16:57 01. Detsember 2020
Kuula otse
  • USD1.1980
  • RUB91.1439
Majandus
lühendatud link
Gaas - perspektiivne energia (142)
6720

Võitluses Nord Stream 2 eest on Moskva peamiseks liitlaseks Berliin - toetus on tagatud kõige kõrgemal tasandil, kirjutab RIA Novosti autor.

Igor Naumov, RIA Novosti

Saksamaa seisab järjekindlalt Nord Stream 2 eest. Berliin lähtub sellest, et too projekt ei ole vastuolus 2017. aastal väljapakutud gaasidirektiivi muudatustega (EL-i kolmas energiapakett). Oma õigust on Saksamaa partnerid valmis kohtus kaitsma.

Merelahing

Euroopa Komisjoni energeetika siseturgude peadirektoraadi juht Klaus Dieter Borchardt teatas Euroopa Parlamendi kuulamistel, et Euroopa Komisjoni gaasidirektiivi muudatused ei keela "mis tahes gaasijuhtmete, sealhulgas Nord Stream 2" ehitamist.

Vaid üks riik võib Nord Stream 2 takistada >>

See projekt näeb ette kahetorulise gaasijuhtme rajamise läbilaske koguvõimsusega 55 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas, mis kulgeb Venemaa rannikult läbi Balti mere Saksamaani. Ehitus algab suvel ja jõuab lõpule 2019. aastal. Uus sinise kütuse teekond kulgeb läbi paralleelselt toimiva gaasijuhtme Nord Stream.

Saksamaa kantsler Angela Merkel
© Sputnik / Алексей Витвицкий

Projektile osutab tugevat vastuseisu USA. 2016. aasta märtsis võtsid Ungari Läti, Poola, Rumeenia Slovakkia Tšehhi, Eesti ja Leedu solidaarselt sõna gaasijuhtme vastu. Nende ettepanekul tehti gaasidirektiivis muudatused, millega Berliin rahul ei ole.

Seisukoht millega Borchardt esines kuulamistel Euroopa Parlamendis, põhineb skandaalsele dokumendile hinnangu andnud saksa juristide järeldustel. Nad nimetasid gaasidirektiivi muudatusi "vastuvõetamatuiks nii Euroopa kui ka rahvusvahelise õiguse seisukohalt".

Vihkamisest armastuseni: Balti riigid tegid pika sammu "Nord Stream-2" poole >>

Väljapakutud muudatused loovad eeltingimused kütuse siseturu reguleerimiseks Brüsselile ainupädevuse andmiseks. Varem kuulus valitsustevaheliste lepingute valdkond vastavas otsuses määratletud konkreetsete EL-i riikide pädevusse.

Kuid mis peamine – eksperdid jõudsid järeldusele et muudatused ei või laieneda Nord Stream 2-le kuna projektikohane investeerimisotsus sai oluliselt varem vastu võetud ja rahastamine on juba alanud. Seadusel aga nagu teada, tagasiulatuvat jõudu ei ole.

Viimse hetkeni

Nii mõnigi kord muudavad eurooplased mängu käigus reegleid, et saada soovitud tulemust. Möödunud aasta novembri lõpul võttis Taani parlament vastu seaduse, mis võimaldab valitsusel läbi oma territoriaalvete kulgevate gaasijuhtmete ehitust ilma mingisuguste selgituste lubada või keelata, juhindudes riikliku julgeoleku ja välispoliitika huvidest.

Gazprom suurendab investeeringuid Nord Stream 2-sse >>

Rahvusliku energiajulgeoleku sihtasutuse peadirektor Konstantin Simonov meenutab, et Taani muutis oma riiklikku seadusandlust alles pärast seda kui sai sõnumi Nord Stream 2 gaasijuhtmete paigaldamisest Bornholmi saare lähedale.

Selge see et taanlased tegid seda ainult selleks et saada teatud õiguslikud alused Gazpromi projekt ära keelata. Kuni selleni oli Kopenhaagenil ainult üks formaalne ettekääne gaasijuhtmele vastu seista – väidetavalt võivat see ohustada piirkonna keskkondlikku turvalisust.

