutusluba või CE-märgistus;

Pürotehnilise tootega peab kaasas olema eestikeelne kasutusjuhend;

F1-kategooria toodet võib müüa vähemalt 12-aastasele isikule, arvestades seejuures toote pakendile märgitud vanusepiiri;

F2- ja F3-kategooria toodet võib müüa vähemalt 18-aastasele isikule;

Kui müüjal tekib kahtlus ostja vanuses, tuleb nõuda isikut tõendavat dokumenti;

Toote hinnateave peab olema selge ja arusaadav;

Ostu korral tuleb ostjale anda ostu tõendav dokument, millel on vähemalt kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress, müügikuupäev ning iga kauba või teenuse nimetus ja hind ning tasutud summa. Alla 20 eurot maksva ostu korral peab ostu tõendava dokumendi andma vaid juhul, kui ostja seda soovib;

Usaldusväärne kaupleja on tähistanud oma müügikoha kaupleja ärinime ja teabega kauplemisaja kohta;

Kui tootel ilmneb defekt, on ostjal õigus esitada müüjale pretensioon. Selleks on oluline ostu tõendada, milleks sobib nii ostudokument kui ka pangaväljavõte.

Eesti sai 26 000 euro suuruse trahvi>>

Keelatud on:

F2- ja F3-kategooria pürotehniliste toodete selvemüük;

Pürotehniliste toodete ära andmine tasuta tarbijavõistluse või —mängu raames;

Paugutite müümine ja kasutamine;

Defektsete ja aegunud pürotehniliste toodete müümine;

Avalikul üritusel ja tänava- või turukaubanduse korras pürotehniliste toodete müümine;

Pürotehniliste toodete edastamine postisaadetises.

Pürotehnika ostmisel järgi järgmisi Tehnilise Järelevalve Ameti nõuandeid:

Ära osta pürotehnikat turult, eraisikutelt ja ettevõtetelt, kes ei oma vastavat tegevusluba, sotsiaalmeediast ega inimeselt tänavalt;

Küsi eestikeelset kasutusjuhendit ning tutvu sellega enne ostu;

Järgi ohutuid hoiustamistingimusi ning vanusepiiranguid;

Kui sul tekib kahtlus toodete ohutuse suhtes, teavita sellest Tehnilise Järelevalve Ametit;

Pürotehnilisi tooteid ei tohi oma tarbeks hoiustada rohkem kui 20 kg.

Tagid:
pürotehnika, ilutulestik, Tehnilise Järelevalve Amet

Peamised teemad