19:40 13. Juuli 2020
Kuula otse
  • USD1.1329
  • RUB80.1470
Eesti uudised
lühendatud link
254 0 0

Keila linna ja Keila valla juhid tegid esmaspäeval ühispöördumise riigihaldusminister Arto Aasa poole palvega leida lahendus peamiselt Harjumaal paiknevate omavalitsusüksuste rahvastikuregistrijärgsete elanike vähenemise probleemile.

TALLINN, 15. märts — Sputnik. Kirja koopia saadeti ka õiguskantslerile ja Harju maavanemale.

„Meie hinnangul on peamiselt Harjumaal paiknevate omavalitsusüksuste rahvastikuregistrijärgsete elanike arvu vähenemise peamine põhjus pealinna elanikele ühistranspordi tasuta sõidu võimaldamine ja mittepealinlastele Tallinna ühistranspordi sõidupileti hindade suurendamine," kirjutavad pöördumises Keila linnapea Enno Fels, Keila Linnavolikogu esimees Tanel Mõistus, Keila vallavanem Jaan Alver ja Keila Vallavolikogu esimees Aleksei Šatov.

Alates 1. jaanuarist 2013.a. otsustas Tallinn üle minna tasuta ühistranspordile.

„Kuna paljud tegelikkuses väljaspool pealinna elavad inimesed käivad tööl Tallinnas ja vajavad seetõttu iga päev linna ühistranspordi teenust, toimub materiaalsetel kaalutlustel fiktiivne tallinlaseks registreerimine, mis tähendab seda, et sõidusoodustustega väljaspool pealinna elavad, kuid Tallinnas töötavad inimesed on seatud Tallinna poolt ebavõrdsesse olukorda, survestades mittetallinlasi majanduslike meetmetega registreerima end rahvastikuregistrijärgseks Tallinna elanikuks," nenditakse pöördumises.

Olukorra illustreerimiseks tuuakse pöördumises statistilised andmeid. Rahvastikuregistri andmeil elab 1. märtsi 2016 seisuga Tallinnas 440 206 inimest. Võrreldes 1. jaanuar 2013.a. seisuga, mil rahvastikuregistrijärgsete elanike arv oli Tallinnas 419 830, on Tallinna elanikkond praeguseks kasvanud seega 20376 inimese võrra. 1. jaanuaril 2015 oli Tallinnas 434 426 rahvastikuregistrijärgset elanikku. Oluline on seejuures märkida, et Statistikaameti andmetel elas Tallinnas 1. Jaanuaril 2013. aastal 406 059 inimest ning 1. jaanuaril 2015. aastal 413 787 elanikku.

Statistikaameti andmeil elas seega võrreldes rahvastikuregistri andmetega 1. jaanuaril 2013 Tallinnas 13 771 inimest vähem ning 1. jaanuaril 2015 juba 20639 inimest vähem. Kindlasti on üksnes rahvastikuregistrijärgsete Tallinna elanike hulgas märkimisväärne hulk Tallinnas tööl käivaid ja tegelikult maakonna teistes omavalitsustes elavaid inimesi.

Seoses sellega on tekkinud olukord, kus näiteks tööl käiv täiskasvanud perekonnaliige — isa või ema — registreerib end tasuta sõidusoodustuse saamiseks Tallinna linna elanikuks. „Pereliikme teenitud maksutulu laekub Tallinnasse, kuid tema pere ja lapsed tarbivad endiselt elukohajärgse linna või valla teenuseid, nagu lasteaiakohad, kool, ühistransport, huviharidus jne. Seega saab Tallinn tulu, aga enamik kohustusi jääb teiste valdade ja linnade kanda. Sellega nõrgendatakse veelgi maapiirkondade, valdade ja linnade tulubaasi ning sidet kohaliku omavalitsuse ja seal tegelikult kinnisvara või elukohta omavate elanikega," nenditakse pöördumises.

Pöördujad on seisukohal, et tasuta nn rahvastikuregistripõhine ühistransport on vastuolus ühistranspordiseadusega.

Tulenevalt ühistranspordiseadusest on ühistranspordi korraldamine riigi ülesanne, ühistranspordikorraldus peab tagama Eestis elavatele inimestele võrdsed võimalused liikumisel.

Allakirjutanute hinnangul on üks võimalus Harjumaa piirkondade elujõulisuse toetamiseks läbimõeldult korraldatud ja kõigile Harjumaa elanikele võrdsetel alustel kättesaadav ühistransport.

 

 

Peamised teemad