11:27 24. November 2020
Kuula otse
  • USD1.1901
  • RUB90.3507
Konfidentsiaalsuspoliitikast

Konfidentsiaalsuspoliitikast

Föderaalne Riiklik Unitaarettevõte "Rahvusvaheline infoagentuur "Rossija Segodnja" (edaspidi MIA "Rossija segodnja", "meie", "meile/meid"), registreeritud aadressil: 119021, Venemaa, Zubovskij puiestee, maja 4, peab Teie isikliku elu kaitset väga tähtsaks.

Me järgime juriidilisi nõudeid ja eeskirju, mis puudutavad isikuandmete kaitset vastavalt 27. aprilli 2016. a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 2016/679 „Füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise“ ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta („Isikuandmete kaitse üldmäärus“, „GDPR“). Isikuandmete töötlemisel järgime me GDPR-i artiklis 5 sätestatud põhimõtteid.

Palume Teid tutvuda konfidentsiaalsuse poliitikaga (edaspidi - Poliitika), et saada aru, millisel eesmärgil me Teie isikuandmeid töötleme, ja kuidas Teie saate oma  Agentuuris töödeldud isikuandmetega seotud õigusi kasutada.

Püüdsime  muuta poliitika võimalikult lihtsalt mõistetavaks.

Poliitika tekst on tõlgitud kinnitatud venekeelsest väljaandest Teile arusaadavasse keelde.

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete meie poolt töötlemise ja nende kaitse kohta, ettepanekuid Poliitika tutvustamise parendamiseks või soovite kinnitatud väljaannet taodelda, võite Te saata meile pöördumise jaotises 10 „Kontaktid” näidatud viisil.

1. Rakendusala
Poliitika eesmärk on teavitada Teid meie tegevusest Teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel kui kasutate meie teabeallikaid, ajakirjandusliku tegevuse korraldamisel ja ka mitmesuguste ürituste korraldamisel.

Protsessid, mille suhtes käesolevat Poliitikat kohaldatakse, on loetletud 3. jaotises „Teatis konfidentsiaalsuse kohta”.

Pange tähele, et meie teabeallikad võivad sisaldada linke muude teenusepakkujate ressurssidele, mida me ei kontrolli ja mida Poliitika ei hõlma.

Nõuame oma partneritelt kasutajaandmetega hoolikat ümberkäimist ja teeme koostööd ainult usaldusväärsete ja mainekate ettevõtetega.

2. Alaealiste isikuandmete kogumine
Meie teabeallikad pole mõeldud alla 13-aastaste laste isikuandmete töötlemiseks. Kui selliseid andmeid saidi sisu kujundamiseks kasutatakse, küsime me kindlasti vanematelt või neid asendavatelt isikutelt nõusolekut nende töötlemiseks.

Kui Teil on alust arvata, et meile esitas oma isikuandmed laps, võtke palun meiega ühendust jaotises 10 „Kontaktid” osutatud viisil.

3. Teatis konfidentsiaalsuse kohta
3.1 Isikuandmete töötlemine koos konkreetse isiku tuvastamisega Agentuuri teabeallikate poolt.
Agentuuri teabeallikad töötlevad isikuandmeid, et tuvastada Teid konkreetse isikuna järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

3.1.1. Kasutajakonto funktsionaalsuse pakkumine Sputniku saitidel.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Võimalus osaleda uudiste aruteludes ja kommentaarides.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Sputniku veebisaidi registreemisel palume me Teid esitada nimi või pseudonüüm ja e-posti aadress.

Pärast oma konto loomist saate oma kasutajakontol täpsustada lisaandmed: foto, vanuse teave; sugu; sünniaeg; riik; suhtlusvõrgu konto ID. Lisaandmed pole kohustuslikud.

Kui Te määrasite sotsiaalse võrgustiku konto ID, siis töötlevad Sputniku saidid Teie sotsiaalse võrgustiku kontolt saadud andmeid: perekonnanimi, eesnimi, foto, sünniaeg, sugu, e-posti aadress, tellimused.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Teie nõusolek.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kuni olete oma kasutajakonto ise kustutanud või kuni esitate nõusoleku tagasivõtmise taotluse (andmete kustutamine).

