02:52 23. September 2020
Kuula otse
  • USD1.1740
  • RUB89.1500
Majandus
lühendatud link
Brexit – protsess läks käima (132)
6612

Lahkuminek Suurbritanniast jätab Euroopa Liidu ühiseelarve ilma 10 miljardist eurost aastas – Brüssel soovitab säästa raha ebarentaablite projektide arvelt EL-i vaestes riikides, Rail Baltic on ohtu sattumas

TALLINN, 27. oktoober — Sputnik, Аleksei Toom. Еuroopa Liit on valmis korraldama vaeste liikmesriikide kallihinnaliste projektide osas revisjoni, et rahastada struktuurifondidest ainult neid, mis on tõepoolest kasumlikud. Balti riikide poolt edendatav Rail Balticu projekt on oma kaheldava kasumlikkusega ohtu sattumas.

Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Günther Oettinger lõpetab parajasti visiite liidu vaeseimatesse riikidesse Rumeeniasse ja Bulgaariasse, selgitades seal Euroopa edaspidiseid rahalisi raskusi. Voliniku poolt ennustatu võib täiel määral hõlmata ka Balti riike, kes samuti panustavad EL-i eelarvesse oluliselt vähem kui sealt saavad.

Eestil tuleb leida EL-i eelarvesse 10 miljardit>>

Volinik teeb tegelikult ettepaneku vaadata üle hinnangukriteeriumid, mille kohaselt liidu liikmesriigid EL-i struktuurifondidest raha küsivad. Nende rahastamine pärast 2020. aastat, mil seekordne EL-i eelarveperiood lõpeb ja Suurbritannia liidust lahkub, on tõenäoliselt võimalik vaid projektide garanteeritud kasumlikkuse tingimusel.

Euroopa vähendab kolmekordselt Rail Balticu rahastamist, illustratiivne foto
© Sputnik / Евгений Ашихмин

Rentaablus, aga mitte sotsiaalpoliitiline tähendus

Eelseisev Euroopa ja Suurbritannia "lahutus" vähendab liidu eelarve mahtu laias laastus 10 miljardi euro võrra aastas. EL-i jõukad riigid ei põle soovist seda lünka üksnes endi arvelt täita. Igatahes kogu selle summa ulatuses nad oma panuseid üleeuroopalisse ühiskassasse suurendama ei hakka, mida volinik Günther Oettinger ei väsi kõikvõimalikul kujul kordamast. Järelikult tuleb teha "vähema raha eest rohkem", seega kärpida väljaminekuid umbes 5 miljardi euro võrra ja suurendada investeeringute tegelikku majanduslikku tasuvust.

Suurbritannia lahkumine lööb EL-i eelarvesse suure augu>>

Selles mõttes võib arvukate kriitikute poolt kahtluse alla seatud raudteeprojekti Rail Baltic tasuvus kujuneda talle kohtuotsuseks. Uue raudteetrassi ehituse maksumuseks on hinnanguliselt ühtekokku üle 5 miljardi euro, millest lõviosa peaks eeldatavalt kinni maksma Brüssel. Projektile tehtavad kulutused võivad end hüpoteetiliselt tagasi teenida vahest 2030. aastate keskpaigaks.

Raha saada on muidugi meeldivam kui ära anda

Balti riigid kuuluvad nende EL-i vaesemate riikide hulka, kes saavad üleeuroopalisest ühiskassast rohkem vahendeid kui nad sellesse panustavad. Euroopa ühist eelarvet täidetakse jõukate Lääne-Euroopa riikide rahataskutest.

Tusk ei lubanud Tallinna tippkohtumisel Brexitit arutada>>

Eesti 2016. aasta eelarvesse lisandus Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid vähemalt 674 miljonit, sinna panustas aga riik pisut üle 190 miljoni euro. Seega jäi Eesti Euroopa Komisjoni poolt avaldatud andmetel 2016. aastal kogusummas 478,8 miljoni euro võrra plussi. Riigi jaoks aktsepteeritud kulude ja tulude tasakaal püsib ainult 2020. aastani, seejärel aga tuleb "lüpsilehmasse suhtumist" ilmselt korrigeerida.

Teema:
Brexit – protsess läks käima (132)
Tagid:
raha, Brexit, Euroopa Komisjon, Rail Baltic, Günther Oettinger, Suurbritannia

Peamised teemad