23:24 25. Veebruar 2020
Kuula otse
  • USD1.0840
  • RUB70.7943
Haridus
lühendatud link
14610

Kõigilt peatsetelt abiturientidelt, kes soovivad jätkata haridusteed väljaspool Eestit, asub Venemaa saatkond koos riikliku humanitaarkoostöö agentuuri Rossotrudnitšestvo ja tema Eesti partneri, Puškini Instituudiga vastu võtma tänavusi taotlusi tasuta õpinguteks Venemaal

TALLINN, 1. veebruar — Sputnik. Eestist pärit abiturientidele on ette nähtud õpikohad mitmetel erialadel bakalaureuseõppes, magistrantuuris, aspirantuuris ja ordinatuuris (kohtade arv selgub hiljem) ning kutsealase enesetäienduse raames. See võimaldab näiteks Eestist pärit vene keele ja kirjanduse õpetajatel läbida suvised täienduskursused riiklikus Puškini-nimelises vene keele instituudis (Moskvas).

Millised kõrgkoolid projektis osalevad

Programmis osaleb kogu Venemaa ulatuses üle 550 hariduse kvaliteedi ja kaasaegse teadustöö ning tehnilise baasi poolest tipptasemel kõrgkooli.

Õppeastutust aitavad välja valida järgmised veebilehed:

• haridusportaal Russia Study

• ülikoolide kataloog "Учись в России"

• otsingufraas "Лучшие вузы России: выбери свой"

• teatmik Russian Universities Guide 2017, mis on kättesaadav ka AppStore ja Google Play kaudu

Kes võib konkursil osaleda

Eelarvelisele kohale Venemaa kõrgkoolis võivad pretendeerida kõik Venemaa kodanikud (tingimusel, et nende alaline elukoht on Eestis), Eesti kodanikud ja kodakondsuseta isikud. Kui Venemaa kodaniku passis on märge alalise sissekirjutuse kohta mujal, ei ole lubatud konkursist eelarvelistele kohtadele kvoodi alusel osa võtta. Kolmandate riikide kodanikud, kes elavad Eestis, programmis osaleda ei saa.

Üliõpilased, kes oma õpingutega Venemaal möödud aastate õppekavade kohaselt lõpule jõuavad ja soovivad jätkata õpinguid järgmisel tasemel (näiteks pärast bakalaureuseõpet magistrantuuris), peavad uuesti esitama dokumendid ja tegema läbi valikusõela tavalistel tingimustel. Õpikohad eraldatakse neile 2018. aasta üldisest kvoodist.

Venemaa Eesti saatkonna  pressiatašee Deniss Mosjukov.
© Фото : Юлия Калинина

Programmikohased tingimused

Õpingute ajal makstakse üliõpilastele stipendiumi olenemata edasijõudmisest. Neile võimaldatakse kohad ühiselamuis samadel tingimustel, nagu ka Venemaa eelarvelistele üliõpilastele.

Kutsealase täiendõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise programmide puhul stipendiumi ei maksta. Mõned kõrgkoolid võimaldavad kursuslastele ühiselamukohti ainult vastava tasu eest.

Kandidaadid, kes piisavalt ei valda vene keelt, saavad minna tasuta kursustele Venemaa kõrgkoolide ettevalmistusosakondades. Neile makstakse samuti stipendiumi ja võimaldatakse koht ühiselamus. Ettevalmistuse aeg on üks aasta, seejärel algab õppetöö põhiprogrammi kohaselt.

Ordinatuuri abituriendid peavad oskama vene keelt ülikooli õppekava omandamiseks vajalikul tasemel. Ettevalmistuskursusi nende jaoks ette nähtud ei ole.

Programmis osalejad tasuvad transpordi- ja muud õpingutega mitteseotud kulud, kaasa arvatud ravikindlustuse omast taskust

Konkursi esimene etapp – taotluste vastuvõtt kuni 19. veebruarini 2018

Esmase valiku teeb Venemaa saatkonna juures toimiv komisjon koolide, gümnaasiumide ja kõrgkoolide direktorite ja õppejõudude osavõtul. Komisjon hindab abituriendi portfooliot, õpitöö ja klassiväliseid saavutusi ning näitajate kogumi põhjal langetab otsuse tema kandmisest soovitatud kandidaatide nimekirja.