Nõusoleku tagasivõtmise kord on määratud jaotises 5.7. „Õigus nõusolek tagasi võtta“.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Kui esitasite oma isikliku kasutajakonto sätetes sotsiaalse võrgustiku ID andmed, edastatakse andmeid kolmandatele isikutele, nimelt: Facebook Inc. (Facebook); Google LLC (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Twitter); Vkontakte LLC (Vkontakte).

Kolmandatele isikutele andmete üleandmist ei toimu, kui Teie isikliku kasutajakonto sätetes pole teavet sotsiaalsete võrgustike kohta.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Kui Teil on isikliku kasutajakonto sätetes andmed sotsiaalse võrgustiku kohta, toimub isikuandmete töötlemine Vene Föderatsiooni, USA ja teiste sotsiaalvõrgustikke pakkuvate riikide territooriumil.

Kui Teie isikliku kasutajakonto sätetes pole teavet sotsiaalvõrgustike kohta, siis töödeldakse isikuandmeid ainult Vene Föderatsiooni territooriumil.

3.1.2. Kasutajakonto funktsionaalsuse pakkumine saidil Sputnikimages.com.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Fotomaterjalide, graafiliste, infograafiliste, audiovisuaalsete materjalide kasutamise õiguse litsentsi andmine.

Isikuandmed, mida mainitud eesmärgil töödeldakse.

Eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, kasutajanimi, ettevõtte nimi, ettevõtte tegevusala, linn, riik, töökoht, ametikoht, postiindeks, aadress, kontakttelefoni number.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Leping (litsentsikokkulepe).

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kuni lepingu (litsentsikokkuleppe) lõppemiseni.

Lepingu lõppemisel antakse leping sisearhiivi hoiule. Lepingu hoiuaeg määratakse kindlaks vastavalt juhtumite sisemisele liigitusele, mis lähtub Vene Föderatsiooni õigusaktide nõuetest.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamist ei toimu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

           Isikuandmete töötlemine toimub ainult Vene Föderatsiooni territooriumil.

3.1.3. Isiklike kasutajakontode loomine äriklientide esindajatele Sputnik Trending jaoks.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Sputnik Trendingu teenuste osutamine.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

E-mail; ettevõte; kasutajanimi; andmed uudistevoogude kasutamise kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Leping (litsentsikokkulepe).

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kuni lepingu (litsentsikokkuleppe) lõppemiseni.

Lepingu lõppemisel antakse leping üle sisearhiivi hoiule. Lepingu hoiuaeg määratakse kindlaks vastavalt juhtumite sisemisele liigitusele, mis lähtub Vene Föderatsiooni õigusaktide nõuetest.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamist ei toimu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub ainult Vene Föderatsiooni territooriumil.

3.1.4. Turundusvõistluste ja kampaaniate läbiviimine.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Turundusvõistluste ja kampaaniate läbiviimine.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Suhtlusvõrgustikes olevate kontode ID-d, perekonnanimi, eesnimi, isanimi, vanus, riik, andmed Interneti- messengeride ja suhtlusvõrgustike kontaktide kohta, kontakttelefonide numbrid, e-posti aadress, fotod, videod.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Võistlustel või muudel üritustel osalemise reeglid.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kuni ürituse lõpuni.

Võitjate andmeid töödeldakse kuni auhindade üleandmiseni.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Kolmandate isikute kaasamise korral ürituste korraldamiseks (partnerid, kolmandate osapoolte toimumiskohad) või auhindade jagamiseks (postiteenused, kullerteenused või partnerid) toimub isikuandmete edastamine.

Korraldades konkursi kõiki etappe ise, sealhulgas võitjatele auhindade väljastamisel, ei anna Agentuur isikuandmed iseseisvalt üle kolmandatele isikutele.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Kolmandate isikute kaasamise korral ürituste korraldamiseks (partnerid, kolmandate osapoolte toimumiskohad) või auhindade jagamiseks (postiteenused, kullerteenused või partnerid) toimub isikuandmete töötlemine Vene Föderatsiooni ja kaasatud kolmandate isikute riigi territooriumidel.

Kolmandate isikute puudumisel toimub töötlemine ainult Vene Föderatsiooni territooriumil.

