22:48 01. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1752
  • RUB90.6050
Majandus
lühendatud link
4910

Siseministeeriumi kava kohaselt muudetakse ja täiendatakse õigusakte normidega, mille eesmärgiks on kehtestada tööandjatele karistusi ja meetmeid, et võidelda ebaseadusliku töötamise vastu.

TALLINN, 25. aprill — Sputnik. Siseministeerium plaanib ebaseadusliku võõrtööjõu kasutamist piirata sellega, et muuta ebaseadusliku võõrtööjõu kasutamise kuriteoks, suurendada trahvimäärasid, muuta võimalikuks ettevõtte juhile äri- ja ettevõtluskeelu seadmist, ettevõtte sundlikvideerimist ja riigihangetest kõrvaldamist, seisab siseministeeriumi koostatud ebaseadusliku töötamise vähendamise ettepanekutes, vahendab Pealinn viitega BNS-le.

Riigigümnaasiumi ehituselt avastati kuus illegaalset Ukraina töölist >>

Kui kehtiv õigus näeb ette tööandja väärteo- ja raskendavatel asjaoludel kriminaalkorras karistamise Eestis seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest, siis siseministeeriumi kava kohaselt laiendatakse tööandja vastutust ka juhul, kui ta võimaldab seaduslikult viibival välismaalasel töötada, täitmata sealjuures välismaalaste seaduses sätestatud töötamise tingimusi, sealhulgas palgakriteeriumi nõuet.

Tööandja Ukraina võõrtöölistest: ei iialgi enam, illustratiivne foto
© Sputnik / Алексей Куденко

Ühe ettepaneku kohaselt antaks politsei- ja piirivalveametile (PPA) õigus taotleda kohtult juriidilise isiku sundlõpetamist, kui see on süsteematiliselt võimaldanud seadusliku aluseta välismaalase Eestis töötamist või maksnud talle lubatud töötasu määrast väiksemat tasu.

Seejuures näeb eelnõu ette võimaluse ka rikkumise korda saatnud ettevõtte juhtide suhtes ärikeelu rakendamist.

Täiendava muudatusena näeb eelnõu ette uue kuriteokoosseisu loomist, millega muudetakse välismaalaste seadusest sätestatud töötamise tingimuste rikkumise võimaldamine kuriteoks. Kuivõrd tegemist on kuriteoga, saaks edaspidi rakendada ettevõtte juhtide suhtes ettevõtluskeeldu.

Siseministeeriumi ettepaneku kohaselt suurendataks ka juriidiliste isikute maksimaalset karistusmäära väärteo toimepanemise eest seniselt 3200 eurolt 10 000 euroni.

Samuti loodaks seadusega alus riigihankes pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamiseks juhul, kui teda on karistatud välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise võimaldamise eest.

Ratas: Eesti rahvastikuprobleemid jäävad suurimaks väljakutseks >>

Kui kehtiva seaduse alusel on hankija õigus riigihanke alusdokumentides nõuda pakkujalt hankelepingu selle osa suuruse ja iseloomu näitamist, mille suhtes pakkuja kavatseb sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega. Siis kavandatud muudatus võimaldab hankemenetlusest kõrvaldada selline pakkuja, kes on näidanud, et ta kavatseb sõlmida allhankelepinguid selliste alltöövõtjatega, kes on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest või välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise võimaldamise eest.

Ebaseaduslikult töötanud välismaalaste arv on võrreldes 2013 aastaga tõusnud 462 protsenti, kui 2013. aastal oli rikkumisi 68, siis 2017. aasta 382. Tööandjate suhtes menetletud väärteomenetluste arv on tõusnud 115 protsenti 39 juhtumilt 2013. aastal 84 juhtumini mullu.

Enim on ebaseaduslikult töötanud välismaalasi Ukrainast, kust tulnud töötajate puhul tuvastati mullu 242 rikkumist, järgnevad Valgevene 73 ja Moldova 16 juhtumiga.

2017. aasta üheteistkümne kuuga registreeriti Eestis 445 seadusliku aluseta töötamise juhtumit, 2016. aasta sama aja jooksul 180 ja 2015. aasta samal perioodil 129 juhtumit, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti.

2017. aastal kasutati rohkesti võimalust tuua töölisi Eestisse lühiajaliselt, lühiajaline töötamine registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 7560 juhul (2016. aastal 1782 ja 2015. aastal 1086 juhul).

Seda saab seadusest tulenevalt üldjuhul teha kuni 270-ks päevaks 365 päevase perioodi jooksul. Välismaalaste Eestis töötamise reeglid tulenevad välismaalaste seadusest.

Poolas leiti vabrik, kus töötasid orjad Ukrainast >>

Politsei- ja piirivalveameti töötajad kontrollisid märtsis kahte Raplamaal asuvat ehitusobjekti. Ühelt neist, Rapla riigigümnaasiumi ehituselt, avastati kuus seal seadusliku aluseta töötanud Ukraina kodanikku, vahendas uduisteportaal Sputnik Eesti.

Tagid:
ebaseaduslik, tööandja, karistus, kuritegu, rikkumine, võõrtööjõud, trahv, majandus, PPA, siseministeerium, välismaa, Eesti

Peamised teemad