04:00 16. August 2018
Kuula otse
  • USD1.1321
  • RUB75.9875
Venemaa Eesti saatkonna  pressiatašee Deniss Mosjukov.

Mosjukov: eestlased tahavad õppida Venemaal arstiteadust

© Фото : Юлия Калинина
Haridus
lühendatud link
20133

Venemaa Eesti saatkonna pressiatašee Deniss Mosjukov rääkis Sputnikule sellest, kuidas toimub tudengikandidaatide väljavalimine ja mis on selles programmis eriti hea.

ТАLLINN, 3. märts — Sputnik. Venemaa saatkond Eestis teatas järjekordsest üliõpilaste vastuvõtmisest Venemaa kõrgkoolidesse. Dokumente tasuta õppekohtadele Venemaa ülikoolides saab esitada kuni 11. märtsini. Venemaal tasuta õppimise programmi elluviimise eest vastutab Eestis Venemaa Föderatsiooni saatkonna pressiatašee Deniss Mosjukov.

— Vaatamata sellele, et Eesti abiturientidele on edasiõppimiseks avatud kogu Euroopa, ei kustu huvi võimaluste vastu omandada kõrgharidus teie pakutava programmi kohaselt Venemaal. Milles peituvad selle võimaluse eelised?

— Eeliseid on mitu. Esiteks, meie programm hõlmab terve rea erinevaid ülikoole. Kogu selle programmi raames pakume õppimisvõimalust enam kui 400-s kõrgemas õppeasutuses üle kogu Venemaa, Kaliningradist Kaug-Idani. Suureks eeliseks on ka asjaolu, et sisseastumiseksamite lävenditingimused on viidud sisseastujate jaoks miinimumini*, lisaks annab meie projekt võimaluse õppida tasuta, kindlustab Eestist vastu võetud üliõpilased stipendiumiga ja elukohaga ühiselamus. Selles mõttes täidab programm olulist sotsiaalset rolli, andes võimekatele üliõpilastele, sealhulgas eeskätt vähekindlustatud peredest pärit noortele võimaluse saada väga heal tasemel kõrgharidus.

— Möödunud aastal oli selles programmis Eesti abiturientidele ette nähtud 55 kohta, tänavu juba 80. Mis tingis otsuse seda kvooti suurendada?

— Nõudlus selle programmi raames võimaldatud õppe järele on suur. See on kõigepealt rõõmustav ja teiseks, ei ole sugugi üllatav, arvestades neidsamu eeliseid, mida see programm pakub. Möödunud aastal küündis konkurss mõnedel aladel seitsme inimeseni ühele kohale. Kuna abiturientide huvi on sedavõrd elav, eraldas Vene Föderatsiooni haridus- ja teadusministeerium käesoleval aastal selle programmi raames varasemast rohkem õppekohti. Selle üle saab mõistagi ainult rõõmu tunda.

— Kellel on õigus sisseastumiskonkursist osa võtta?

— Meie programmis võivad osaleda nii Vene kui Eesti kui ka määratlemata kodakondsusega isikud. Nendel, kes juba on üliõpilased meie programmi raames, näiteks bakalaureuseõppes, on võimalus samadel tingimustel jätkata õpinguid magistrantuuris. Selleks tuleb neil küll üldistel alustel taas kandideerida.

— Kuidas toimub kandidaatide valik?

— Saatkonna juures moodustatakse vastav komisjon, kes vaatab läbi kõik saabunud avaldused. Sellesse komisjoni kutsume kohalike koolide direktorid, õpetajad ja õppejõud, kes suudavad anda igale kandidaadile professionaalse hinnangu. Hindamiskriteeriumiks on esmalt hinded lõputunnistusel ja teiseks ka abituriendi kooliväline tegevus ja saavutused väljaspool vahetut õppetööd. Seetõttu tasub lisaks haridust tõendavale dokumendile esitada meile kõikvõimalikud diplomid ja tunnistused, mis on pälvitud olümpiaadidel ja teistel koolivälistel üritustel.

— Kujutame ette olukorda, kus kõrvuti on kaks täiesti võrdset ankeeti. Kes otsustab, kumb neist kinnitatakse õppekohale kandideerima ja kumb lükatakse tagasi?

— Valiku otsustab komisjon avatud arutelu käigus. Kuid tõtt-öelda niisugust juhust, et oleks kaks täiesti võrdsete näitajatega ankeeti, minu mäletamist mööda esinenud ei ole. Küll on ette tulnud seda, et oleme pidanud tagasi saatma väga heade tunnistustega abituriente — lihtsalt sellepärast, et konkurss on niivõrd tihe, et isegi juhtudel, kui tunnistusel on keskmine hinne 4,8 или 4,9, ei ole seda konkurssi läbitud.

— Komisjonist rääkides mainisite, et sellesse kuulub ka õpetajaid. Kas ei või juhtuda, et komisjoni liikmeks kutsutud õpetaja hakkab sel juhul spetsiaalselt mõnd oma lemmikõpilast valikusõelast läbi suruma?