3.1.5. Uudiste kommenteerimine sotsiaalvõrgustiku kasutajakontode kaudu.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Võimalus uudistematerjale kommenteerida Sputniku saitidel oma Facebooki kasutajakonto kaudu.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Facebooki kasutajakonto ID; perekonnanimi; eesnimi; foto.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Teie nõusolek.

Uudistematerjalide kommenteerimisel muutub teave selle kommentaari autori kohta üldsusele kättesaadavaks, kui see ei riku tema õigusi ja vabadusi ning me arvestame, et autor on sellest teadlik.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Teie isikuandmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Nõusoleku tagasivõtmise kord on määratud jaotises 5.7. „Õigus nõusolek tagasi võtta“.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Facebook Inc. (Facebook).

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub Vene Föderatsiooni ja USA ning teiste riikide territoorimuidel, kus sotsiaalvõrgustiku pakkuja on esindatud.

3.1.6. Sputniku ja Sputnikimages.com tellijatele postiloendi teostamine.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Uudiste postiloendi teostamine.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Perekonnanimi, eesnimi; e-posti aadress; asukoha aadress; andmed e-posti kliendi kohta.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Teie nõusolek.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kuni Teie nõusoleku tagasivõtmiseni.

Nõusoleku tagasivõtmise kord on määratud jaotises 5.7. „Õigus nõusolek tagasi võtta“.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub Vene Föderatsiooni, USA, Saksamaa ja Leedu Vabariigi territooriumidel.

3.1.7. Võimalus saada tagasisidet
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Füüsiliste isikute või ettevõtte esindaja poolt esitatud pöördumiste (kaebuste, ettepanekute) menetlemine.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Perekonnanimi, eesnimi; töökoht ja ametikoht; aadress; riik; kontakttelefonide numbrid; e-posti aadress.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Teie probleemi lahendamiseks Teile tagasiside kindlustamine.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kuni Teie pöördumises oleva probleemi lahendamiseni.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Kolmandatele isikutele edastamist ei toimu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub ainult Vene Föderatsiooni territooriumil.

3.2 Isikuandmete töötlemine Agentuuri teabeallikate poolt ilma Teie isiku tuvastamiseta.
Meie teabeallikad koguvad teavet automaatselt, ilma Teid füüsilise isikuna tuvastamata, järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

3.2.1 Agentuuri inforessursi kasutaja käitumise analüüs sisemiste süsteemide abil.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Saidi töö ja sisu pakkumise parandamine, kõige asjakohasemate uudiste kuvamine, sihitud reklaami kuvamine Agentuuri veebisaidil ja reklaamivõrgustikes.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Cookie, IP-aadress, asukohateave, OS-i tüüp ja versioon, brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja ekraani eraldusvõime, allikas, kust kasutaja tuli, milliselt saidilt või millise reklaami järgi, OS-i ja brauseri keel, kasutaja tegevus Interneti võrgus.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Õigustatud huvi.

Teie andmete kogumisel lähtume me oma õigustatud huvidest, kuna muud alused pole sel juhul kohaldatavad. Meie tegevus sõltub Teie huvist pakutava sisu vastu, selle kasutamise mugavusest.

Meie inforessursi kasutaja käitumise analüüs on tavameedia tegevuse puhul tavapärane, sellega seoses arvestame, et olete sellest teadlik. Kinnitame, et Teie andmete analüüs, mida viiakse läbi meie seatud eesmärgi saavutamiseks, ei mõjuta oluliselt Teie õigusi ja vabadusi.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Säilitamise tähtaeg sõltub cookie faili tüübist.

Tüüpide kirjelduse leiate cookie tabelist.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Kolmandatele isikutele isikuandmete edastamist ei toimu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub ainult Vene Föderatsiooni territooriumil.

3.2.2 Agentuuri inforessursi kasutaja käitumise analüüs teiste osapoolte ressursside abil.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Saidi töö ja sisu pakkumise parandamine, kõige asjakohasemate uudiste kuvamine, sihitud reklaami kuvamine.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Cookie, IP-aadress, asukohateave, OS-i tüüp ja versioon, brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja ekraani eraldusvõime, allikas, kust kasutaja tuli, milliselt saidilt või millise reklaami järgi, OS-i ja brauseri keel, kasutaja tegevus Interneti võrgus.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Teie nõusolek.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

1) Kuni cookie aegumiseni, sõltuvalt selle tüübist. Salvestusperioodi cookie faili tüübi järgi Te saate vaadata cookie tabelist.