Ka Euroopa Komisjon püüab viimse hetkeni gaasidirektiivi muudatusi läbi suruda, ütleb õigusabifirma Hrenov ja Partnerid töötaja Aleksandr Kostin. See dokument seob Nord Stream 2 ehituse terve rea tingimuste täitmisega Gazpromi poolt. Põhiliste nõudmiste seas on kütusepumpamisele mittediskrimineerivate tariifide kehtestamine, kolmandate osapoolte "ligipääs" gaasitorule ning gaasi müügitegevuse ja transportimise lahusus.

"Niisugused koormatised kahandavad projekti majanduslikku otstarbekust. See võib saada aluseks pöördumisele hagiavaldusega riiklikesse kohtutesse, aga ka rahvusvahelisse kaubandusarbitraaži," leiab Kostin.

Üheks projektis osalevate Euroopa ettevõtete poolt oma huvide kaitsmise võimaluseks võib saada pöördumine Euroopa Liidu kohtusse. Euroopa Liidu aluslepingus on sätestatud, et hagi esitamise õigus on füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kelle õigusi ja seaduslikke huve on Euroopa Komisjoni poolt rikutud.

Balti riigid muutsid seisukohta "Nord Stream-2" suhtes >>

Nord Stream 2 tegevdirektor Matthias Watning kinnitas neil päevil valmidust kohtusse pöörduda. Tema sõnul moodustavad investeeringud sellesse projekti juba ligi viis miljardit eurot. Rahastamine on kulgenud ranges vastavuses kehtiva seadusandluse nõuetega.

"Kui EL ettevõte kahjuks reegleid muudab, siis tõstatame küsimuse hüvitiste maksmisest," hoiatas Warning.

Saksamaa liitlane

Võitluses Nord Stream 2 eest on Moskva peamiseks liitlaseks Berliin. Toetus on tagatud kõige kõrgemal tasandil. Saksamaa LV kantsler Angela Merkel esines möödunud nädalal Poola peaministrit Mateusz Morawieckit vastu võttes taas avaldusega selle kohta, et Saksamaa jaoks on tegemist eranditult majandusliku projektiga, mis ei kujuta endast ohtu energiaressursside Euroopa-suunaliste tarnete mitmekesisusele.

Saksamaa sõltuvus Venemaa gaasist hakkab kasvama >>

Morawiecki väljendas risti vastupidist seisukohta, mis on täiesti mõistetav. Poola plaanib ehitada 2022. aastaks omaenese gaasijuhtme Baltic Pipe (Balti Gaasijuhe). Küsimus on selles, et välisinvestoritele Poola projekt huvi ei paku. Euroopa Komisjon, kes varem lubas 300 miljonit eurot, kärpis hiljuti rahastust enam kui kümme korda vähemaks.

Berliini toetusele Varsavi vaevalt küll loota saab. Asi on selles et sakslastel on pilgud pigem Nord Stream 2 peal. Peale hgaasijuhtme käikuandmist võib Saksamaa saada otse Venemaalt ühtekokku kuni 110 miljardit kuupmeetrit sinist kütust aastas.

Tahta ju võib: Puškov vastas Poolale gaasi puudutavas küsimuses >>

Seejuures hakatakse märkimisväärseid gaasikoguseid tarnima naaberriikidesse. Tulemusena kujuneb Saksamaa aasta-pooleteise pärast EL-i suurimaks gaasijaotajaks. Ainsaks takistuseks on EL-i kolmas energiapakett, mille kõrvaldamise kallal Berliin praegu usinasti tööd teeb.

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

Teema:
Gaas - perspektiivne energia (142)

Samal teemal

Euroopa komisjonil ei ole õigust Nord Stream 2 takistada
Enamik EL-i riike pooldab läbirääkimisi Nord Stream 2 üle
Kas Nord Stream 2 on kooskõlas sanktsioonipoliitikaga?
Tagid:
poliitika, gaasijuhe, gaas, majandus, Nord Stream 2, EL, Euroopa Komisjon, Gazprom, Matthias Watning, Klaus Dieter Borchardt, Angela Merkel, Balti meri, Taani, Poola, Saksamaa, Balti riigid, Venemaa

Peamised teemad