14:00 03. Aprill 2020
Kuula otse
  • USD1.0906
  • RUB85.8405
Sündmused ja kuupäevad
lühendatud link
Sõja portreed (23)
70 0 0

Sputnik Eesti jätkab eriprojekti „Sõja portreed” raames mälestuste avaldamist inimestest, kes võtsid osa Teisest maailmasõjast või olid selle tunnistajad.

TALLINN, 28. aprill — Sputnik. Aleksandr jutustas oma kauge sugulase suurest panusest võidu saavutamisesse fašismi üle. Dmitri Šilov esitati kahel korral riikliku autasu saamiseks.

Kõrgema ülemjuhataja 22. oktoobri 1944 käskkirjaga omistati mitmele Nõukogude armee väeosale Tallinna nimetus.

Ühes sellises väeosas teenis Suure Isamaasõja ajal ka Dmitri Šilov.

Ta sündis 1912. aastal lihtsas taluperes Tveri kubermangus, praeguses Tveri oblasti Maksatihinski rajooni Selištše külas. Ta oli perekonna neljas laps.

Дмитрий Павлович Шилов.
© Фото : из личного архива семьи
Dmitri Šilov.

Üks tema lihastest vendadest on kirjutanud nii: „Meid oli isakesel ja emakesel kuus poega," ja laulis külas loodud lorilaulu:

Nagu Šilovitel jütse
Nelja peale paar on pükse —
Vanka kandku, Kolkale andku,
Miška silkab püksata.

Sellele vaatamata said kõik poisid Gorkino külakoolis hariduse. Dmitri Šilov lõpetas 7 klassi, tolleaegse põhikooli, elas vanemate juures ja töötas koos nendega kolhoosis. Oli „kümnik" — töötajate rühma vanem kitsukeste Tihvini ja Volotski jõgesid pidi palkide ja metsamaterjali parvetamise kontoris Tveri oblastis. Seejärel tuli sõjaväekutse Punaarmeesse. 1934. aasta sügisest oli Dmitri Valgevene sõjaväeringkonna nooremkoosseisu lennuspetsialistide kooli kursant.

 


1936. aastal oli ta juba motorist, seejärel Balti laevastiku lennuüksuste mehaanik. Šilovite perekonnafotodel on näha, kuidas Dmitri Šilovi sõjaväemunder ajaga muutub, ilmub lips, vendade Šilovite naiste esinduskleidid aga jäävad samadeks.

Дмитрий Павлович Шилов.
© Фото : из личного архива семьи
Dmitri Šilov — vormis paremalt teine.

 

Дмитрий Павлович Шилов.
© Фото : из личного архива семьи
Dmitri Šilov — vormis vasakult kolmas.

Säilinud on tehnik-leitnant Dmitri Šilovi autasude nimekiri, mis on koostatud 1945. aasta 10. veebruaril ja 8. märtsil. Seal on ära toodud tema teenistuskäik Punaarmees ja sõjamerelaevastikus. Nimekirjale on alla kirjutanud Punaarmee Balti laevastiku õhuväe 51. miini-torpeedo Tallinna lennupolgu komandör ja staabiülem.

Дмитрий Павлович Шилов.
© Фото : из личного архива семьи
Tehnik-leitnant Dmitri Šilovi autasude nimekiri.

 

Дмитрий Павлович Шилов.
© Фото : из личного архива семьи
Tehnik-leitnant Dmitri Šilovi autasude nimekiri.

Punalipulise Balti laevastiku õhuväe 8. punalipulise miini-torpeedo Gatšina õhuväediviisi 51. miini-torpeedo Tallinna õhuväepolgu vanemlennukimehaanik tehnik-leitnant Dmitri Šilovi autasude nimekiri:
Sünniaasta — 1912
Rahvus — venelane
Sotsiaalne seisund — teenistuja
Parteilisus — VK(b)P liige
Mis ajast teenib sõjalaevastikus —25. oktoobrist 1934
Osavõtt kodusõjast- Ei võtnud osa
Haavatasaamised ja põrutused — Ei ole
Kas on esitatud riiklikele autasudele, millal ja mille eest — Ei ole
Milliseid tunnustusi ja autasusid omab, mille eest autasustatud —medal „Leningradi kaitsmise eest"
Teenistus valgekaartlikus jt kodanlikes vägedes ja vangistused — Ei teeninud, ei ole olnud vangis
Kehtiv aadress:
KOKKUVÕTE ISIKLIKEST LAHINGULISTEST KANGELASTEGUDEST VÕI TEENETEST

Tehnik-leitnant Šilov võtab osa Isamaasõjast alates 22. juunist 1941. a. Selle aja jooksul on sm Šilov taganud 463 lahingulist väljalendu, neist 67 lennukitel ДБФ — 67, IL-2 — 370 ja А-20ДО — 25 lahingulendu.