2) Kuni Teie nõusoleku tagasivõtmiseni (töötlemisest keeldumiseni).

Nõusoleku tagasivõtmise kord on määratud jaotises 5.7. „Õigus nõusolek tagasi võtta“.

Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamine kolmandatele isikutele.

Selle eesmärgi saavutamiseks kasutatakse ühendust teiste osapoolte teenuste teabeallikatega:

Nendele teenustele pakutakse analüüsi tegemise eesmärgil võimalust koguda Teie isikuandmeid. Sel juhul osapoolte teenuste privaatsuspoliitika reglementeerib Teie isikuandmete töötlemist.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub Vene Föderatsiooni, USA, Egiptuse ja teiste riikide territooriumidel, kus teiste osapoolte teenused on esindatud.

3.3 Andmete töötlemine Agentuuri äritegevuse raames.
Lisaks ülaltoodud eesmärkidele viib Agentuur läbi tegevusi ilma teaberessursse kasutamata. Agentuur töötleb Teie isikuandmeid tegevuse ajal järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

3.3.1 Välisriikide meedia esindajate akrediteerimine Agentuuri korraldatud ja oma üritustele.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Ajakirjanike akrediteerimine üritustele.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Perekonnanimi, eesnimi, isanimi; sugu; kodakondsus; isikut tõendava dokumendi andmed; foto; passilehtede koopiad; töökoht ja ametikoht; viisa kategooria ja number; e-posti aadress; kontakttelefonide numbrid; sisenemise eesmärk.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Teie nõusolek.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Akrediteerimise perioodil ja aasta jooksul pärast akrediteerimise lõppu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele toimub juhul, kui nad osalevad Agentuuri ürituste läbiviimise protsessis.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub Vene Föderatsiooni ja muude ürituste läbiviimise riikide territooriumidel.

3.3.2 Välisesineja kutsumine Agentuuri pressikonverentsile ELi territooriumil.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Agentuuri ürituse korraldamine.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Perekonnanimi, eesnimi, isanimi; foto; töökoht ja ametikoht; e-posti aadress; kontakttelefonide numbrid; teave teaduskraadide kohta; elulugu käsitlev teave; teave kontaktide kohta Interneti messengerides ja sotsiaalsetes võrgustikes.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Teie nõusolek.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kuni ürituse lõpuni.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele toimub juhul, kui nad osalevad Agentuuri pressikonverentside läbiviimise protsessis.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub Vene Föderatsiooni ja muude pressikonverentside läbiviimise riikide territooriumidel.

3.3.3 Euroopa Liidu territooriumil asuvate Agentuuri partnerite, lepinguosaliste ja klientide esindajate andmete töötlemine.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Tsiviilõigusliku lepingu sõlmimine, täitmine ja lõpetamine; lepingu kooskõlastamine lepinguosalisega.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Perekonnanimi, eesnimi, isanimi; töökoht ja ametikoht; e-posti aadress; kontakttelefoni number.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Toimingud lepingu sõlmimiseks, samuti lepingu täitmiseks (mis tahes lepingu tüüpi).

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Enne lepingu sõlmimist, samuti ajavahemikul kuni selle kehtivuse lõppemiseni.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamist ei toimu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub ainult Vene Föderatsiooni territooriumil.

3.3.4 Infomaterjalide tootmine meedia äritegevuse raames.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Meedia tegevuse läbiviimine.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Perekonnanimi, eesnimi, isanimi; töökoht ja ametikoht; foto; intervjuu audiosalvestus;  intervjuu või etenduse videosalvestus; elulugu käsitlev teave; e-posti aadress; kontakttelefoni number; teave kontaktide kohta Interneti messengerides ja sotsiaalsetes võrgustikes.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Õigustatud huvi.

Teie andmete kogumisel lähtume õigustatud huvist, kuna muud alused pole sel juhul kohaldatavad. Meie tegevus põhineb kiirel reageerimisel ühiskonna erinevate valdkondade sündmustele ja nende esitamisel uudismaterjalide kujul. Materjali kujundamisel meedia äritegevuse läbiviimise raames saab kasutada isikuandmeid ja need isikuandmed muutuvad avalikkusele kättesaadavaks, kui see ei riku füüsilise isiku õigusi ja vabadusi ning me arvestame, et olete sellest teadlik.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Tähtajatu, meedia ajakirjandusliku tegevuse läbiviimise raames.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamist ei toimu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub ainult Vene Föderatsiooni territooriumil.

