09:16 29. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1727
  • RUB92.3025
Eesti uudised
lühendatud link
Valitsusekriis 2018 (25)
7010

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioon esitas Riigikogu juhatusele avalduse eelnõu, millega Riigikogu toetaks ÜRO globaalse ränderaamistikuga ühinemist.

TALLINN, 19. november — Sputnik. Sotside fraktsioon annab Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu menetlusse kell kolm algaval Riigikogu istungil, teatas fraktsiooni pressiesindaja, vahendas Pealinn viitega BNS-le.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond teatas, et soovib anda ÜRO ränderaamistikuga ühinemise küsimuse, mille osas valitsus Isamaa vastuseisu tõttu neljapäeval otsust ei langetanud, Riigikogu otsustada.

Koalitsioonipartnerid lahkasid valitsuses tekkinud pingeid >>

Valitsuskoalitsiooni suurim partner Keskerakond teatas, et toetab küsimuse arutamist Riigikogus, Isamaa on selle vastu. Vastasseis on viinud valitsuse kriisi.

"Eelnõu koostajad on arvamusel, et lisaks seadusloomele on rahva poolt valitud kogul kohustus arutada ja võtta seisukoht ühiskonnas olulistes küsimustes. Kuna ÜRO Globaalne Ränderaamistik ei kuulu ratifitseerimisele Riigikogus, siis on eelneva seiskoha võtmiseks kõige sobilikum Riigikogu avalduse vorm.

Algatajad on veendunud, et avalduse vastuvõtmise korral on Riigikogu ühemõtteliselt deklareerinud Eesti Vabariigi kuulumist nende maailma riikide hulka, kes mõistavad, et üksinda ei suuda ükski riik rändetulva peatada," öeldakse otsuse eelnõule lisatud seletuskirjas.

Ratas: igati mõistetav, et ühiskonnas palju vastukaja leidnud küsimusi käsitletakse Riigikogus

"Olen alati rõhutanud, et Eesti on parlamentaarne vabariik, mistõttu on igati mõistetav, kui ühiskonnas palju vastukaja leidnud küsimusi käsitletakse ka Riigikogu tasandil," sõnas peaminister Jüri Ratas.

"Pean põhjendatuks, et arutame ÜRO Globaalse Ränderaamistiku temaatikat parlamendi saalis, mida on juba varasemalt taotlenud mitmed Riigikogu liikmed," lisas Ratas.

Eesti 200 soovitus: peaminister peab justiits- ja välisminister välja >>

"Pärast valitsuskabinetis toimunud arutelu, kus me kahjuks ränderaamistiku osas üksmeelele ei jõudnud, on sellele avalikult oma ühese ja kindla hinnangu andnud ka õiguskantsler Ülle Madise. Õiguskantsler viitas väga selgelt, et tegemist ei ole lepinguga ning see ei pane riikidele õiguslikke kohustusi. See hinnang annab kindlasti olulise panuse ka Riigikogule oma seisukoha kujundamiseks," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

"Eesti otsustab oma migratsioonipoliitika üle ka tulevikus iseseisvalt, seda ei saa ega soovi keegi meile ette kirjutada. Küll aga aitab ränderaamistik parandada rahvusvahelist rändealast mõistmist ja koostööd, tõkestada ebaseaduslikku rännet ning kaitsta ka meie inimeste õigusi välisriikides."

Alljärgnevalt avaldab BNS avalduse eelnõu täisteksti. SDE fraktsiooni esindaja rõhutas, et välistatud ei ole selles mõned keelelised parandused või täpsustused.

Avaldus globaalse ränderaamistiku kohta

ÜRO Globaalne Ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv koostööraamistik, seda on rõhutanud ka Eesti Vabariigi õiguskantsler. See on ÜRO liikmesriikide poolt ühiselt läbi räägitud deklaratsioon, mis annab meile võimaluse parandada rahvusvahelist rändealast koostööd, sealhulgas ennetada ebaseaduslikku rännet ja võidelda inimkaubanduse ja —smugeldamisega ning kaitsta Eesti inimeste õigusi välisriikides.

Globaalne Ränderaamistik rõhutab fundamentaalset põhimõtet, et igal riigil on suveräänne õigus kujundada oma rändepoliitikat ise kooskõlas rahvusvahelise õigusega.

Riigikogu rõhutab Globaalse Ränderaamistiku toetamisel järgmisi põhimõtteid:

  • Globaalne Ränderaamistik austab riikide suveräänsust ja kinnitab riikide võõrandamatut õigust kujundada oma immigratsioonipoliitikat ja —seadusandlust.
  • Globaalne Ränderaamistik ei loo uusi õiguslikke kategooriaid. Igale inimesele laienevad rahvusvahelised põhiõigused ja vabadused, seda ka rändes osalejatele. Küll aga pole sisseränne inimõigus, vaid seda reguleerivad riigid oma siseriiklike õigusaktidega.
  • Globaalne Ränderaamistik peab esmatähtsaks tõhusat piiride haldamist riikide julgeoleku tagamiseks.
  • Olukorras, kus riigid on silmitsi ebaregulaarse ja illegaalse sisserändega on ÜRO raamistik oluline, et riigid oma kodanikud tagasi võtaksid. Tagasisaatmise võimaluse tagamine on oluline osa kogu Raamistikust.
  • Globaalne Ränderaamistik rõhutab vajadust tegeleda ebaregulaarse rände algpõhjustega ja teha jõupingutusi ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkide 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) elluviimiseks.
  • Globaalse Ränderaamistikuga ei võta riigid kohustust avardada seaduslikke rändekanaleid.

Riigikogu toonitab, et Raamistikus toodud võimalikud tegevused iga eesmärgi saavutamiseks on loetelu näidetest, aitamaks kaasa Raamistiku eesmärkideni jõudmisel. Iga riik on vaba ja suveräänne otsustama, kas ja milliseid neist oma edasistes tegevustes kasutada.

Riigikogu väljendab veendumust, et Raamistiku eesmärgid aitavad kaasa ebaseadusliku rände vastu võitlemisele ja selle vähendamisele, leevendades muuhulgas negatiivseid tagajärgi selle ohvrite jaoks.

Eesti Vabariigi Riigikogu toetab ÜRO Globaalse Ränderaamistiku vastuvõtmist.

Valitsus ei jõudnud kabinetinõupidamisel ÜRO globaalse ränderaamistiku toetamise küsimuses konsensusele. Seega ei antud ränderaamistikuga ühinemisele valitsuse toetust, vahendas uduisteportaal Sputnik Eesti eelmise nädala lõpus.

Valitsuspartnerite vahel tekkisid pinged pärast seda, kui Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski tegi peaminister Jüri Ratasele (KE) ettepaneku, et see vabastaks justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ametist, sest Reinsaluga koos sotsid valitsuses ei jätka.

Valitsusekriis 2018 >>

Koalitsioonipartnerid kogunesid pühapäeval Stenbocki majja, et arutada valitsuses tekkinud pingeid. Lahendust pühapäeval ei leitud ning arutelud jätkuvad.

Ratas ütles pühapäeval kohtumise eel, et koalitsioonipartnerite emotsioonid on vaibunud ning ta näeb kolmel partneril tahet praeguse valitsusliiduga edasi minna.

Teema:
Valitsusekriis 2018 (25)
Tagid:
ränderaamistik, rändelepe, poliitika, migratsioon, rändekriis, SDE, Riigikogu, Jevgeni Ossinovski, Eesti

Peamised teemad