00:25 28. Veebruar 2020
Kuula otse
  • USD1.0964
  • RUB72.1052
Eesti uudised
lühendatud link
6901

Sonda, Tapa ja Kadrina elanikel tasub vee suhtes olla tähelepanelik - reostusega kaasneb oht veekeskkonnale, eelkõige põhjaveele, hoiatab Terviseamet

TALLINN, 31. märts — Sputnik. Esmaspäeval, 27. märtsi õhtul Sondas ning Kadrina —Tapa piirkonnas tekkinud kemikaalireostus ümbruskonna elanike tervisele otsest ohtu ei kujuta, kuid tasub olla tähelepanelik antud piirkonna salv- ja madalamate puurkaevude ning veekogude suhtes, seisab ameti kodulehel.

Reostusega kaasneb oht veekeskkonnale, eelkõige põhjaveele. Kuna praegusel juhul on tegemist vedelikuga, mis väga kergesti veega ei segune, pealegi on maapind veel osaliselt külmunud, ei pruugi reostus väga kiiresti põhjavette jõuda. Ennekõike loodetakse siiski ohtu ennetada, teatab Keskkonnainspektsioon.

Keskkonnainspektsioon koos Keskkonnaameti ja Terviseametiga kaardistab peamise reostuskoha, Sonda jaama ümbrusesse jäävaid kaevusid, mille veekvaliteeti on vaja seirata. Sel eesmärgil vahetatakse infot ka kohaliku omavalitsusega, kes tunneb oma piirkonda. Kõigepealt keskendutakse madalatele salvkaevudele. 

Kui keegi elanikest tunneb kaevuveel lahustile iseloomulikku lõhna või märkab visuaalselt erinevusi, siis tuleks sellest teatada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Reostunud vett mitte kasutada joogiks ega söögitegemiseks.

Kui kellelgi on kaebusi või kahtlusi võimaliku mürgistusohu osas, võib konsulteerimiseks helistada mürgistusinfoliinile 16 662.

Samuti tuleks jälgida looduslikke veekogusid ja reostuskahtluse korral hoida lemmikloomad neist eemal.

Ida-Virumaal Sonda raudteejaamas leidis esmaspäeva õhtul aset kemikaalileke, hiljem leidis sarnane juhtum aset ka Tapal, illustratiivne foto
© Sputnik / Виталий Аньков

Lõhna suhtes tundlikumad inimesed võiksid vältida reostuskoha läheduses viibimist. Lekke tagajärjel lendunud ained võivad õhus püsida mõne päeva.

Kauba saatedokumentide järgi oli tegu ohtlike kemikaalide hulka klassifitseeruvate ainete seguga. Keskkonnainspektsiooni tellimusel võttis Keskkonnauuringute Keskuse (KUK) labor reostuskohtadest ja tsisternidest proovid ning need on praegu analüüsimisel.

Eile tegi komisjon kindlaks, et kahest tsisternvagunist lekkis ühtekokku 51,9 tonni kemikaali, sellest suurem osa Sonda ümbruses. Kuna tegemist on kiiresti aurustuva kemikaaliga, siis ei ole võimalik lekke alguskohta ja maapinda imbunud kemikaalikogust väga üheselt määratleda.

Ida-Virumaal Sonda raudteejaamas leidis esmaspäeva õhtul aset kemikaalileke, hiljem leidis sarnane juhtum aset ka Tapal, vahendas Sputnik Eesti teisipäeval.

Keskkonnainspektsioon alustas 28. märtsil reostuse asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumist ettevaatamatusest.

Tekkinud reostuse koristamist korraldab Eesti Raudtee.