3.3.5 Masspostituse tegemine Euroopa meedia esindajatele.
Isikuandmete töötlemise eesmärk.

Uudispostituse tegemine.

Isikuandmed, mida töödeldakse mainitud eesmärgil.

Perekonnanimi, eesnimi, isanimi; töökoht; kontakttelefoni number; e-posti aadress; riik.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Teie nõusolek.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg.

Kuni Teie nõusoleku tagasivõtmiseni.

Nõusoleku tagasivõtmise kord on määratud jaotises 5.7. „Õigus nõusolek tagasi võtta“.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamist ei toimu.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Isikuandmete töötlemine toimub ainult Vene Föderatsiooni territooriumil.

4. Automatiseeritud üksikotsuste tegemine, sealhulgas profileerimine
Oma eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks me töötleme Teie isikuandmeid, ei tee me automatiseeritud üksikotsuseid, sealhulgas ei teosta profileerimist.

5. Teie õigused
5.1. Juurdepääsuõigus oma informatsioonile
Teil on õigus saada meilt teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta: töötlemise eesmärgid, kategooriad, vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, sealhulgas kolmandatest riikidest (mis ei ole Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmed) või rahvusvahelistest organisatsioonidest, säilituse periood, töötlemise lõpetamise tingimused, isikuandmete saamise allikas.

Kui Teie isikuandmeid töödeldakse meie elektroonilises vormingus, edastame Teile selle laialdaselt kasutatavas vormingus koopia.

5.2 Teie isikuandmete parandusõigus
Kui Teie isikuandmed on ebatäpsed, mittetäielikud või vananenud, on Teil õigus nõuda, et me parandaksime neid viivitamata või vajadusel Te saate neid ise parandada, näiteks isikliku konto sätetes.

Pärast teie isikuandmete parandamist me teavitame Teid sellest.

5.3 Teie isikuandmete kustutamisõigus
Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed viivitamatult või, kus see on asjakohane, Te saate neid ise kustutada, näiteks isikliku konto sätetes.

Kui me ei saa Teie isikuandmeid kustutada, siis me depersonaliseerime Teie isikuandmed, nii et nende omanikku pole võimalik kindlaks teha.

Pärast Teie isikuandmete eemaldamist või depersonaliseerimisest me teavitame Teid sellest.

5.4 Isikuandmete töötlemise piiramisõigus (blokeerimisõigus)
Teil on õigus nõuda, et me piiraksime (blokeeriksime) Teie isikuandmete töötlemist. Seda õigust Te saate kasutada ainult järgmistel juhtudel:

1) Teie poolt on isikuandmete täpsus vaidlustatud ajavahemikul, mis võimaldab meil kontrollida selliste andmete täpsust;

2) töötlemine on ebaseaduslik ja Te ei ole nõus andmete kustutamisega, nõudes hoopis nende kasutamise piiramist;

3) me ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärgil, kuid Te vajate neid juriidiliste nõuete kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks;

4) olete töötlemise vastu esitanud protesti ning ootate selgitust, kas meie õiguspärased alused on Teie omade suhtes ülimuslikud.

Teie isikuandmete töötlemisele piirangute (blokeerimise) kehtestamisel peatub meie töötlemisprotsess kuni blokeerimise eemaldamiseni, kuid samal ajal me säilitame Teie isikuandmeid.

Neilt Te saate oma isikuandmete töötlemise piirangu (blokeerimise) igal ajal eemaldada, saates päringu jaotises 10 „Kontaktid” täpsustatud viisil.

5.5 Õigus andmete teisaldatavusele
Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud ja masinloetavas vormingus, ning edastada neid teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

Seda õigust saate kasutada siis, kui teie andmeid töödeldakse elektrooniliselt teie nõusoleku või allkirjastatud lepingu alusel, kus olete üks osapooltest.

