06:24 01. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1708
  • RUB91.7763
Eesti uudised
lühendatud link
14 0 0

Pevkur: Me näeme mõningaid võimalusi sammudeks, mida saaks astuda ilma praeguseid Euroopa Liidu Nõukogu otsuseid muutmata, et tagada tõhusam ümberpaigutamine.

TALLINN, 19. veebruar — Sputnik. Eesti siseminster Hanno Pevkuri esitas vastuskirjas Euroopa Komisjoni rändevolinikule Dmitris Avramopoulosele ettepanekud, mida oleks vaja teha, et peamiselt Ilaaliasse ja Kreekasse saabunud põgenikke sujuvamalt edasi teistesse riikidesse paigutada.

"Me näeme mõningaid võimalusi sammudeks, mida saaks astuda ilma praeguseid Euroopa Liidu Nõukogu otsuseid muutmata, et tagada tõhusam ümberpaigutamine," märgitakse Pevkuri kirjas rändevolinikule, teatas BNS.

Esimese meetmena ümberpaigutamise protsessi kiirendamiseks ja ladusamaks kulgemiseks soovitab Eesti, et põgenike esmase vastuvõtu riigid soodustaksid koos oma riigi ametnike ning Fronteaxi, EASO ja Europoli töötajatega ka teiste riikide ekspertide meeskondade ja sideohvitseride osalust protsessis, et pagulasi ümberpaigutavad liikmesriigid saaksid võimaluse korraldada kontrolli ja intervjuusid juba kohapeal, enne inimeste ümberpaigutamist. "Lisaks saaksid rahvuslikud sideohvitserid tõsta võimalike taotlejate seas teadlikkust riikide kohta, kuhu neid võidakse ümber paigutada," rõhutab Pevkuri oma kirjas.

Teiseks isikuid, kes ei esita rahvusvahelise kaitse avaldust või ei põhjenda oma kaitsevajadust, ei tohiks lülitada ümberpaigutamise programmi.

Kolmandaks soovitab Eesti anda ümberpaigutamisel prioriteet nendele isikutele, kellel on olemas kehtivad dokumendid.

Neljandaks peab Eesti vajalikuks, et ümberpaigutatavad isikud, eriti need, kellel ei ole dokumente, tuleks kuni nende ümberpaigutamiseni hoida vastuvõtukeskustes.

Viiendaks ümberpaigutamise eeltingimuseks oleks isikutelt sõrmejälgede võtmine. "See on ka kooskõlas Eurodaci regulatsioonide ja Euroopa Liidu rändekavaga," märgib siseminister.

Kuuendaks rõhutab Eesti, et isikud, kes ei esita asüülitaotlust, tuleb viivitamatult tagasi saata nende päritoluriikidesse.

Eesti soovitab, et lisaks praegustele põgenike ümberpaigutamise kriteeriumidele peaks tulevikus nende nõuete hulka lisama ka selle, kas põgenike päritoluriigis käib aktiivne sõjategevus.

Siseminister Pevkuri kiri on vastuseks Euroopa Komisjoni rändevoliniku Avramopoulose eelmise nädala kirjale, milles viimane kutsus Euroopa Liidu liikmesriike kiirendama Itaaliasse ja Kreekasse saabunud põgenike ümberpaigutamist. Pevkur selgitas oma vastuskirjas Avramopoulosele põhjuseid, mis on takistanud Eestil seni pagulasi Itaaliast vastu võtmast.

Alates 21. detsembrist kuni 11. jaanuarini on Itaalia võimud esitanud Eestile kaheksa inimese toimikud ning Eesti kommentaarid põhinevad nende andmete töötlemisel, öeldakse siseminister Pevkuri kirjas volinik Avrampoulosele.

Eesti on lubanud Euroopa Liidu rändepaketi raames Itaaliast ja Kreekast kahe aasta jooksul vastu võtta umbes 550 sinna saabunud pagulast, kuid ei ole seni ühtegi pagulast ümber paigutanud. Samas on kogu ümberpaigutamise protsess kulgenud ka teiste riikide jaoks väga aeglaselt, kokku on Itaaliast ja Kreekast teistesse Euroopa Liidu riikidesse paigutatud alla poole tuhande inimese, ehkki kahe aasta jooksul on EL lubanud ümber paigutada 160 000 pagulast.

 

Peamised teemad