06:34 29. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1727
  • RUB92.3025
Majandus
lühendatud link
Danske rahapesuskandaal (40)
6420

Finantsinspektsioon viis 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses kõikides Eestis tegutsevates pankades ja Eestis tegutsevate välisriigi pankade filiaalides läbi erakorralised rahapesu tõkestamise alased kontrollid.​

TALLINN, 11. aprill — Sputnik. Finantsinspektsioon kontrollis kokku 16 pangas hoolsusmeetmete rakendamist ehk panga vastupanuvõimet rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidele. Kontrolli käigus hinnati, kuidas pank tuvastab oma äritegevusega seotud riske, milline on panga võetav risk (riskiisu, äristrateegia), kuidas peegelduvad sellele panga kontrollisüsteemid ning milline on panga kliendiportfell eelkõige kõrge riskiga ärisegmendis, teatas Finantsinspektsioon.

Vaingort: pankade lahkumine Eestist toob kaasa tõsiseid kaotusi>>

Seitsmes riskipõhiselt valitud pangas viidi läbi kohtumised ka tippjuhtide ja rahapesu tõkestamise eest vastutavate isikutega.

Finantsjärelevalve hinnangul on Eesti panganduses mitteresidentide teenindamisega seotud riskid märkimisväärselt vähenenud – valdavat osa pangandusest kõrge rahapesu risk ei ohusta ning 2019. aastal keskendutakse teenuste osutamisel enamjaolt kohalikele (või sellega seost omavatele) äri- ja eraklientidele.

Finantsinspektsioon jätkab tööd üksikute kõrgemate riskiallikatega.

Eesti pangad on viimastel aastatel oluliselt parandanud oma riskikontrolli ja vähendanud riske eelkõige väga kõrge riskiga klientide segmendis.

"Aastatetagust pärandit ei saa küll olematuks teha, kuid Finantsinspektsiooni viimase viie aasta pingutuste ja pankade äristrateegiate muutmise tulemusel on Eesti finantssüsteemis rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid oluliselt vähenenud, samuti on märkimisväärselt paranenud pankade vastupanuvõime olemasolevatele riskidele," rääkis Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

Danske rahapesuskandaal>>

Üks riske iseloomustav mõõdik panganduses on mitteresidentide hoiuste osakaal, eelkõige kõrge riskiga mitteresidendid, kel üldjuhul puudub Eesti majanduskeskkonnaga igasugune seos ja/või kes omakorda tegutsevad kõrge riskiga jurisdiktsioonides.

Mitteresidentide osakaal on panganduses 2014. aasta lõpust langenud 19,10 protsendilt 7,91 protsendini (2018. aasta lõpu andmetel), sealjuures on see vähenenud eelkõige väga kõrge riskiga jurisdiktsioonide (sh off-shore) arvelt 8,50 protsendilt 0,46 protsendini.

Swedbankist käis läbi 135 riskantset miljardit
© Sputnik / Вадим Анцупов

Rahapesualane järelevalve on pidev, ka kõnealune kontroll eeldab konkreetsetes pankades erinevaid jätkutegevusi.

"Meie sõnum pankade juhtidele on ühene: Eesti ei ole koht hämaraks panganduseks. Finantsinspektsioon on rõhutanud pangajuhtidele, et kontrollisüsteemid peavad toimima riskipõhiselt, täpselt ja targalt, mis tähendab, et rohkem ressurssi tuleb rakendada just tavapärasemast kõrgema riskiga olukordadele. Üle ei pea reageerima madala riskiga tavakliendi puhul," lisas Nõmm.

Finantsinspektsioon avaldas hiljuti uue järelevalvepoliitika ja töötas välja uue põhjaliku juhendi "Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks", mis jõustus 1. märtsil 2019.

Finantsinspektsiooni juhend annab finantsvahendajatele uue selge raamistiku rahapesualaste riskide juhtimiseks, et Eesti finantssektorit ei kasutataks ära rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Juhend abistab esimest korda finantsvahendajaid selles osa, kuidas ära tunda riske, nende olemust ja kuidas analüüsida nendega kaasnevaid ohte.

Swedbank: naabrite mõju Eesti majandusele on jahtumas>>

Esimest korda on juhendis kirjas ka rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskid ja meetodid, mis kehtivad just Eestis. Juhendi koostamisele eelnes parimate rahvusvaheliste praktikate ja standardite kogumine, samuti Eesti panku ohustavate tegurite (tüüptunnuste) analüüs ja Finantsinspektsiooni ajaloolise praktika kogumine, mis koondati terviklikult uude juhendisse.

Finantsinspektsiooni hinnangul peavad pangad näitama kõrgendatud hoolsust eelkõige selliste mitteresidentide teenindamisel, kel puudub Eesti majandus- ja ärikeskkonnaga igasugune seos, või muude finantseerimisasutuste (nt makseasutused) teenindamisel, kes omakorda teenindavad ülalnimetatud kõrge riskiga kliente. Lisaks näeb Finantsinspektsioon uue ohuallikana virtuaalvääringu teenuse osutajaid, mis eeldab pankadelt erilist ettevaatlikkust.

Sputnik Eesti teatas, et tänavu 28. märtsil vallandas Swedbank firma presidendi ja tegevjuhi Birgitte Bonneseni ja määras ajutiseks juhiks Anders Karlssoni.

Rootsi ringhääling SVT kajastas veebruaris, et Swedbanki ja Taani panga Danske Bank Eesti filiaali kontode vahel liikus vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk umbes 3,8 miljardit eurot kahtlast raha.

Finantsinspektsioon saatis oma kontrollid teisipäeval, 2. aprillil Swedbank Eesti peakontorisse. Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonide läbivaatamiste tulemustest oleneb suurel määral panga saatus Eestis.

Swedbanki rahapesuskandaal>>

Eesti finantsinspektsioon ja Rootsi finantsinspektsioon, mille järelevalve alla Swedbank kuulub, leppisid 21. veebruaril kokku alustada panga suhtes laekunud rahapesusüüdistuste uurimiseks koostööd. Samasisulised lepped sõlmis Rootsi ka Läti ja Leedu järelevalveasutustega.

Teema:
Danske rahapesuskandaal (40)
Tagid:
rahapesuskandaal, rahapesu, rahaskandaal, finantsinspektsioon, Danske Bank, Swedbank

Peamised teemad