5.6 Õigus esitada vastuväiteid
Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes:

1) Avaliku huvi ülesannete täitmisel või meile antud ametlike volituste kasutamisel;

2) õiguslike huvide või kolmandate osapoolte õiguslike huvide täitmisel, välja arvatud juhul, kui sellised huvid on vajalikud teie õiguste ja vabaduste kaitmiseks.

Me ei töötle teie isikuandmeid, kui me ei suuda näidata veenvat õiguslikku alust nende töötlemiseks.

Samuti võite igal ajal esitada pretensioone oma isikuandmete töötlemise osas, mis puudutab turunduse eesmärke, sealhulgas profileerimist.

5.7 Õigus nõusolek tagasi võtta.
Kui teie andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Me võimaldame lihtsat nõusoleku tagasivõtmist

1) e-kirja teel masspostituse nõusoleku tagasivõtmine.

Oma nõusoleku saate tagasi võtta mitmel viisil:

a) klõpsates saadud iga e-kirjas oleval lingil „Loobu tellimusest“;

b) saates vastuskirjana oma loobumise  masspostitusest e-kirja teel;

c) isikliku kasutajakonto sätetes iseseisvalt masspostitust keelates, kus see on asjakohane.

2) nõusoleku tagasivõtmine teie kasutajakonto isikuandmete töötlemiseks Sputnik saitidel.

Oma nõusoleku saate tagasi võtta mitmel viisil:

a) kustutades konto Sputniku saitide isikliku kasutajakonto seadetes (link „kasutaja kustutamine“ jaotises „seaded“):

b) saates päringu jaotises 10 „Kontaktid” näidatud viisil.

3) cookie töötlemiseks nõusoleku tagasivõtmine (cookie töötlemisest keeldumine).

Oma nõusoleku saate tagasi võtta (töötlemisest keelduda) vastavalt Cookie ja automaatse logipidamise poliitikas toodud juhistele; olenevalt cookie-faili tüübist nad kustutakse automaatselt pärast seadme brauseri sulgemist. Kui automaatset kustutamist ei pakuta, peatub töötlemine pärast teie nõusoleku tühistamist.

4) nõusoleku tagasivõtmine isikuandmete töötlemiseks eesmärkidel, mis pole seotud teabeallikate kasutamisega.

Oma nõusoleku saate tagasi võtta, saates meile päringu jaotises 10 „Kontaktid” osutatud viisil.

5.8 Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.
Teil on õigus esitada kaebus oma riigi pädevale andmekaitse järelevalveasutusele, kui teil on kahtlusi seoses sellega, kuidas me teie andmeid töötleme, kaitseme ja teie õigusi täidame.

Oma järelevalveasutuse kontakte saab leida Euroopa andmekaitsenõukogu veebisaidil.

5.9 Lisateabe päring andmete subjekti tuvastamiseks
Kui teie edastatud teave on teie õiguste realiseerimiseks ebapiisav, siis me võime teie identiteedi kinnitamiseks küsida teilt lisateavet. Me püüame nõuda lisateabe minimaalselt vajalikku hulka. Kui te ei anna täiendavat teavet, ei saa me teie õigusi teostada. Kui leiate, et rikume lisateavet taodeldes teie õigusi, võite esitada asjakohasele järelevalveasutusele kaebuse.

5.10 Teie õiguste kohta teabe andmise tingimused
Teie õiguste teostamisega seotud teavet esitatakse tasuta. Kui teie taotlus on ilmselgelt alusetu või üleliigne, eriti selle korduvuse tõttu, võime keelduda vastamast või nõuda küsitud teabe esitamise eest tasu.

5.11 Kuidas te saate oma õigusi kasutada
Teie õiguste realiseerimiseks oleme võimaldanud mitmeid viise:

1) Oma isikuandmete kaitsega seotud pöördumise saatmiseks võite kasutada veebisaidil olevat elektroonilist tagasisidevormi;

2) saate iseseisvalt kasutada isikliku kasutajakonto võimalusi, kus see on asjakohane;

3) tõsisemate küsimuste korral võite pöörduda otse andmekaitseinspektori poole: privacy@sputniknews.com.

5.12 Kui me ei saa teie õigusi teostada
Vastavalt GDPR-i artiklile 23 võime oma kohustuste ulatust ja teie õigusi piirata, kui seda nõuavad Euroopa Liidu või Euroopa Liidu liikmesriigi seadused.

