05:43 16. August 2018
Kuula otse
  • USD1.1321
  • RUB75.9875
Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavalitsus koostas tänavuse teise lisaeelarve

Majandus
lühendatud link
1310

Tallinna linnavalitsuses läbis esimese lugemise Tallinna linna 2017. aasta teine lisaeelarve, mille uuele linnavolikogu koosseisule edastamise otsus jääb valimiste järel ametisse asuva uue linnavalitsuse teha

TALLINN, 11. oktoober — Sputnik. Teise lisaeelarve puhul on tegemist tänavuses linnaeelarves ette nähtud kulutuste korrigeerimisega ning ümberpaigutustega kavandatavates kulutustes, lähtudes eelarve üheksa kuu täitmise andmetest ja täpsustatud prognoosidest ning ametiasutuste esitatud ettepanekutest.

"Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 163 393 € võrra, mille tulemusena kujuneb Tallinna linna 2017. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud mahuks 676 550 938 €," ütles tegevlinnapea Taavi Aas. "Valdkonnad, mille kulud lisaeelarvega enim suurenevad, on teed ja tänavad, tervishoid ning haridus".

Linna asutuste tegevuskulusid suurendatakse nii omatulude, välisrahastuse kui ka investeerimistegevuse eelarvest tehtavate ümberpaigutuste arvelt, teatab Raepress.

Teede ja tänavate valdkonnas nähakse investeerimistegevuse eelarvest vahendite ümberpaigutuse arvelt täiendavalt ette 1 200 000 € teerajatiste korrashoiuks seoses tekkinud vajadusega tagada Tallinna tänavate hea seisukord. Tervishoiuvaldkonnas suurenevad Tallinna Kiirabi kulud vastavalt riigiga sõlmitud halduslepingule 876 979 € võrra, mis nähakse ette asutuse tööjõukuludeks seoses tervishoiutöötajate tunnitasu tõusuga alates 01.04.2017.

Haridusvaldkonnas nähakse ette vahendid Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks linnavalitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses kokku summas 533 520 €.

Linna eelarve vahenditest töötasu saavate koolieelsete munitsipaallasteaedade töötasu alammäära tõstmiseks alates 1. septembrist 2017 õpetajatel 1 050 eurole ja õpetajate abidel 560 eurole nähakse lisaeelarves ette täiendavalt 365 000 €.

Dovlatovi päevad Tallinnas
© Sputnik / Вадим Анцупов

Investeerimistegevuse eelarves täpsustatakse investeeringuobjektide maksumusi tulenevalt läbi viidud riigihangetel selgunud tegelikest maksumustest ning tehakse nii investeeringuobjektide vahelisi kui ka kulude ja investeeringute vahelisi ümberpaigutusi. Tulenevalt ümberpaigutustest tegevuskuludesse vähenevad investeerimisprojektide kulutused kokku 1 330 512 €. Antav sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks aga suureneb 535 125 € tulenevalt jäätmejaamade ehitamiseks ja multiliftkonteinerite soetamiseks ette nähtud vahendite eraldamisega linna liikmelisusega MTÜ-le Keskkonnateenused.

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku 472 766 €, sh linnakassa tulud vähenevad 452 211 €, kuna väheneb nii parkimistasu 600 000 € kui ka trahvid 200 000 € ning samas suureneb maamaksu tulu 300 000 €, lisaks saadavad toetused suurenevad 53 507 € ning linna asutuste omatulud suurenevad 871 470 € võrra.

Tagid:
eelarve, linnavolikogu, linnavalitsus, kiirabi, Taavi Aas, Tallinn

Peamised teemad