01:40 07. Juuni 2020
Kuula otse
  • USD1.1330
  • RUB77.8155
Haridus
lühendatud link
28 0 0

Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium viisid veebruarist aprillini üldhariduskoolides läbi rahuloluküsitlused, kus osales ligi 85% kõikidest koolidest. Küsitlusest selgus, et kõige kõrgemad on rahuloluhinnangud 4. klassi õpilaste hulgas.

TALLINN, 30. august — Sputnik. Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium viisid veebruarist aprillini üldhariduskoolides läbi rahuloluküsitlused, kus osales ligi 85% kõikidest koolidest. Tagasisideraportid 450 kooli tulemuste kohta jõuavad lähipäevil koolide ja koolipidajateni, teatab Innove oma kodulehel.

Aastaanalüüs: rahulolu Eesti haridusega on üldiselt suur >>

SA Innove uuringute ja arenduskeskuse juhataja Aimi Püüa toob välja, et õpilasgruppide üldistes kooliga rahuloluhinnangutes viimastel aastatel muutusi toimunud ei ole: "Küsitlusest selgus, et kõige kõrgemad on rahuloluhinnangud 4. klassi õpilaste hulgas, põhikooli lõpuks õpilaste hinnangud langevad ning gümnaasiumis rahulolu kooliga jällegi kasvab."

Rahuloluküsitlustele vastasid kokku 10 249 4. klassi, 8457 8. klassi ja 4820 11. klassi õpilast, 7562 õpetajat ning 19223 1.-9. klassi õpilase lapsevanemat. Lähiajal saavad kõik küsitluses osalenud koolid raportid, kus on läbivalt kooli tulemusi (õpilaste, õpetajate, lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma üldise keskmisega.

See võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd kooli hinnangud üldisest pildist erinevad. Need koolid, kes osalesid rahuloluküsitluses ka 2017. aastal, saavad ülevaate ka võrdluses eelmise aasta tulemustega – mis on muutunud, mis samaks jäänud.

Küsitlused annavad riigile, koolidele, õpetajatele kui ka lastele objektiivset tagasisidet. Eesmärk on mõõta rahulolu erinevaid aspekte – kas koolikeskkond toetab sisemist motivatsiooni, millised on suhted ja kas kogetakse kiusamist, kuidas hinnatakse kooli füüsilist keskkonda ning milline on hinnang koolipidaja ja riigi tegevusele hariduse korraldamisel.

Tulemustest ilmnev aitab koolidel teadvustada nii oma tugevusi kui ka arengukohti. Keskne üleriigiline küsitlus peaks saama koolile sisehindamise tööriistaks ja hakkama asendama nende endi korraldatavaid küsitlusi.

Mailis Reps: tähelepanu all on alusharidus, digiõpikud ja õpetajaameti väärtustamine >>

Kõik koolid ja koolipidajad saavad tagasisidet oma kooli(de) kohta, peamised tulemused avaldatakse ka haridusandmete veebiportaalis. Tagasisideraportitest selgunud infot soovitab Innove koolidel ja koolipidajatel jagada õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanematega.

Iga-aastane rahuloluküsitlus toimus juba kolmandat korda ning selle ulatus on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2016. aastal viidi küsitlus läbi 8. ja 11. klassi õpilaste hulgas, siis 2017. aastal küsitleti pea sajas koolis lisaks ka neljanda klassi õpilasi ning kaasati põhikooli õpilaste vanemaid ja õpetajaid.

Tänavu toimus kõikne küsitlus, milles olid oodatud osalema kõik 4., 8. ja 11. klasside õpilased, põhikooliõpilaste vanemad ja üldhariduskoolide õpetajad. Lisainfot küsitluste kohta leiab Innove kodulehelt.

Augustis avaldatud Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaanalüüsi kohaselt on õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate rahulolu haridusega üldiselt suur, koolirõõm on suurim noorimate õppijate hulgas ja vähenenud on koolikiusamist kogenud õpilase osakaal, vahendas uudsiteportaal Sputnik Eesti.

Peaminister Ratas esines kolmapäeval tervituskõnega haridus- ja teadusministri Mailis Repsi pidulikul vastuvõtul Maarjamäe lossipargis, kus tähistati Haridus- ja Teadusministeeriumi 100. sünnipäeva, Eesti Vabariigi juubeliaastat ning kuulutati välja Aasta Õpetaja konkursi nominendid, vahendas udusiteportaal Sputnik Esti.

Peaminister Jüri Ratase sõnul tähendab õpetaja ja koolijuhi elukutse tihti aastakümneid kestnud kahekõnesid oma õpilaste ja ametikaaslastega ning rohket panustamist ja enesetäiendamist.Oma tööd hingega teevad õpetajad jäävad aga meelde kogu eluks.

Haridus- ja teadusministeerium lubab tõsta õpetajate miinimumpalga vähemalt 1250 euroni, mis toob 2019. aastaks kaasa keskmise palga tõusu vähemalt 1500 euroni. Samas on üldhariduskoolis endiselt probleemiks osakoormusega õpetajate suur osakaal, millele peaks leevendust tooma koolivõrgu jätkuv korrastamine, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti vministeeriumi teadet.

Tagid:
haridus, küsitlus, rahulolu, koolilapsed, kool, Haridus- ja teadusministeerium, Innove, Eesti

Peamised teemad