EVR Cargo kommentaar toimunud lahusti lekkele raudteel

EVR Cargo teostas 27.03.2017 vedu kliendi poolt renditud vagunitega, mille omanik ega rendile andja EVR Cargo ise ei ole, seisab Eesti Raudtee kodulehel. EVR Cargo teostas veeremile enne vedu kõik ettenähtud kontrolliprotseduurid, kuid ei tuvastanud leket ega ka muid kõrvalekaldeid. EVR Cargo peab ohutust raudteel äärmiselt tähtsaks ning on juhtunud intsidendi ja selle tagajärgede osas murelik. EVR Cargo teeb kõik, et aidata omalt poolt välja selgitada kõiki juhtunu asjaolusid, et saaks tarvitusele võtta taoliste intsidentide kordumist välistavad meetmed. Täpsed andmed lekkinud kemikaali koguse kohta selguvad pärast kauba mahalaadimist Muugal. 

Praeguseks on kõik rongikoosseisu kuulunud 36 tsisternvagunit koos asjatundjate komisjoniga üle kontrollitud ja võimalike täiendavate lekete oht on minimeeritud. Rong hakkas Tapalt Muugale sõitma täna kell 21.30, liikudes dispetšergraafiku alusel, mis tähendab, et Eesti Raudtee dispetšer kontrollib rongi liikumist. Tavapärasele rongimeeskonnale lisaks on rongis EVR Cargo vaguni ülevaataja, et võimalikele tekkivatele ohtudele operatiivselt reageerida. Maanteed mööda liigub rongiga samal ajal Tapalt väljuv EVR Cargo Tapa tehnohooldepunkti vanem-meister, et vajadusel jõuda kiiresti rongini ning rakendada kiireloomuliselt kõiki vajalikke meetmeid ohutuse tagamiseks.

EVR Cargo teeb alati rongi koosseisule välise ülevaatuse, mille käigus kontrollib visuaalselt vagunite tehnilist korrasolekut, sh seda, et kaup ei leki, luugid, ventiilid on kinni ja tolli plomm on kohal. Sellekohased allkirjad kontrolli teostamise kohta on veose üleandmis-vastuvõtmisaktil. Lisaks teeb EVR Cargo peale rongi formeerimist piduriproovi, mille kohta on samuti vormistatud dokumendid. Kõik eelkirjeldatud protseduurid viidi läbi ka kõnealuse veeremi puhul ning rongi väljasaatmisel mingeid kõrvalekaldeid ei tuvastatud. Leke pidi tekkima sel ajal, kui rong liikus.

EVR Cargo sai kaubaga laetud tsisternid Kohtla jaamast 27.03.2017 kell 15.16, kauba laadimine oli toimunud Eestis, veodokumendid vormistati samal päeval kell 14.00. Muu hulgas on saatelehel märge „vaguni katel pealelaadimiseks saatja poolt ettevalmistatud ja kõlblik veoks". Kauba omanik oli selle juba reedel, 24.03 ise vedanud tsisternid endale kuuluvalt haruteelt Kohtla jaama, teele nr 5. EVR Cargo tegi samal päeval, 24.03 kommertsülevaatuse dokumentatsiooni ja tolliplommide osas ning teostas järgmisel päeval, 25.03 vagunite ülevaatuse. Enne rongi teele saatmist tegi EVR Cargo 27.03 täiendava vagunite ülevaatuse ning enne rongi väljumist ka piduriproovi. Ühegi ülevaatuse käigus leket ei täheldatud.

Lastina oli EVR Cargole teatatud „muud aromaatsete süsivesinike segud, mille mahust 65% või enam (k.a. kaod) destilleerub 250˚C juures". Seda kaupa on EVR Cargo vedanud juba mitme aasta vältel, seega oli tegemist juba tuttava kaubaga, mida käideldakse vastavaid hoolsusnõudeid järgides. EVR Cargol on ohtlike ainete vedamise luba, millega kaasnevaid protseduure ettevõte ka järgib. Mõlema lekkinud tsisternvaguni tüüp oli 15-740-01, need olid ehitatud 2009. aasta mais. Tsisternvaguni tüüp on sobiv selle kauba veoks.

Peamised teemad