00:55 09. Aprill 2020
Kuula otse
  • USD1.0871
  • RUB82.1046
Konfidentsiaalsuspoliitikast

Konfidentsiaalsuspoliitikast

Konfidentsiaalsuspoliitika

  1. Üldsätted

Föderaalne Riiklik Unitaarettevõte "Rahvusvaheline infoagentuur "Rossija Segodnja" (MIA "Rossija Segodnja", "meie", "meile\meid"), registreeritud aadressil: 119021, Venemaa, Zubovski puiestee, maja 4, peab Teie isikliku elu kaitset väga tähtsaks.

Seoses sellega kohustub "Rossija Segodnja" järgima juriidilisi nõudeid ja eeskirju, mis puudutavad isikuandmete kaitset vastavalt 27. aprilli 2016. a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 2016/679 „Füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta („Isikuandmete kaitse üldmäärus", „GDPR").

Käesolev Konfidentsiaalsuspoliitika on suunatud sellele, et teavitada Teid meie tegevuse kohta käesoleva veebilehe kasutamisel Teie poolt esitatud info kogumise, töötlemise ja kasutamise vallas.

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et serverid, millel asuvad veebilehe kaudu meile edastatavad andmed, asuvad Venemaal. Euroopa Komisjon pole veel kvalifitseerinud andmete kaitstuse taset Venemaal vastuvõetavana. Kuid me töötame püsivalt olemasoleva turvasüsteemi täiustamiseks ja teeme jõupingutusi Teie andmete korrektse kaitse tagamiseks.

Palun, arvestage sellega, et käesoleval veebilehel võivad olla lingid teiste teenustepakkujate veebilehtedele, mida me ei kontrolli, ja millele suhtes käesolevat Konfidentsiaalsuspoliitikat ei kohaldata.

Pakume Teid tähelepanekult käesoleva dokumendiga tutvuda, et saada aru, mida me Teie isikuandmete töötlemiseks ja kaitsmiseks ette võtame ning kuidas Te saate oma isikuandmete kaitsega seotud õigusi realiseerida.

  1. Meie poolt saadava info liigid

2.1.               Andmed, mida me saame automaatselt ja töötleme ilma konkreetse isiku tuvastamise eesmärgita

2.1.1. Automaatne protokollimine

Nagu ka enamikel veebilehtedel salvestavad ka meie veebiserverid ja turvasüsteemid automaatselt ja ajutiselt registreerimisfailides mõned tehnilised andmed. Me ei kasuta neid andmeid kunagi füüsilise isiku tuvastamiseks. Me ei teosta nende andmete ühendamist teiste andmetega, nende edastamist ega kasutajate isiklike profiilide loomist. Selliste andmete töötlemine toimub ainult veebilehe kasutamise võimaldamiseks (ühenduse loomine, veebilehe korrektse töö tagamine, tehniline haldamine, turvalisuse tagamine) ning statistilisel eesmärgil, et veebilehte tulevikus Teie vajadustele paremini kohandada. Need andmed hõlmavad eelkõige järgmist:

-        Teie arvuti\seadme IP-aadress;

-        päringu sisu (küsitud faili nimetus ja aadress meie veebilehel);

-        päringu kuupäev ja aeg;

-        ajavahe ajavööndite vahel vastavalt Greenwich'ile (GMT);

-        ühenduse staatus;

-        vastav edastatavate andmete maht kvantitatiivses mõõtmes;

-        kasutatava seadme tehniline kirjeldus, sealhulgas veebilehitseja keel ja versioon, teave Teie  arvuti\seadme operatsioonisüsteemi kohta;

-        viidatava veebilehe URL, kui ligipääs toimub lingi kaudu;

-        Device ID*, unikaalne arv, mis genereeritakse mobiilrakenduse paigaldamisel Teie nutitelefonile või tahvelarvutile ja moodustatakse installitud rakenduse teabe ja seadme liigi, millele paigaldus teostatakse, kombinatsioonist;

*seda teavet kogume ainult siis, kui te kasutate meie mobiilrakendust Android või iOS opsüsteemi jaoks.

Vastavalt meie üldreeglile ei hoia me neid andmeid üle 12 kuu, kuid seda tähtaega võidakse pikendada Venemaa või ELi seadusandluse nõudmisel. Me ei saa tagada veebilehe korrektset tööd ja andmete turvalistust andmete töötlemise lõpetamise puhul, seega ainuke viis meile neid andmeid mitte saata on veebilehe kasutamise lõpetamine.

2.1.2. Cookie-failide kasutamine

Üks tehnoloogiatest, mida me kasutame info saamiseks ja cookie-failide kasutamisega seotud sisu kvaliteedi tõstmiseks. Cookie-fail (küpsis) on väike tekstifail, mis sisaldab andmeid, mis salvestuvad seadmele (arvutile, tahvelarvutile, nutitelefonile jne), kui Te veebilehti külastate. 

