05:46 19. Jaanuar 2018
Tallinn-4°C
Kuula otse
Eesti majandus kasvas mullu 1,6 protsenti, illustratiivne foto

Eesti majandus kasvas mullu 1,6 protsenti

© Pexels
Majandus
lühendatud link
1811

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas mullu 2015. aastaga võrreldes 1,6 protsenti, jooksevhindades oli SKP mullu 20,9 miljardit eurot

TALLINN, 28. veebruar — Sputnik. Vaid neljanda kvartali arvestuses kasvas majandus 2015. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 2,7 protsenti, vahendas BNS statistikaameti teadet. Ameti teatel iseloomustab möödunud aastat SKP aeglane, kuid stabiilne kasv. Eesti majanduse kasvu vedasid 2016. aasta erinevates kvartalites nii kaubandus, info ja side kui ka transpordi tegevusala.

Transpordi tegevusala lisandväärtus, mis oli eelmisel kolmel aastal reaalarvestuses majanduse üks suurimaid pidurdajaid, jätkas langust veel ka 2016. aasta esimeses kvartalis, kuid alates teisest kvartalist panustas SKP kasvu positiivselt.

Enam kui pooled tegevusaladest mõjutasid 2016. aastal majandust positiivselt. Tugevalt panustas majanduse kasvu info ja side tegevusala lisandväärtuse suurenemine tänu tarkvara arendusteenuste jõudsale edenemisele.

Kaubanduse tegevusala lisandväärtuse kasv oli viimase nelja aasta võrdluses suurim ning seda peamiselt jae- ja hulgikaubanduse stabiilse kasvu toel. Kuigi Eesti suurima tegevusala, töötleva tööstuse lisandväärtus langes 2016. aasta esimeses kvartalis, suurenes see aasta kokkuvõttes 0,8 protsenti.

Neto-tootemaksud mõjutasid majandust 2016. aastal positiivselt. Kasvas nii käibe- kui ka aktsiisimaksude laekumine, samuti suurenesid ka subsiidiumide väljamaksed.

Pärast langust 2015. aastal kasvas 2016. aastal kogumajanduse kaupade ja teenuste eksport hinnamõju arvestades 3,6 protsenti, seejuures teenuste eksport 4,9 protsenti. Kaupade ja teenuste import suurenes reaalarvestuses 4,9 protsenti.

Kaupade ja teenuste eksporti mõjutas enim elektriseadmete, puidu ja puittoodete ning elektroonikaseadmete väljavedu, importi aga mootorsõidukite, metallide, ravimite ja kemikaalide sisseveo kasv.

Ülejäänud kaubagruppide ekspordi ja impordi mõju jäi tagasihoidlikuks. Netoekspordi ehk kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi vahe oli aasta kokkuvõttes positiivne. Netoekspordi osatähtsus SKP-s oli 4 protsenti, mis on sama tase kui 2015. aastal.

Eelmisel aastal kasvas Eesti sisemajanduse nõudlus 2,6 protsenti, mõjutatuna enim kodumajapidamiste tarbimiskulutuste suurenemisest. Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused kasvasid eelkõige transpordile, toidule ja vabale ajale tehtud kulutuste suurenemise tõttu.

Samuti kasvasid valitsemissektori ja kasumitaotluseta organisatsioonide lõpptarbimiskulutused. Kapitali kogumahutus kahanes reaalarvestuses 2,8 protsenti. Enim mõjutasid seda ettevõtete investeeringute vähenemine hoonetesse ja rajatistesse ning valitsemissektori investeeringud masinatesse ja seadmetesse. Sisenõudlus kasvas kiiremini kui SKP.

Lõpptarbimiskulutused, kapitali kogumahutus ja varude muutus kokku oli toodetud SKP-st väiksem, moodustades 97,7 protsenti SKP-st.

Eelmisel aastal kasvas SKP kiiremini kui töötatud tundide ning hõivatute arv. Seega suurenes kogumajanduse tööjõu tootlikkus hõivatu kohta 1,4 protsenti ja tunni kohta 1,2 protsenti. Samas on suurenenud SKP loomiseks tehtud tööjõukulud. Võrreldes 2015. aastaga kasvas tööjõu ühikukulu 4,2 protsenti.

Neljandas kvartalis oli SKP jooksevhindades 5,6 miljardit eurot, võrreldes 2015. aasta neljanda kvartaliga kasvas majandus 2,78 protsenti.Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP suurenes neljandas kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 1,9 protsenti ja 2015. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 2,8 protsenti.

Neljandas kvartalis mõjutas SKP-d positiivselt enim info ja side tegevusala lisandväärtuse tõus tarkvara arendusteenuste kasvu toel. Lisaks andsid majandusele oluliselt hoogu kaubanduse, transpordi, energeetika, haldus- ja abitegevuse, töötleva tööstuse ning ehituse tegevusalad. Võrreldes viimaste aastatega panustas SKP kasvu positiivselt rohkem tegevusalasid.

Tagid:
transport, kaubandus, SKP, kasv, majandus, Statistikaamet, Eesti

Peamised teemad