14:07 13. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1771
  • RUB86.3013
Majandus
lühendatud link
9610

Eesti peab vastu võtma seaduse, mis tagaks kuritarvituste ja petturite paljastajatele kaitse ja abi, eriti kui tegemist on Euroopa Liidu rahaga. Korruptsioonist võib teatada ka otse Brüsselisse.

TALLINN, 15. märts - Sputnik, Aleksei Toom. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu on kokku leppinud ja heaks kiitnud esimese korruptiivseid ametnikke ja pettureid paljastavatele isikutele kaitset ja abi tagamist käsitleva direktiivi eelnõu.

EL liikmesriikide võimuorganid on vältimatu karistuse hirmus kohustatud pärast uue direktiivi heakskiitmist aitama vilepuhujatel võidelda Euroopa Liidu fondide kuritarvituste eest.

E-tõendite kogumine muutub tulevikus lihtsamaks >>

Euroopa Liit kaotab ainuüksi hangete korraldamisel asutuste ja üksikute ametnike kuritarvituste või vigade tõttu igal aastal umbes 6–9 miljardit eurot ja järelevalve- ning kontrolliorganike tegevus ei ole nende kahjude vähendamisel olnud piisavalt tõhus, öeldakse Euroopa Parlamendi teates.

Inimestele, kes on oma töökoha või isegi eluga riskides otsustanud avada avalikkuse silmad kuritarvituste suhtes, tuleb tagada kaitse.

Parlament on samuti ette näinud, et kuritarvitustest teatajatel on õigus pöörduda siseriiklike õiguskaitseasutustest mööda minnes otse EL kontrolliasutustesse, kui on alust arvata, et siseriiklikud võimud ei võta "signaali" kuulda või nad ise on kuritegelike süsteemidega seotud.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata maksupettustele, rahapesule, hangete läbiviimisele, toidu ja transpordi ohutusele, keskkonnakaitsele, tervishoiule, tarbijaõiguste kaitsele ja andmebaaside turvalisusele.

Vilepuhujat ei saa kohtu alla anda, vallandada ega trahvida

Tõendusliku materjali esitanud isikut ei saa selle eest otseselt ega kaudselt karistada. Temale endale ja tema sugulastele, kolleegidele ja mõttekaaslastele, ajakirjanikele ja väljaannetele, kes on talle sõna andnud, tuleb riigil tagada kaitse ja vajaduse korral peavari ning vajalik abi, sealhulgas rahaline.

Lisaks, nagu Sputnik Eesti on juba teatanud, täiendasid parlamendiliikmed seaduseelnõu algteksti muudatusettepanekutega, mis võimaldaks vilepuhujatel erijuhtudel pöörduda otse ajakirjanike poole ja kohustada riigiasutusi looma vilepuhujatega suhtlemiseks "erilisi" suhtluskanaleid.

Seega seab Euroopa Liit vilepuhuja õiguse paljastada korruptsiooni ja maksupettureid kõrgemale töö- või teabe mitteavaldamise lepingust tulenevast konfidentsiaalsuskohustusest.

Ajakirjanik: Eesti kuritegevus on liikunud rahvusvahelisele tasandile >>

Siiski ei luba eelnõu selle eest mingit materiaalset tasu, mis rõhutab Euroopa armastust omakasupüüdmatute paljastajate vastu, kuid vähendab ilmselt nende inimeste arvu, kes sooviksid tõde päevavalgele tuua. Näiteks kõrgeid ametnikke, kes varjavad maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu skeeme pankades.

Praeguseks on vaid kümnel EL riigil (Eestit nende hulgas ei ole) seadused, mis lubavad kaitsta ühiskonna huvides konfidentsiaalset teavet avalikustavaid inimesi.

Uus seadus muudab ühiskonna suhtumist saladustesse

Üle aasta kestnud kuritarvitustest teatajate kaitse direktiivi eelnõu väljatöötajatel olid silme ees loomulikult endise USA luure töötaja Edward Snowdeni paljastused, millest naiivsed Euroopa juhid ja nende valijad said teada, et nende Ameerika liitlased kuulasid pealt nende telefonikõnesid, vaatasid nende e-posti, jälgisid neid sülearvuti veebikaamerate kaudu ja häkkisid telesüsteemidesse, et NATO liitlased on tunginud peaaegu kõigis elektronkaartides olevaid mikrokiipe tootvatesse Euroopa ettevõtetesse, et Washington teeb kõike seal, siis ja nii, nagu ta endale kasulikuks või lihtsalt huvitavaks peab.

