21:34 14. Detsember 2019
Kuula otse
  • USD1.1174
  • RUB69.9930
Illustratiivne foto

Rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev

© AFP 2019 / Gregg Newton
Sündmused ja kuupäevad
lühendatud link
9721

25. novembri on ÜRO nimetanud rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks (International Day for the Elimination of Violence against Women).

Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme — füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja majanduslik. Naistevastane vägivald on ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, vaid ka perekondadele ja kogukonnale — tervele ühiskonnale.

⦁ Naiste vastu suunatud vägivald on inimõiguste vastane vägivald;

⦁ Naistevastane vägivald on jätkuva soolisele ebavõrduse ja diskrimineerimise — nii seadusest kui igapäevapraktikast tuleneva diskrimeerimise — tagajärg;

⦁ Naiste vastu suunatud vägivald takistab arengut mitmetes valdkondades maailmas nagu vaesus, HIV/AIDS-i ennetus ja ravi ning rahu ja turvalisus;

⦁ Naistevastane vägivald ei ole paratamatu. Vägivalla vältimine on võimalik ja ilmtingimata vajalik;

⦁ Naistevastane vägivald on jätkuvalt ülemaailmne pandeemia.

2014. aastal avaldatud uuringu (European Agency for Fundamental Rights, 2014) järgi koges 20% Eesti naistest viimase 12 kuu jooksul partneri füüsilist või seksuaalset vägivalda, 50% koges vaimset vägivalda.

Mis on naistevastane vägivald

Vastavalt ÜRO Peaassamblee 20. detsembri 1993. aasta deklaratsioonile naistevastase vägivalla likvideerimise kohta tähendab naistevastane vägivald igasugust naiste vastu suunatud vägivallaakti, mille tulemuseks on või võib tõenäoliselt olla naisele füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahju või kannatuse tekitamine, sealhulgas selliste tegudega ähvardamine, ning sundimine ja omavoliline vabadusevõtmine avalikus või eraelus.

Naistevastane vägivald on ajalooliselt ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, vaid tervele ühiskonnale ja vajab seetõttu kiiret tegutsemist.

Naistevastase vägivalla kõik vormid rikuvad tõsiselt inimõigusi ning takistavad või teevad võimatuks naistel nautida oma inimõigusi ning konkreetsemalt põhiõigust elule, turvalisusele, vabadusele, väärikusele ning kehalisele ja emotsionaalsele puutumatusele, mistõttu valitsused ei saa seda probleemi ignoreerida.

Allikas: Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

Tagid:
inimõigused, vägivald, rahvusvaheline, naised, maailm

Peamised teemad