Neid andmeid ei kasutata kunagi füüsilise isiku tuvastamiseks. Selliste andmete töötlemine toimub veebilehe töö optimiseerimiseks, sisu kvaliteedi parandamiseks ja reklaami eesmärkidel. Need sihid saavutatakse statistiliste andmete analüüsi kaudu - näiteks veebilehe kasutajate käitumise tendents. Andmed hõlmavad eelkõige järgmist:

-        Teie arvuti\seadme IP-aadress;

-        päringu sisu (päritud faili nimetus ja aadress meie veebilehel);

-        päringu kuupäev ja aeg;

-        ajavahe ajavööndite vahel vastavalt Greenwich'ile (GMT);

-        ühenduse staatus;

-        vastav edastatavate andmete maht kvantitatiivses mõõtmes;

-        kasutatava seadme tehniline kirjeldus, sealhulgas veebilehitseja keel ja versioon, teave Teie  arvuti\seadme operatsioonisüsteemi kohta;

-        viidatava veebilehe URL, kui ligipääs toimub lingi kaudu, ning otsingu tingimused, kui ligipääs toimub veebilehitseja kaudu;

-        Teie poolt meie veebilehel kasutatavate seadistute andmed;

-        Esimese ja viimase veebilehe külastuse aja andmed, viimase sessiooni kestvus;

-        Teie interneti teenusepakkuja nimi.

Mõned cookie-failid kustutakse automaatselt Teie arvutist pärast akna sulgemist veebilehitsejas, teised kustuvad automaatselt ainult pärast konkreetse aja möödumist, mis võib sõltuvalt cookie-faili tüübist erineda ja kesta 30. minutist kuni 13. kuuni.

Te saate meie veebilehte külastada ka ilma cookie-faile kasutamata. Paljudes veebilehitsejates on selliste failide salvestamise funktsioon vaikimisi paigaldatud. Kuid Te saate cookie-failide säilitamise keelata, seadistades veebilehitseja vastavalt. Samuti saate Te igal hetkel kustutada varem Teie arvutile\seadmele salvestatud cookie-failid, kasutades vastavaid veebilehitseja seadistusi. Täpsema info cookie-failide vastuvõtmise, keelamise, vaatamise ja kustutamise kohta leiate Teie veebilehitseja seadistustes või veebilehitseja kasutajate tugifoorumites.

On tähtis arvestada sellega, et konkreetsete asjaolude puhul võib cookie-failide blokeerimine põhjustada meie veebilehe funktsionaalsuse piiramist.

Käesolevas jaotises 2.1.2. märgitud eesmärkide jaoks võime kasutada meie veebilehel ka kõrvalisi klienditeenindusi, mis võivad samuti salvestada ja analüüsida cookie-faile ning koguda muud tehnilist infot Teie seadme kohta. Me nõuame oma partneritelt hoolikat suhtumist kasutaja andmetesse ja teeme koostööd ainult ettevõtetega, kellel on vastav reputatsioon. Allpool on toodud kõrvaliste klienditeeninduste nimekiri, mida me saame oma veebilehel kasutada. Palun tutvuge nende teenuste põhjaliku töökirjeldusega nende veebilehtedel allpool toodud linkide kaudu. Ka nende saitide  jaoks saate keelata Teie seadme kohta info kogumise ja cookie-failide kasutamise:

-        Google Analytics (http://www.google.com/analytics/)

-        Google Adsense (https://www.google.com/adsense/ )

-        comScore (http://www.comscore.com/)

-        Doubleclick by Google (https://www.doubleclickbygoogle.com/ )

-        Taboola (https://www.taboola.com/)

-        AdRiver (http://www.adriver.ru)

-        Yandex.Metrika (https://metrika.yandex.ru/)

-        LiveInternet (http://www.liveinternet.ru/)

-        Postquare (http://www.postquare.com/)

-        AdFox (https://www.adfox.ru/)

-        Yandex.Direct (https://direct.yandex.ru/)

-        Flurry* (http://flurry.com)

* Seda teenust saate pruukida vaid siis, kui kasutate mobiilrakendust Androidi või iOSi jaoks.

 

2.2. Andmed, mida me saame, sealhulgas ka konkreetse isiku tuvastamiseks

2.2.1. Kommentaaride jätmine, hinnang ja muu veebilehe materjalide kasutamine

Teie mugavuse jaoks võib veebileht kasutada sotsiaalvõrgustike mooduleid. Kommentaaride jätmiseks ja muudeks toiminguteks veebilehe sisuga saate Te kasutada ühte oma sotsiaalvõrgustiku kasutajakontodest. Kui Te sisenete oma kasutajakontosse mõne sotsiaalvõrgustiku kaudu, saame me Teie konto kohta mõningad üldandmed. Sõltuvalt Teie kasutajakonto privaatsuse seadistustest võib see andmekogum igas konkreetses sotsiaalvõrgustikus eristuda. Edasi on loetletud suur hulk andmeid, millele meie veebileht ligipääsu saab - eesnimi, perekonnanimi, foto, sünnikuupäev, sugu, e-posti aadress, Teie tellimused muudel veebilehtedel. Me kasutame neid andmeid ainult Teie isiku tuvastamiseks ja Teiega koostöö hõlbustamiseks.