Euroopa parlamendis toimunud pressikonverentsil Snowdeni teeneid maininud Prantsusmaad esindav Jean-Marie Cavada ei öelnud, et parlamendi heaks kiidetud direktiiv ei sisalda sõnagi eriteenuste poolt inimõigusi rikkuvat tegevust paljastavate isikute kaitsmise kohta.

Direktiiv lubab kaitset ainult neile, kes paljastavad maksudest kõrvalehoidumist, ELi rahaliste vahendite riisumist või nende ebamõistlikku kasutamist.

Teine Prantsusmaa esindaja Euroopa Parlamendis Pascal Durand ütles pressikonverentsil, et tänapäeva ühiskonnas on teavitajatest saanud veel üks demokraatia alussammas, isiku sõna- ja informatsiooni levitamise vabaduse kehastus, ühiskonna kaitsjad ettevõtete ja valitsuse kuritarvitamise eest.

Durand rääkis koos teiste paljukannatanud direktiivi heakskiitmise aktiivsete toetajatega, kes algselt põhjustasid arvukaid vaidlusi ja vastuseisu nimetamata saadikurühmadega, ajakirjanike õigusest teha oma tööd kvalitatiivselt, paljastada kuritarvitusi ja kasutada selleks infoallikaid korrumpeerunud struktuuride endi sees.

Ta märkis samuti, et vilepuhujate kaitseks kogu Euroopa Liitu hõlmavate reeglite heakskiitmise oleks sõnum kogu ühiskonnale ja põhjuseks, miks muuta ühiskonna suhtumist tõekuulutajatesse.

Rääkides Edward Snowdeni kaitsest

Selle Brüsseli sündmuse taustal tasub meenutada, et Edward Snowdenile pakkus varjupaika Venemaa, mitte ükski Euroopa riik, mis praegu avalikkuse silmi Euroopa võimu ja raha kuritarvitamise suhtes avada püüdvate paljastajate õigusi kaitseb.

Teated Snowdeni väljaandmisest on "spekuleerimine" >>

Igal juhul pidas Snowden Venemaad, ja mitte Euroopa riike enda jaoks kõige ohutumaks paigaks, et varjuda oma kaasmaalaste ameeriklastest eest, kes olid raevus mitte sellepärast, et ta avaldas ebaseadusliku jälitamise tehnilisi üksikasju, meetodeid ja tehnikaid, vaid sellepärast, et ta rikkus tõsiselt Washingtoni mainet "inimõiguste tugisambana".

Mõned Euroopa Parlamendi liikmed, avaliku elu tegelased ja aktivistid teevad märkimisväärseid jõupingutusi, et eurooplased ei unustaks Snowdeni skandaalseid paljastusi, kuid ameeriklased ja mõned nende Euroopa liitlased teevad veelgi suuremaid jõupingutusi, et Snowdeni paljastusi diskrediteeritaks ja need maetaks võimalikult kiiresti ja sügavale maha.

Mitmetes Euroopa riikides peetakse Snowdeni nime mainimist ebaväärikaks. Sellest vaatenurgast paistavad Ameerika Ühendriikide süüdistused Venemaa suhtes sekkumises, arvutivõrkudesse häkkimises ja rünnakutes demokraatia vastu hoopis teises valguses.

Avalikkuse teadvusse uute ärritajate viimine tähelepanu kõrvalejuhtimiseks ja ülekandmiseks teistele rahvusvahelise tegevuse subjektidele on meetodina spetsialistidele juba ammu tuntud.

Samal teemal

Danske rahapesuskandaal
Eestis on korruptsioon levinud teiste riikidega võrreldes keskmisest vähem
Prankerid Vovan ja Lexus tõmbasid Guaido haneks
Andmete vaba liikumine kui viies vabadus
Reinsalu soovitab Euroopa Prokuratuuri volitusi laiendada
Suur pesupäev. Korruptsioon muudab Läti paariariigiks
Tagid:
EL Nõukogu, Euroopa Parlament, rahandus, majandus, kuritegu, EL

Peamised teemad