— See on välistatud. Kandidaadid kinnitatakse reeglite kohaselt ühehäälselt. Lähtepunkt ja eesmärk on saata meie soovituskirjadega Moskvasse esmajoones kõige andekamaid, kõige lootustandvamaid üliõpilasi. Seetõttu püüame omapoolse valikuprotsessi korraldada võimalikult läbipaistvalt.

— Kas sellesse komisjoni kuulub ka keegi Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumist?

— Ühe eelmise tudengikandidaatide valimiskampaania eel esitasime vastava ettepaneku, mille peale meile ministeeriumist vastati, et Eesti Vabatiigi haridusministeerium usaldab täiel määral nende inimeste pädevust, kelle oleme juba komisjoni kutsunud. Vaatame, kuidas kujuneb tänavu.

— See tähendab, et komisjon on tänavu veel moodustamata?

— Jah, see moodustatakse pisut hiljem. Seni tegeleme abiturientidelt avalduste vastuvõtmisega. Komisjoni esimene istung peaks toimuma millalgi märtsi keskel.

— Milline on selles protsessis Tallinna Puškini instituudi roll?

— Puškini instituut on juba mitu aastat olnud selle projekti teostamisel meie koostööpartneriks. Esmajoones sellega, et kõik dokumendid esitatakse selle organisatsiooni vahendusel. Neil on selleks tööks kogemusi, on olemas vastav korraldussüsteem ja suutlikud töötajad. Pealegi tegutseb Puškini instituut lepingulises koostöös agentuuriga Rossotrudnitšestvo**, kes on kõnealuse programmi täideviija.

— Millises summas hakkavad kõrgkooli pääsenud tudengid stipendiumit saama ja kas kõigil neist on õigus stipendiumile?

— Stipendiumi makstakse kõigile meie programmis osalevatele üliõpilastele kogu õppeperioodi jooksul ja seda sõltumata õpitulemustest. See rahasumma ei ole küll kuigi suur, ulatudes mõne tuhande rublani. Kuid asetame rõhu sellele, et meie üliõpilastele on antud võimalus tasuta õppida ja ühiselamus tasuta elada. Need konkurentsieelised peaks meie arvates olema täiesti piisavad.

— Mainisite ühiselamut. Kas tudengite majutamisega on ette tulnud probleeme?

— Ei, sellistest juhtumitest meil teateid ei ole. Kuigi, loomulikult, on esinenud mõningaid force-majore juhtumeid, näiteks kord palus üks ülikool üliõpilast kohaletulekuga paar päeva viivitada. Kokkuvõttes aga on kõik meie üliõpilased saanud endile koha ühiselamus.

— Ilmselt valivad paljud, kelle jaoks vene keel on emakeel, edasiõppimise Venemaa ülikoolides õppekeele tõttu. Kas ka eestlased selle programmi vastu huvi tunnevad?

— Jaa, tingimata. Eesti rahvusest abituriente oli meie tudengikandidaatide hulgas möödunud aastal 10-15% kõigist kandidaatidest. Neist enamik soovis astuda kõrgkooli meditsiini erialal.

— Venemaad kritiseeritakse sageli liigse bürokraatia pärast. Mida on tehtud ja mida plaanitakse teha, et hõlbustada selle programmi raames tudengite vastuvõtmisega seotud bürokraatlikke asjaajamisi?

— Käesoleval aastal jätkub meie programmi arendamine elektrooniliselt kättesaadavaks. Tänavuseks on testrežiimis käivitatud avalduste esitamise süsteem. Ma loodan, et see tõestab oma efektiivsust ja tuleval aastal hakkab kogu süsteem töötama juba tublisti paindlikumalt. Praegu toimib see süsteem veel testimise tasandil, kuid kõik liigub selles suunas, et edaspidi läheme üle tervikuna elektroonilisele asjaajamisele.

— Kõnealust programmi kritiseeritakse aastast aastasse selle eest, et raske on leida selle kohta mingit teavet. Mida on tehtud, et seda olukorda parandada?

— Ausalt öeldes pean kriitikaga nõustuma. Nii möödunud kui käesoleval aastal on nii sotsiaalmeedias kui suurtes uudisteportaalides avaldatud teavitusi, et Venemaa Föderatsiooni Suursaatkond Eestis ja Puškini instituut alustavad tudengikandidaatide valimist. Näen, et teeme kõik endast sõltuva, et levitada ja edastada seda informatsioooni võimalikult kõigini, kes on sellest huvitatud.

• Konkreetsete tingimuste ja nõudmistega programmis osalejatele saab tutvuda veebilehel.

** Rossotrudnitšestvo — Sõltumatute Riikide Ühenduse, välismaal elavate kaasmaalaste ja rahvusvahelise koostöö arendamise föderaalne agentuur — Venemaa Föderatsiooni täitevvõimu organ, mille ülesandeks on riiklike teenuste osutamine ja riigile kuuluva kinnisvara haldamine Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistes suhetes Sõltumatute Riikide Ühendusse kuuluvate ja teiste välisriikidega nende suhete tagamise ja arendamise, samuti rahvusvahelise humanitaarkoostöö valdkonnas. Allub Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumile.

 

 

Peamised teemad