Me kasutame sotsiaalvõrgustike mooduleid mitte selleks, et saada infot kasutajate käitumise kohta, vaid selleks, et suurendada klienditeeninduse kvaliteeti, sealhulgas selleks, et anda teile võimalus suhelda vahetult Teie sõprade ja tuttavatega, jagada artikleid ja muid meie veebilehe huvitavaid materjale sotsiaalvõrgustike kaudu.

Samal ajal võivad sotsiaalvõrgustikud koguda infot oma eesmärkide realiseerimiseks ja nende infokogumise protsessi meie mõjutada ei saa. Pöörake tähelepanu sellele, et neil platvormidel on oma Konfidentsiaalsuspoliitika, ja me ei vastuta kuidagi selle eest, kuidas need veebilehed kasutavad neile antavat infot hetkel, mil te vastavatele linkidele vajutate. Seoses sellega soovitame teile tutvuda iga Teie poolt kasutatava sotsiaalvõrgustiku viimase Konfidentsiaalsuspoliitika versiooniga.

2.2.2.  Tagasiside võimaluse tagamine

Selleks, et tagada võimalus võtta meiega ühendust seoses veebilehel avaldatavate materjalidega või ka muudes küsimustes, kavandasime tagasiside jätmise võimaluse.

Te saate meiega ühendust võtta ühele veebilehel märgitud e-posti aadressidest saadetud meilisõnumi kaudu. Sellisel juhul töötleme me Teie isikuandmeid - Teie poolt märgitud nime, Teie e-posti aadressi ja muid andmed vaid sel juhul, kui see on vajalik Teie poolt tõstatatud eesmärgi täitmiseks. Arvestame, et saates meile taolise sõnumi, annate meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Teie küsimuse lahendamise eesmärgil.

Vastavalt üldreeglile peatame me sellise andmete töötlemise pärast Teie poolt seatud eesmärgi täitmist.

  1. Andmete esitamine kolmandatele isikutele

Veebilehe kasutamisel kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma Teie nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, mis on ette nähtud käesolevas Konfidentsiaalsuspoliitikas.

Käesoleva punkti 3 esimese lõigu sätteid ei kohaldata juhtudel, kui isikuandmeid esitatakse riiklikele asutustele või õiguskaitseorganitele ning eraisikutele seaduse või vastava võimuorgani otsuse alusel, samuti tsiviil- või kriminaalmenetluse raames, mis riivavad meie seaduslikke huve.

  1. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa nõukogu isikuandmete kaitse määrusele, on Teil õigus ligipääsuks oma isikuandmetele, mida töötleb MIA „Rossija Segodnja", neisse muudatuste tegemiseks ja nende töötlemise keelamiseks. Samuti võite paluda need andmed hävitada. Kui Te olete andnud oma nõusoleku isikuandmete kasutamiseks, saate selle igal hetkel tühistada.

Nende õiguste realiseerimiseks tuleb Teil võtta meiega ühendust e-posti aadressil privacy@sputniknews.com või saata meile kiri (MIA „Rossija Segodnja", 119021, Venemaa, Zubovski puiestee, maja 4, ehitis 1,2,3).

On tähtis aru saada, et mistahes Teie isikuandmete töötlemise protsessi muutmise palve täitmiseks peame me kindlasti Teie isiku tuvastama. Seoses sellega tuleb niisuguste taotluste juurde lisada isikut tõendava dokumendi koopia koos selle omaniku allkirjaga ja märkida aadress, kuhu vastus saata tuleb.

Kui Te arvate, et Teie avaldamisele mittekuuluvate isikuandmete töötlemist teostatakse meie poolt Teie õigusi rikkudes, saate esitada kaebuse vastavasse isikuandmete kaitse järelevalveorganisse.

  1. Andmete turvalisus

Isikuandmeid, mida me saame ja hoiame, loetakse konfidentsiaalseks infoks. Nad on kaitstud kaotamise, muutmise ja sanktsioneerimata ligipääsu eest. Selleks kasutame me vastavaid ajakohaseid tehnilisi lahendusi ja haldusmeetmeid. Me arendame pidevalt olemasolevat andmete kaitsesüsteemi.

Teie vastutate meie veebilehel Teile antud kasutajakonto parooli konfidentsiaalsuse eest. Te olete kohustatud seda parooli saladuses hoidma, seda kellelegi edastamata.

  1. Konfidentsiaalsuspoliitikasse muudatuste tegemine

Jätame endale õiguse oma Konfidentsiaalsuspoliitikat igal ajal muuta. Näiteks on see võimalik meie veebilehe täiustamistööde läbiviimisel või õigusnormide muutmisel. Palume Teid meie Konfidentsiaalsuspoliitika muudatusi regulaarselt jälgida.

 

  1. Kontaktid

Kõikides küsimustes, mis on seotud käesoleva Konfidentsiaalsuspoliitikaga, saate võtta meiega ühendust, saates teate e-posti aadressile: privacy@sputniknews.com

Viimane uuendus: 2018. aasta juuni