05:03 26. September 2020
Kuula otse
  • USD1.1634
  • RUB90.4050
Majandus
lühendatud link
5710

Kahest teenusest – tööklubist ja tööotsingu töötoast – osaletakse enam tööotsingu töötoa teenusel, ligi 80% kõigist tööotsingut toetavate teenuste klientidest. Sellega on tööotsingu töötuba töötukassa pakutavate teenuste seas kolmandal kohal karjäärinõustamise ja koolituse järel

TALLINN, 3 juuli — Sputnik. Abistamaks tööd otsivaid inimesi tööotsingute protsessis, pakub töötukassa võimalust osaleda tööotsingut toetavatel teenustel. Teenuste eesmärk on tutvustada tööotsijale erinevaid tööotsimise võimalusi, anda ülevaade tööturust ja aidata valmistuda tööle kandideerimiseks.

Töötukassa analüüsiosakonna analüüsist selgub, et aastatel 2012-2015 on tööotsingut toetavatel teenustel osalenud 13 – 19% ehk maksimaalselt kuni viiendik kõigist aasta jooksul arvel olnud klientidest. Nelja aasta jooksul alustas tööotsingut toetavatel teenustel osalemist kokku 51 346 inimest 65 908 korral. Kahest vaadeldavast teenusest suurema mahuga on tööotsingu töötoa teenus, kus osales ligi 80% kõigist tööotsingut toetavatest klientidest. Töötukassa poolt pakutavatest teenustest on osalejate arvu poolest tööotsingu töötoast mahukamad vaid karjäärinõustamine ja koolitus.

Kui võrrelda tööotsingut toetavatel teenustel osalejate profiili teiste samal perioodil töötuna ja tööotsijatena arvel olnutega, võib öelda, et tööotsingut toetavatel teenustel osalejad on olnud keskmiselt vanemad ja mõnevõrra madalama haridustasemega. Samuti on nende seas olnud rohkem naisi ja varasemalt nn sinikraede ametikohtadel töötanud inimesi. Oluliselt rohkem on teenusel osalejate seas olnud maapiirkondades elavaid inimesi. Tööturu riskirühmadest on teenusel olnud rohkem esindatud puudega inimesed, vähem aga eesti keele mitteoskajad.

Töövõimereform tõstab järgmisel aastal töötust veelgi
© Sputnik / Вадим Анцупов

Aasta möödudes pärast tööotsingut toetaval teenusel osalemist on arvelolek lõppenud ligikaudu 91% teenusel osalenutest. Peamiseks arveloleku lõpetamise põhjuseks on olnud tööle rakendumine (59%). Lisaks palgatööle asumisele, on tööle rakendumiseks loetud ka ettevõtlusesse suundumine. Sagedasemad põhjused on veel inimese sooviavalduse alusel arveloleku lõpetamine (15%) ning aktiivsusnõuete mittetäitmine (14%). Nendest, kelle arvelolek on pärast teenusel osalemist lõppenud, on aasta jooksul töötukassasse töötuna arvele võtmiseks tagasi pöördunud ligikaudu veerand.

Tööotsingu töötoa eesmärk on töö otsimiseks ja tööle kandideerimiseks vajalike teadmiste ja oskuste andmine osalejaid kaasavas vormis. Töötuba on mõeldud klientidele, kellel pole varasemat tööotsingute kogemust, kes ei oska iseseisvalt koostada nõutavaid kandideerimisdokumente või vajavad nõu nende kaasajastamisel. Töötoast saavad abi ka need inimesed, kes vajavad tööle kandideerimiseks toetust ja motiveerimist või soovivad infot töötamisvõimaluste ning elu- ja töötingimuste kohta teistes Euroopa riikides.

Tööklubi eesmärk on valmistada osalejat ette töö otsimiseks ja tööeluks, anda ülevaade tööturu olukorrast ja töövõimalustest juhendatud klubilise tegevuse vormis. Tööklubis osalemine võimaldab jagada kogemusi ning saada tuge samas olukorras olijatelt ja juhendajalt. Tööklubis võivad osaleda kõik inimesed, kelle tööle saamine eeldab tööotsimiseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamist, tööotsingute juhendamist ning tööeluks ettevalmistamist.

Tagid:
tööotsing, tööklubi, töötuba, Töötukassa, töötu

Peamised teemad