Isamaasõja perioodil on ta teinud 2 korral lennuki ДБ-3 keskmise remondi ja üle 200 korra jooksva remondi. Oli komandeeritud lennukitehasesse lennukite saatmise korraldamiseks rindele. Tulemusliku töö eest sellel objektil sai merelennuväe ülema lennuväemarssal Žavoronkovi isikliku tänuavalduse.

Viibides 7-s transpordilennuväe eskadrillis, kindlustas ta 115 lennuekipaaži ettevalmistuse lahingulendudeks. Sm Šilov on ustav ja vankumatu, töökas ja hoolas. Tema käsutusse antud materiaaltehnilised vahendid töötavad tõrgete ja avariideta. Tema hooldatud materiaaltehniliste vahenditega lendavad lendurid kindlalt ja avariideta. Kogu Isamaasõja jooksul ei ole tema süül esinenud ühtegi tema poolt ette valmistatud materiaaltehniliste vahenditega lahinguülesande täitmatajäämise või väljalennu tühistamise juhtumit. Ta armastab oma eriala ja täiendab end igapäevaselt suure pühendumusega. On omandanud ja ekspluateerib oskuslikult enam kui 8 tüüpi lennukeid ja mootoreid.

Oma suuri kogemusi annab ta oskuslikult edasi oma alluvatele. Isamaasõja jooksul on ta motoristide hulgast üles kasvatanud ja koolitanud 4 lennumehaanikut.
Materiaaltehniliste vahendite eeskujuliku ettevalmistuse ja tõrgeteta valmisoleku eest lahingulendudeks, materiaaltehniliste vahendite kahjustuste eduka remondi eest lahinguolukorras väärib ta kõrget riiklikku autasu.

Punalipulise Balti laevastiku õhuväe 8. punalipulise miini-torpeedo Gatšina õhuväediviisi 51. miini-torpeedo Tallinna polgu komandör major /ORLENKO/

Viiekümnendatel aastatel demobiliseeriti D. Šilov seoses vanaduspensioni saabumisega kapteni auastmes ja ta elas Leningradis. Koos abikaasa Aleksandraga kasvatasid nad üles tütre Inna. Suveks sõitis ta oma kodupaika väikesse Selištše külla tolleaegse Kalinini oblasti Maksatihinski rajoonis.

Дмитрий Павлович Шилов.
© Фото : из личного архива семьи
Dmitri Šilov.

Huvitav on hoomata arhiividokumentide lakoonilistest ridadest midagi uut, mida varem ei teadnud. Arhiividest, Suurt Isamaasõda käsitlevast kirjandusest ja internetist võib leida teavet lennuväe tolleaegse miini-torpeedo relvastuse ja väeosade lahinguteede üksikasjade kohta.

51. miini-torpeedo lennupolk kuulus Balti laevastiku õhujõudude koosseisu, selle relvastuses olid Ameerikast liisitud lennukid А-20G, mis olid merelennuväes laialdaselt kasutusel. Selle mere-õhujõudude väeliigi lendureid kujutatakse omamoodi „nõukogude kamikazede", „surmapõlguritena", ettekujutuse nendest oma elutruuduse, tõepärasuse ja traagika poolest annab vapustav film „Torpeedokandjad".

Just selliseid lennukeid-torpeedokandjaid ja merepommitajaid valmistas lahingulendudeks ette tehnik-leitnant D. Šilov sõja lõpuperioodil aastatel 1944-1945.

Дмитрий Павлович Шилов.
© Фото : из личного архива семьи
Rühm lennu- ja tehnilise koosseisu juhtivaid esindajaid 51. miini-torpeedo Tallinna lennupolgu komandöri lennuki juures. Kolberg, Saksamaa. Mai 1945. a.

Isegi 9. mail 1945. a kandis see polk kaotusi lahinguoperatsioonil, millega tagati nõukogude vägede mere- ja õhudessant Bornholmi saarele.

1960. aastal aga saadeti 51. miini-torpeedo Tallinna lennupolk, nagu ka paljud teised lennuväeosad seoses relvajõudude vähendamisega laiali.

Дмитрий Павлович Шилов.
© Фото : из личного архива семьи
Mälestusmärk Maarjamäel. Tallinn. Eesti

Aeg võtab meilt palju. Aeg võib vähendada meie raskete haavade valu, leevendada ja vaigistada nii kannatusi kui ka suuri rõõme. Kuid ühte aeg ei suuda: kustutada mälestust inimeste kangelaslikkusest, mehisusest ja vastupidavusest.

 

Teema:
Sõja portreed (23)

Peamised teemad