17:44 19. Jaanuar 2018
Tallinn-1°C
Kuula otse
„Umbrohutapjast“ võib loobuda parkide, haljasalade ja, ütleme, laste mänguväljakute hoolduses, kuid põldudel farmerid sellele asendajat ei näe.

Kahtlusalust herbitsiidi on lubatud kasutada

© Sputnik / Игорь Зарембо
Majandus
lühendatud link
1201

Euroopa Komisjon konstateeris liidu liikmesriikide võimetust kokku leppida, kas Euroopas kõige levinumat taimekaitsevahendit glüfosaati, mis on sattunud arstide kahtluste alla, tohib kasutada. Brüsseli otsusega pikendati kemikaali kasutuslitsentsi veel üheks aastaks.

ТАLLINN, 4. juuli — Sputnik. Euroopa Liidu riigid ei suutnud jõuda kokkuleppele, kas taimekaitsevahendit glüfosaati võib kasutada, ja seda tõsiasja konstateerides võttis Euroopa Komisjon vastutuse enda peale. Brüssel pikendas vaidlusaluse aine kasutusluba tuleva aasta lõpuni.

Vastavalt EL-i seadusandlusele peab herbitsiidi aktiivne toimeaine omama üleeuroopalist litsentsi. Kuid nagu juba teatas portaal Sputnik, tekkis seoses kõikjal Euroopas kasutatava glüfosaadiga intriig siis, kui teadlased tulid välja vastakate hinnangutega kemikaali võimalikule kahjulikkusele inimese tervisele suhtes. Osa uurijaid jõudis järeldusele, et see herbitsiid võib põhjustada vähki haigestumist, teised peavad seda aga tervisele kahjutuks.

Glüfosaadi edasise kasutamise peamise vastasena astus välja Prantsusmaa, keda toetavad mitmed valitsusvälised oranisatsioonid erinevates Euroopa riikides. Ka Eestis läksid arvamused lahku — nagu selgus, ei ole põllumehed valmis ilma selle efektiivse ja suhteliselt soodsa hinnaga taimekaitsevahendita töötama. „Umbrohutapjast" võib loobuda parkide, haljasalade ja, ütleme, laste mänguväljakute hoolduses, kuid põldudel farmerid sellele asendajat ei näe.

Nentides, seejuures mitte ilma vaikse kahjurõõmuta, liidu liikmesriikide esindajate suutmatust võtta enda kanda vastutust ja leppida omavahel glüfosaadi suhtes kokku, teatas Euroopa Komisjon, et võttis vastu otsuse pikendada herbitsiidi aktiivse toimeaine kasutuslitsentsi lühiajaliselt, 2017. aasta lõpuni. Brüssel leiab, et probleemi keerukus tuleneb sellest, et keemikud ja meedikud ei ole senimaani jõudnud lõplikule järeldusele glüfosaadi ohutusest.

On tehtud ettepanek, et järgmise aasta jooksul langetavad teadlased lõpuks oma otsuse ja Euroopa keemiaagentuuri (ECHA) lõppjäreldus loetakse otsustavaks EL-i lõpliku otsuse langetamisel herbitsiidi saatuse suhtes.

Seni aga jätab Brüssel liikmesriikide valitsustele voli omal äranägemisel otsustada, kas, kus ja millistes kogustes glüfosaati kasutada. Kuid Euroopa Komisjon soovitab siiski sisse seada mitmeid piiranguid selle tootmises ja kasutamises. Näiteks pannakse ette keelata glüfosaati sisaldavate toiduainete kasutamine, milles leidub „inertse" koostisainena etoksüleeritud rasvhapet.

Liidu liikmesriikidel soovitatakse ka tugevdada kontrolli glüfosaadi kasutamise üle põldude külvieelsel töötlusel, viia miinimumini selle kasutamine avalikes parkides ja avatud spordiväljakutel, rääkimata juba laste mänguväljakutest.

Eesti valitsuse reageering Brüsseli otsusele glüfosaadi osas on seni teadmata.

 

Peamised teemad