20:22 24. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1856
  • RUB90.6421
Eesti uudised
lühendatud link
Meedialahingud (290)
6051219

Kaitsejõudude pressiteenistus saatis Eesti meediaväljaannete kaudu laiali libauudise, mille kohaselt proovis Sputnik Eesti levitada informatsiooni põgenemiskatsel haavatud vene rahvusest sõdurist, samuti venekeelt kõnelevate ajateenijate diskrimineerimisest Eesti kaitseväes.

TALLINN, 16. märts — Sputnik, Oleg Leontjev. Selle asemel, et vastata otse Sputnik Eesti poolt saadetud järelpärimisele ajateenija poolt saadud kuulihaava tekkimise asjaoludest, edastas Kaitsejõudude pressijaoskonna ülem major Arvo Jõesalu oma kommentaaridega täiendatud Sputniku küsimused kõikidele Eesti infoagentuuridele peale saabunud küsimuste autori enda.

Juhtum Kaitsejõudude 2. Jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijale tekitatud imelike tulirelvahaavadega toimus 1. märtsil Taara sõjaväelinnaku territooriumil ja sai tänu pressiosakonna juhile major Arvo Jõesalule ootamatu järje.

Unistus kuuliarmist või põgenemiskatse

14. märtsil teatas rida Eesti väljaandeid viitega sõjaväe juhtkonnale, et noor ajateenija tulistas end õlga, sest unistas juba ammu kuuliarmi saamisest. Selle versiooni esitanud noormees ise nii arstidele, politseinikele kui ka oma ülemustele sõjaväest.

Sputnikuni jõudis aga erinevaist allikaist pärit teave, mis ametlikust versioonist oluliselt erines. Eesmärgiga kuuldut kontrollida, pöördus Sputnik Eesti täpsustavate küsimustega Kaitseministeeriumi, Kaitsejõudude peastaabi, 2. jalaväebrigaadi, sõjaväepolitsei ja sõjaväe meedikute poole, nagu seda nõuab üldlevinud rahvusvaheline hea tava ja ajakirjanikueetika.

Katse info tõepärasust kontrollida

Oma ametlikus pöördumises palus Sputnik Eesti kompetentseil ametkondadel laekunud informatsiooni kinnitada või tagasi lükata – kas on võimalik, et noormees ei tulistanud end sugugi ise ihaldusväärse armi saamiseks, vaid sai haavata katsel omavoliliselt väeosast lahkuda.

Lisaks palus Sputnik Eesti täpsustada, kas vastavad tõele andmed, mille kohaselt oli ajateenija põgenemiskatse põhjuseks piisava eesti keele oskuseta ajateenijaid ümbritsev ebaterve õhkkond Kuperjanovi pataljonis.

Alusetud süüdistused

Nagu selgus, ei jaga ajakirjanduses omaks võetud eetilisi reegleid Eestis kaugeltki mitte kõik.

Selle asemel, et vastata Sputnik Eesti küsimustele otse – kas jaatavalt või eitavalt, saatis major Arvo Jõesalu oma kommentaaridega täiendatud Sputniku küsimused kõikidele Eesti meediaväljaannetele peale küsija enda. Major Jõesalu teatas oma levitatud seisukohavõtus, et "propagandakanal Sputnik on alustamas järjekordset kampaaniat, et tekitada lõhe Eestis elavate inimeste vahele ning õhutada rahvuste vahelist vaenu nii ühiskonnas kui ka kaitseväes."

Majori sõnul on Sputnik saatnud kaitseväele ja kaitseministeeriumile "rea küsimusi, mis sisaldavad endas nii valesüüdistusi kui valeväiteid".

Ise tegi, ise tegi

On huvitav, et vastupidiselt oma väitele, mille kohaselt Sputnik "tõsist propagandavalet levitama hakata", on hoopis major Jõesalu see, kes levitas teavet venelastest sõdurite võimalikust diskrimineerimisest Eesti armees, saates Sputnik Eesti küsimused koos oma kommentaaridega kohalikule meediale.

Jõesalu kirjutab, et "mitte ükski Sputniku esitatud väidetest ei vasta tõele".

