16:31 05. Detsember 2020
Kuula otse
  • USD1.2159
  • RUB90.0679
Sündmused ja kuupäevad
lühendatud link
Sõja portreed (23)
46511

22. juunil 1941 alustasid Saksa Kolmanda Riigi regulaarväed Barbarossa plaani alusel Nõukogude Liidu vastu sõjategevust

Saksamaa välksõjaplaani — „Barbarossa plaani" kinnitas Adolf Hitler 18. detsembril 1940 direktiivina nr 21.
Nimi „Barbarossa" pärineb Saksa-Rooma riigi keisri ja Švaabimaa hertsogi Friedrich I Barbarossalt, kes legendi kohaselt pidavat päästma saksa rahva, kui see on oma suurimas hädaohus.

Saksa sõjaväe edasitung pidi toimuma kolme kontrolljoone saavutamisega. Aasta lõpuks tuli vallutada Moskva, Leningrad ja Nõukogude Liidu tööstuslik süda — Donetsi söebassein.

Balti mere põhjaosas käivitus „Barbarossa" plaan juba 21. juuni õhtul, kui Soome sadamates baseeruvad Saksa miinitraalerid mineerisid kaks suurt ala Soome lahes ja sulgesid sellega Nõukogude Balti laevastiku Soome lahe idaossa.

22. juunil 1941 kell 3:06 käskis Musta mere laevastiku staabiülem kontradmiral I.D. Jelissejev avada tule Saksa lennukite pihta, mis olid tunginud sügavale NSV Liidu territooriumile, millega jäädvustas end ajalukku: see oli esimene lahingukäsk NSV Liidule kallale tunginud fašistidele vastupanu osutamiseks.

Kell 3:07 sai NSV Liidu kaitseministri asetäitja ja Kindralstaabi ülem Georgi Žukov esimese teate lahingutegevuse algusest.

Kell 4:00 andis impeeriumi välisminister Joachim von Ribbendropp Nõukogude saadikule Berliinis Dekanozovile noodi sõja kuulutamise kohta ja kolm lisa: „Saksamaa siseministri, SS reichsführeri ja Saksamaa politseiülema ettekande Saksamaa valitsusele NSV Liidu diversioonitegevusest Saksamaa ja natsionaal-sotsialismi vastu", „Saksamaa välisministeeriumi ettekande Nõukogude valitsuse propagandast ja poliitilisest agitatsioonist" ja „Saksamaa armee kõrgema ülemjuhatuse ettekande Saksamaa valitsusele Nõukogude vägede koondamisest Saksamaa vastu".

22. juuni 1941. aasta varahommikul, pärast lennu- ja suurtükiväe tuleettevalmistust, ületasid Saksa väed NSV Liidu piiri.

See oli Suure Isamaasõja algus, mis oli osa 1. septembril 1939 Saksamaa poolt Poola okupeerimisega alanud Teisest maailmasõjast.

Sõda Euroopas lõppes Saksamaa relvajõudude tingimusteta kapitulatsiooniga 8. mail 1945 kell 22 ja 43 minutit kesk-euroopa aja järgi. Lahingutegevus kestis 1418 päeva. NSV Liit ei sõlminud kapitulatsiooni vastuvõtmisega Saksamaaga rahu, see tähendab, et formaalselt jäi NSV Liit Saksamaaga sõjaseisundisse. Sõda Saksamaaga lõppes formaalselt 25. jaanuaril 1955 NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega "Sõjaseisukorra lõpetamisest Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel".

24. juunil toimus Moskvas võiduparaad. Juulist augustini 1945 toimunud Potsdami konverentsil saavutasid NSV Liidu, Suurbritannia ja USA juhid kokkuleppe Euroopa sõjajärgse korralduse osas.

Allikas: Vikipeedia

Teema:
Sõja portreed (23)
Tagid:
Barbarossa, sõda, Teine maailmasõda, Suur Isamaasõda, NSVL, Saksamaa

Peamised teemad