05:25 16. Veebruar 2019
Kuula otse
 • USD1.1260
 • RUB75.0816
Töötute börs

Aasta alguses hõivenäitajad paranesid

© Sputnik / Вадим Анцупов
Majandus
lühendatud link
2130

Töötuse määr oli 2017. aasta I kvartalis 5,6%, tööhõive määr 66,3% ja tööjõus osalemise määr 70,2%, teatab Statistikaamet. Tööjõus osalemise määr jõudis varasemate aastate I kvartalitega võrreldes rekordtasemele

TALLINN, 15. mai — Sputnik. Võrreldes 2016. aasta I kvartaliga langes töötuse määr 0,9 protsendipunkti ning võrreldes eelmise kvartaliga 1 protsendipunkti. Viimati oli töötuse määr nii madal 2015. aasta III kvartalis (5,2%). Töötute arv oli 2017. aasta I kvartalis 38 400, aasta tagasi samas kvartalis 43 600.

Tööhõive määr 15-74-aastaste hulgas oli 2017. aasta I kvartalis 66,3%. 2017. aasta I kvartalis oli hõivatuid 646 800. Võrreldes 2016. aasta I kvartaliga kasvas hõivemäär 2,2 protsendipunkti. Tööturul hõivatute arv kasvas ligi 17 000 inimese võrra. Samas jäävad 2017. aasta I kvartali näitajad alla 2016. aasta II ja III kvartalile, mis on suuresti tingitud sesoonsusest — tulenevalt tootmisprotsesside iseärasustest ja/või nõudlusest on paljudel tegevusaladel suvekuudel vaja rohkem tööjõudu.

Palgatoetust makstakse ainult tööle võetavate töötute eest.
© Sputnik / Михаил Мордасов

Võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga kasvas nii meeste kui ka naiste tööjõus osalemise määr ehk tööjõu osatähtsus 15-74-aastase rahvastiku hulgas. Meeste näitaja kasvas 1,8 protsendipunkti ning jõudis 74,7%-ni, naiste tööjõus osalemise määr tõusis 1,3 protsendipunkti ja oli 65,9%. 15-74-aastaste meeste ja naiste hõivelõhe ehk tööhõive määrade erinevus kasvas aastaga 1,3 protsendipunkti ja oli 2017. aasta I kvartalis 7,8 protsendipunkti.

Vanuserühmiti on tööhõive määr pooleliolevate õpingute tõttu ootuspäraselt madalaim 15-24-aastaste hulgas. Siiski kasvas hõivemäär 15-24-aastaste seas 4,8 protsendipunkti, jõudes 2017. aasta I kvartalis 36,7%-ni. Samas tõusis 15-24-aastaste seas töötute arvu kasvu tõttu töötuse määr.

Nii mitte-eestlaste kui ka eestlaste puhul on kasvanud hõivatute arv ning kahanenud töötute arv. Töötuse määr oli eestlaste seas 4,2% ning võrreldes eelmise kvartaliga ning möödunud aasta I kvartaliga on näitaja langenud vastavalt 1 ja 0,9 protsendipunkti. Mitte-eestlaste töötuse määr püsis jätkuvalt märgatavalt kõrgem ning oli 2017. aasta I kvartalis 8,7%, kuid võrreldes eelmise kvartali ja möödunud aasta sama kvartaliga langes näitaja 1,1 protsendipunkti. Suhteliselt palju on kasvanud tööturul aktiivsete mitte-eestlaste arv ning osatähtsus. 2017. aasta I kvartalis oli nende tööhõivemäär 61,4%, eelmise aasta samas kvartalis aga 58,7%.

Aasta jooksul on olukord tööturul paranenud ehk mitteaktiivsete ja töötute arv on vähenenud ja hõivatute arv kasvanud nii linnalistes kui ka maa-asulates. Tööhõive määr kasvas linnalistes asulates 2 protsendipunkti 67,1%-ni, maapiirkondades aga 2,4 protsendipunkti 64,5%-ni. Majandussektorite vahel pole viimastel aastatel suuri muutusi esinenud ning viimastel aastatel on koguni hooajalised kõikumised sektorite vahel varasema ajaga võrreldes suhteliselt marginaalsed olnud.

Kui võrrelda üksnes I kvartalite dünaamikat, siis tertsiaarsektoris hõivatute osatähtsus jätkas kasvu sekundaar- ja primaarsektori arvelt. Primaarsektor — põllumajandus, jahindus, metsamajandus ja kalandus. Sekundaarsektor — mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus ja ehitus. Tertsiaarsektor — kaubandus, teenindus jms.

Tagid:
töötus, töökohad, tööhõive, Statistikaamet

Peamised teemad

 • Eesti ja Venemaa välisministeerium pidasid poliitilisi konsultatsioone, illustreeriv

  Eesti-Vene kahepoolsete suhete osas nõustusid pooled, et mitmes valdkonnas on koostöö hea, näiteks kultuuri, piiriülese koostöö, piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise alal ning inimestevaheliste kontaktide edendamisel.

  34
 • BBC produtsent: NATO-s teatakse Süüria keemiarünnaku lavastusest, illustreeriv foto

  Võltslavastus Douma haiglas osutus piisavaks, et Süüriale löök anda. Huvitav, kas läänemaailma liidrid vähemasti suveräänsele riigile kallaletungi pärast vabandust paluvad? Ehkki vabandamisest üksi on siin ilmselt vähe...

  22
 • Venemaa on USA tulevase presidendi juba valinud, illustreeriv foto

  Ameerikas algas sisuliselt juba 2020. aasta presidendivalimiste kampaania. Vähemalt Demokraatlikus parteis, kus presidendikandidaadi kohale on oodata uskumatut rebimist. Tänapäeval ei toimu Ameerika Ühendriikides ühtki kampaaniat ilma "Venemaa sekkumiseta". Nii ka seekord.

  27