21:42 11. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1783
  • RUB85.6858
Majandus
lühendatud link
27 0 0

Elektrit toodeti 2017. aastal 13 teravatt-tundi, mis on 8% rohkem kui aasta varem. Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest suurenes 2016. aastaga võrreldes 13%.

TALLINN, 3. september — Sputnik. Elektritootmise kasvu mõjutas imporditud elektri osatähtsuse vähenemine eelmise aastaga võrreldes, kusjuures import põhjamaadest vähenes 58%. Kuigi samal ajal vähenes ka elektrieksport eelmise aastaga võrreldes ligi 10%, ületab elektritoodang endiselt tarbimist ehk elektrienergia bilanss oli ülejäägis, teatab Statistikaamet.

Tarbijahindade kuumuutust mõjutas enim elektri kallinemine >>

Eksport Lätti moodustas koguekspordist ligi 80% ja vähenes 2016. aastaga võrreldes 17%. Elektrienergia sisetarbimine püsis stabiilsena kasvades 2017. aastal eelneva aasta võrdluses 1%.

Elektrienergia toodang taastuvatest allikatest on aasta-aastalt suurenenud, kasvades 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 13%. Tuuleenergia toodang suurenes aastases võrdluses 15% moodustades ligi 40% kogu taastuvelektri toodangust. Oluliselt on kasvanud elektri tootmine puitkütustest ja teistest taastuvatest allikatest (10%).

2017. aastal toodeti põlevkivi ligi 22 miljonit tonni. Toodang kasvas varasema aastaga võrreldes ligi kolmandiku. Põhiline osa põlevkivist tarbitakse elektrijaamades ja õlitehastes põlevkiviõli toorainena. Põlevkiviõli toodeti 2017. aastal miljon tonni, mis kasvas aastases võrdluses 40%. Enamik toodangust eksporditi, kusjuures peamised sihtriigid olid Belgia (35%), Holland (31%) ja Rootsi (13%).

Energiaturul olulise kütuseliigina koha leidnud puidugraanulite toodang on jätkuvalt kasvutrendis. 2017. aastal toodeti puidugraanuleid ligi 1,2 miljonit tonni, mis on võrreldes 2016. aastaga üle 30% rohkem. Suurem osa toodangust eksporditi, kusjuures peamised sihtriigid olid Taani (58%) ja Suurbritannia (20%).

Brüsselis allkirjastati Baltimaade elektrivõrgu sünkroniseerimislepe >>

Sisemaiseks vajaduseks imporditi 2017. aastal maagaasi, vedelkütuseid, kivisütt ja koksi. Maagaasi import vähenes aastaga ligi 5% ja seda peamiselt elektrijaamade vajaduse tõttu. Autobensiini sisetarbimine kasvas üle 3% ja diislikütust tarbiti 2% rohkem võrreldes 2016. aastaga.

Peaminister Jüri Ratas sõlmis Läti, Leedu ja Poola riigi- ja valitsusjuhi ning Euroopa Komisjoni presidendiga poliitilise kokkuleppe, kuidas edasi liikuda Balti riikide elektrisüsteemide Mandri-Euroopaga ühildamisega, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti juuni lõpus.

Uuringute põhjal tagab Balti riikidele kõige kõrgema elektrivarustuse kindluse oluliselt suuremate püsikuludeta kaks eraldi vahelduvvoolu ühendust Poola kaudu.

Balti riigid soovivad elektrisüsteemid Venemaa võrgust lahti ühendada ning ühildada Mandri-Euroopaga aastaks 2025.

"Meie elektrisüsteemi lahti ühendamine Venemaa võrgust ning ühildamine Mandri-Euroopaga on väga oluline energiajulgeoleku tagamiseks. Me ei saa sõltuda Venemaa võrgust," selgitas Ratas.

Eestil oleks võimalik vähendada süsihappegaasi heidet 2030. aastaks 40 protsenti võrra võrreldes praeguse arengutrendiga, kui võtta kasutusele kümme Põhjamaades juba toimivat lahendust samas ulatuses, nagu neid seal täna juba on rakendatud, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti aprilli lõpus.

"Eestil on väga suur potentsiaal oma majanduse süsinikumahukust vähendada ja saaksime olla palju ambitsioonikamad, kui praegune arengutrajektoor ette näeb," ütles uurimuse projektijuht Lauri Tammiste Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest.

Viljandi maakonnas alustavad tööd kaks päikeseelektrijaama >>

Uuringus välja toodud lahendusteks on päikeseenergia ja maismaa tuuleenergia laialdasem kasutuselevõtt, biomassi kasutamine sooja tootmises, soojuse ja elektri koostootmine, elektrisõidukite ja biokütuse kasutamine transpordis, energiatõhusus hoonetes ja tööstuses, sõnniku käitlemine põllumajandussektoris ning taasmetsastamine.

Tagid:
elektrienergia, elekter, taastuvenergia, import, majandus, tootmine, tarbimine, Statistikaamet, Eesti

Peamised teemad