Tegelikkuses ei vasta tõele Jõesalu väide nagu oleks Sputnik Eesti midagi väitnud – saadetud kiri sisaldas vaid küsimusi, küsimuse olemus aga välistab tema tõlgendamise väite või süüdistusena.

Major Jõesalu levitatud kommentaarid Sputnik Eestist saabunud infopäringule koos tema väidetega, et "propagandakanal Sputnik" alustas "propagandavalede levitamist" avaldati operatiivselt taas kord ajakirjanikueetikat rikkudes mitmete Eesti meediaväljaannete poolt, näitena "riiklik propagandakanali" ERR, mitteriiklik "propagandaväljaanne" Postimees, ja seejärel mitu muud uudisteagentuuri, kes samuti ei vaevunud teise osapoole seisukohta uurima.

Lisaks sellele tõi portaal ERR Sputnik Eesti valede näitena uudisloo "Metsavendade laulust" ja selles sisalduvast "tiblade tapmisest" värsist, mida soovitati kaitsejõudude esimese jalaväebrigaadi rivilauluks. ERR-i poolt vale pähe esitatu – "Metsavendade" rivilauluks pakkumise juhtumi — tõele vastavust kinnitasid aga ametlikult Kaitsejõud ise.

Sputnik ei levitanud alternatiivset seisukohta

Märkimisväärne on, et Sputnik Eesti vastu esitatud süüdistuste avaldamiseni Eesti meediaväljaannetes ei olnud Sputniku infoportaalis mingit alternatiivset teavet ajateenijal kuulihaavade tekkimise intsidendi võinalikest asjaoludest. Samuti ei olnud avaldatud materjali venekeelsete sõdurite võimalikest probleemidest Kuperjanovi pataljonis.

Seega andsid vene keelt kõnelevate Kuperjanovlaste diskrimineerimise tundlikule teemale ja ajateenija haavatasaamise alternatiivsele versioonile laia kõlapinna Kaitsejõudude pressikeskus ja Eesti peavoolu infokanalid.

Sputnik Eesti kirjutas, et 1. märtsi õhtul tekitas ERR-i sõnul Kaitsejõudude 2. Jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenija endale kuulihaava. Intsident toimunud Taara sõjaväelinnaku territooriumil Võru külje all. Haavatule osutati sündmuskohal esmaabi, seejärel toimetati ta Maarjamõisa haiglasse. Tema elu päästmiseks kulus ligi liiter verd.

Eesti armee ekssõjaväelaste kinnitusel on Kuperjanovi jalaväepataljonil kohaliku "eriüksuse" maine. Kutsealuste füüsilisele võimekusele esitatakse väeosas oluliselt rangemad nõudmised ning väljaõpe toimub intensiivsema kava alusel.

Mis küll kaitsejõude sedavõrd hirmutas?

Sputniku küsimused avaldas täies mahus ERR:

"Eesti meedia avaldas info, mille kohaselt tulistas 1. märtsi õhtul Võru Kuperjanovi pataljoni ajateenija end automaadist AK4 õlga, soovides saada kuuliarmi. Kas see on tõesti nii?

Meie infoallikad Kaitseväes pakuvad aga hoopis teistsugust pilti. Nende käsutuses oleva info kohaselt sai vene keelt kõnelev noormees haavata põgenemiskatsel, mil sõjaväepolitsei teda kinni pidas. Mida Te selle kohta ütlete?

Meie allikate andmeil oli põgenemise põhjuseks ebanormaalne atmosfäär, mis pataljonis just venekeelsete ajateenijate ümber tekkinud on. Kuivõrd see tõele vastab?

Näiteks keelduvad meile teadaolevalt pataljoni meedikud osutamast meditsiinabi neile sõduritele, kes ei valda piisaval tasemel riigikeelt. Kas Kuperjanovi pataljonis oli niisuguseid juhtumeid?

Samuti olla nende venekeelsete ajateenijate, kes eesti keelest piisavalt aru ei saa, pidev solvamine ja tagakiusamine allohvitseride poolt juba reegliks muutunud. Kas see on tõesti nii?"

Teema:
Meedialahingud (290)
Tagid:
peastaap, Kuperjanovi jalaväepataljon, kaitsevägi, Eesti

Peamised teemad