Need piirangud võivad kohalduda, kui teie isikuandmeid töödeldakse:

1) riikliku julgeoleku kindlustamise raames;

2) kaitse eesmärgil;

3) avaliku turvalisuse huvides;

4) eelkontrolli, uurimise teostamisel, isiku tuvastamisel või kuritegude eest vastutusele võtmisel või kriminaalkaristuste täitmisel, sealhulgas avaliku julgeoleku ohtude kaitseks ja ennetamiseks;

5) muudel olulistel üldist huvi pakkuvatel eesmärkidel, mis käsitlevad Euroopa Liitu või liikmesriiki, kus te asute, eriti Euroopa Liidu või liikmesriigi olulisi majanduslikke või finantshuve, sealhulgas raha-, eelarve- ja maksuküsimusi, tervishoidu ja sotsiaalkindlustust;

6) kohtu ja kohtumenetluse sõltumatuse kaitsmiseks;

7) reguleeritud ametieetika rikkumiste ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks;

8) ametiülesannete täitmisega seotud seire-, inspekteerimis- või regulatiivfunktsiooni täitmiseks;

9) teie või teie õiguste ja teiste isikute vabaduse kaitsmiseks;

10) tsiviilõigusliku hagi esitamise ja välisriikide kohtute otsuste täitmise õiguse realiseerimiseks.

Teatavate õiguste realiseerimiseks on olemas ka eritingimused, ilma mille täitmiseta õigust ei saa teostada, nimelt:

Kustutamisõigusega seoses kehtestatud erandid

1) sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;

2) juriidilise kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist vastavalt Euroopa või liikmesriigi seadustele, avalikes huvides täidetava ülesanne täitmiseks või ametlike volituste teostamiseks, mis meile on antud Euroopa Liidu või liikmesriigi seadustega;

3) rahvastiku tervise kaitsmise valdkonnas avaliku huvi kaalutlustel;

4) arhiveerimiseks avalikes huvides, teaduslikuks või ajalooliseks uurimistööks või statistiliseks otstarbeks;

5) hagide esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Töötlemise piiramise (blokeerimise) õiguse erandid:

1) teie nõusoleku alusel juriidiliste nõudete kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks;

2) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks;

3) Euroopa Liidu või mõne liikmesriigi oluliste avalike huvide silmaspidamise eesmärkidel;

Kui me ei saa teie taotlusel teie õigust realiseerida, edastame teile põhjendatud    keeldumise.

Teil on õigus esitada kaebus oma riigi pädevale andmekaitse järelevalveasutusele, kui teil on kahtlusi seoses sellega, kuidas me teie andmeid töötleme, kaitseme ja täidame teie õigusi.

Oma järelevalveasutuse kontakte saab leida Euroopa andmekaitsenõukogu veebisaidilt.

6. Cookie ja automaatne logipidamine
Poliitika punktis 3.2 loetletud eesmärkide saavutamiseks kasutame Cookie’t ja automaatset andmete logimise tehnoloogiat.

Cookie-fail on väike tekstifail, mis salvestatakse seadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefonisse jne).

Automaatne logipidamine toimub logifaili vormis ja seda kasutavad meie veebiserverid ja turvasüsteemid.

Nende andmete töötlemine on ette nähtud üksnes meie teabeallikate ohutuks kasutamiseks ja nende töö kvaliteedi parandamiseks.

Me ei kasuta seda teavet teie isiku tuvastamiseks ja me ei seosta neid andmeid teiste andmetega, ei edasta neid ega loo isikustatud kasutajaprofiile.

Üksikasjalikku teavet nende tehnoloogiate kasutamise kohta leiate Cookie ja automaatse logipidamise poliitikast.

7. Teave kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise garantiide kohta
Suhtlemisel töövõtjatega, kelle asukohariigid ei kuulu nendesse riikidesse, kes tagavad isikuandmete nõuetekohase kaitse, kasutame Euroopa Komisjoni soovitatavaid standardseid lepingutingimusi. Oleme võtnud turvameetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks vastavalt parimatele turvalisuse ja konfidentsiaalseuse tavadele. Teie teabe kaitsmiseks rakendame ettevaatusabinõusid.