TÄHELEPANU: kogu valikumenetlus – registreerimine, taotluste ja dokumentide esitamine, menetluse kulgemise jälgimine – toimub Russia Study süsteemi kaudu.

Paberkandjal dokumente esitama ei pea

Esimeses valikuvoorus osalemiseks tuleb end kuni 19. veebruarini Russia Study süsteemis registreerida, märkides ära Eesti lahtris "Alaline elukoht", täites võimalikult täpselt ja tähelepanelikult kõik asjaomased väljad. Tingimata lisage oma foto (soovitavalt passipilt).

Olles end registreerinud, tuleb kindlasti kuni 19. veebruarini lisada profiilile Russia Study süsteemis manustena esmane komplekt dokumente, see tähendab – nende värvilised skaneeringud. Failivorminguks tohib olla PDF, JPG või PNG. Ebakvaliteetseid skaneeringuid vastu ei võeta.

Esmasesse dokumentide komplekti kuuluvad:

1. Elektrooniliselt täidetud profiil ja ankeedi skaneeritud koopia koos manusena lisatud värvifotoga.

2. Passi skaneeritud koopia.

3. Eesti ID-kaardi skaneeritud koopia.

4. Skaneeritud koopia haridustunnistusest notariaalselt kinnitatud venekeelse tõlkega.

5. Skaneeritud koopiad aukirjadest, diplomitest, sertifikaatidest, auhinnatunnistustest.

6. Aspirantuuri jaoks – avaldatud teadustööde nimekiri või resümeed.

PIDAGE MEELES: esmane dokumentide pakett peab olema süsteemi üles laetud Russia Study 19. veebruariks 2018.

Olles profiililehe täitnud ja kõik vajalike dokumentide skaneeritud koopiad üles laadinud, vajutage kindlasti nuppu "Saata avaldus" ("Отправить заявку"), vastasel juhul ei loeta seda esitatuks ega pääse konkureerima. Alles seepeale saab komisjon ligipääsu teie portfooliole ja võib saata e-posti teel soovitusi puudujääkide parandamiseks.

Kus saab vormistada notariaalse tõlke

• Dokumendi notariaalse tõlke saab Eestis teha Eestis töötava vandetõlgi juures.

• Tõlkeid saab teha ka Tallinna Puškini Instituudis, kontori aadress on Maneeži 7-2, 10117, Tallinn. Dokumentide vastuvõtu ja konsultatsioonide ajagraafik avaldatakse veebilehel http://www.pushkin.ee alajaotuses "Õpingud Venemaal" ("Обучение в России").

TÄHELEPANU: komisjoni istung on kavas 2018. aasta veebruari lõpul. Kandidaadid, kes on valikusõela esimese etapi läbinud, saavad e-posti teel vastava kinnituse. Edaspidi tuleb neil laadida oma profiili Russia Study süsteemis täiendavaid dokumente. Selle jaoks järgneb eraldi kuulutus valiku teise etapi kohta.

Millal ma oma vastuvõtmisest teada saan

Vastuvõetute nimekirjad avaldatakse saatkonna ja Puškini Instituudi veebilehel 2018. aasta juulis-augustis. Seejärel algab viisade vormistamine.

Kellelt on võimalik küsida

Ühendusevõtmiseks on mitu võimalust:

Ametlik kasutajarühm "Учусь в России" Facebookis

Ametlik kasutajarühm sõnumirakenduses Telegram

• Venemaa saatkond, telefon +372 64 64 170

• Puškini Instituut, kus peagi algavad konsultatsioonid ja dokumentide vastuvõtmine tõlkimiseks. Konsultatsioonide ajakava avaldatakse veebilehel http://www.pushkin.ee alajaotuses "Õpingud Venemaal" ("Обучение в России").

Kõik täpsustused asjaomase kirjapanemise ja dokumentide esitamise kohta võite leida Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonna Eestis ametlikult kodulehelt.

Tagid:
õpikoht, kõrgkool, ülikool, Eesti, Venemaa

Peamised teemad