19:25 31. Märts 2020
Kuula otse
  • USD1.0956
  • RUB85.9486
Eesti uudised
lühendatud link
5110

Reedel toimub Eesti kohtunike täiskogu, mille keskseks teemaks on kohtumenetlus, selle hetkeseis ja areng

TALLINN, 10. veebruar — Sputnik. Kohtunike täiskogu koguneb kord aastas ja sinna kuuluvad kõik 240 praegu ametis olevat kohtunikku, teatas riigikohtu pressiesindaja.

Ühe teravaima probleemina toob riigikohtu esimees Priit Pikamäe välja asjaolu, et esimese astme kohtute töökoormus on tõusnud harukordselt suureks — kui aastal 2001 algatati justiitsministeeriumi andmetel maakohtutes 39 338 tsiviil- ja kriminaalasja ning 2372 haldusasja, siis aastal 2015 oli vastavad numbrid juba 88 482 ja 3371.

Seega on maakohtute koormus nimetatud perioodil kasvanud koguni 125 protsenti ning halduskohtute koormus 42 protsernti. Iseäranis on kasvanud esimese astme kohtutes tsiviilasjade arv, kokku 183 protseti, samas kui kriminaalasjade arv on suurenenud 58 protsenti.

„Need on erakordselt mõtlemapanevad arvud, mis vajavad eraldi põhjalikku käsitlust. Sotsiaalses võtmes kajastavad need numbrid kindlasti tsiviilvaidlustena lahendatavate konfliktide kasvu ühiskonnas, aga samuti uurimisasutuste ja prokuratuuri töö tõhustumist olukorras, kus kuritegevuse üldine tase riigis samal perioodil on olnud valdavalt langustrendis," märkis Pikamäe.

Ta lisas, et kohtuasjade arvu püstloodis tõus ja menetlusseadustes sisalduvad avarad võimalused kohtulahendite peale edasi kaevata ei jäta mõistagi puudutamata ka kohtusüsteemi ülejäänud astmeid — ringkonnakohtuid ja riigikohut. Kui kasvab esimese astme kohtutes arutatavate asjade maht, siis suureneb eelduslikult ka vaidlustatavate lahendite hulk. Oma täiskogu ettekandes keskendub Pikamäe muuhulgas ka võimalikele lahendustele.

Lisaks riigikohtu esimehele peavad täiskogul kõned justiitsminister Urmas Reinsalu ning riigikohtu tsiviil-, haldus- ja kriminaalkolleegiumi esimehed Villu Kõve, Ivo Pilving ja Saale Laos. Sellest, kuidas näeb õigusemõistmine kohtutes välja Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt vaadatuna, räägib valitsuse esindaja Strasbourg'i kohtu juures Maris Kuurberg. Menetlusosalise vaatenurka esindavad riigi peaprokurör Lavly Perling ja advokatuuri esimees Hannes Vallikivi. Päeva lõpetuseks peab kohtunikele ettekande religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar.

Kohtunike täiskogu on suurim kohtunike esindusorgan, kuhu kuuluvad kõik Eesti kohtunikud. Täiskogu koguneb igal aastal veebruari teisel reedel. Täiskogul arutatakse õigusemõistmise probleemide ning kohtute ja kohtunikutööga seotud küsimuste üle, valitakse kohtunike omavalitsuskogude liikmed ning esindajad teiste õiguskutsete eksami-, kutsesobivus- ja distsiplinaarkomisjonidesse.

Tagid:
kohtumenetlus, istung, täiskogu, kohtunikud, Eesti

Peamised teemad