8. Andmete turvalisus
Kogutud ja säilitatavaid isikuandmeid peetakse konfidentsiaalseks teabeks. Nad on kaitstud kadumise, muutmise või õigustamatu juurdepääsu vastu. Selleks rakendame tehnilisi vahendeid ja korralduslikke abinõusid. Täiustame pidevalt oma andmekaitsesüsteeme.

Teostame andmekaitsealase mõju hindamise protseduuri, et tuvastada võimalikke riske teie jaoks töötlemise ajal. Minimeerime tuvastatud riskid tehniliste ja organisatsiooniliste kaitsemeetmete abil.

Te vastutate meie veebisaidil oma kasutajakonto parooli hoidmise eest, mille teile anname. Peate parooli alati hoidma saladuses ega tohi seda kunagi kellelegi edastada.

9. Muudatused poliitikas
Jätame endale õiguse muuta poliitikat.

Teavitame teid poliitika muudatustest, kasutades kõiki meile kättesaadavaid viise (registreerimisel määratud e-posti aadressi kaudu, meie teabeallikate kaudu, kui te saiti külastate).

Palume teil poliitika iga uuendamine regulaarselt üle vaadata.

10.  Kontaktid
Isikuandmete kaitsega seotud pöördumise saatmiseks võite kasutada veebisaidil olevat tagasiside vormi.

Isikuandmete kaitsega seotud kõige olulisemate küsimuste korral võite pöörduda otse andmekaitseinspektori poole:

Eesnimi: Dmitri

Perekonnanimi: Naimushin

E-post: privacy@sputniknews.com     

Pange tähele, et neid kontakte kasutatakse ainult isikuandmete töötlemise ja kaitsega suhtlemiseks. Isikuandmete kaitsega mitte seotud pöördumisi läbi ei vaadata.

Pöördumiste puhul, mis pole seotud isikuandmete kaitsega, palume teil kasutada Agentuuri kontaktide loendist aadressi, veebilehel https://sputnik-news.ee/docs/about/contact.html. Tähelepanu! Valige allüksus õigesti, lähtudes teie kaebuse teemast. Kui valite allüksuse valesti, võib teie taotlus jääda vastamata, kuna üksused vastavad ainult oma pädevuse piires.

Viimane uuendus 21.04.2020

 

«Privaatsuspoliitikaga hõlmatud teabeallikad»

Veebisait:

https://sputniknews.com; https://mundo.sputniknews.com; https://de.sputniknews.com; https://fr.sputniknews.com; https://br.sputniknews.com; https://cz.sputniknews.com; https://it.sputniknews.com; https://pl.sputniknews.com; https://sputniknews.gr; https://sputniknewslv.com; https://sputniknews.lt; https://sputnik-news.ee; https://ru.sputniknewslv.com; http://lv.sputniknews.ru; https://ru.sputniknews.lt, http://sputnikimages.com, http://baltnews.ee, http://baltnews.lt, http://baltnews.lv

Mobiilirakendused:

Sputnik (iOS; Android): International/English, Mundo/Spanish, Brasil/Portuguese, Česká republika/Czech, Deutschland/German, France/French, Ελλάδα/Greek, Italia/Italian, Lietuva/Lietuvos, Литва/Russian, Latvija/Latvian, Латвия/Russian, Eesti/Estonian, Эстония/Russian, Polska/Polish,  

Sputnik Trending (iOS; Android): English, Español

 

«Kolmandate osapoolte teenused».

Google Analytics (https://www.google.com/analytics/)

Google Adsense (https://www.google.com/adsense/)

comScore (https://www.comscore.com/)

Doubleclick by Google (https://www.doubleclickbygoogle.com/)

Taboola (https://www.taboola.com/)

AdRiver (http://www.adriver.ru)

Yandex.Metrika (https://metrika.yandex.ru/)

LiveInternet (https://www.liveinternet.ru/)

Postquare (http://www.postquare.com/)

AdFox (https://www.adfox.ru/)

Yandex.Direct (https://direct.yandex.ru/)

BEACONSPARK LTD (Engageya; Postquare)

WMG International, inc. (WMG)

ООО «ССП Нетворк» (Between Exchange)

Flurry* (http://flurry.com) - Seda teenust kasutatakse ainult meie mobiilirakenduse kasutamisel Androidi või iOS-i jaoks