00:58 21. September 2018
Kuula otse
  • USD1.1769
  • RUB78.0670
Suitsetamisega seotud haiguste ravile kulub Euroopa Liidus hinnanguliselt 25 miljardit eurot aastas.

Mentooliga sigarettide müümise keelamine on õiguspärane

© FreeImages / BoB [the mastor]
Tervishoid
lühendatud link
2301

Euroopa Liidu (EL) kohus lükkas kolmapäeval tagasi USA tubakafirma Philip Morris, Poola riigi ja teiste hagid, millega püüti vaidlustada EL-i uut tubakadirektiivi, mis keelustab mentooliga sigarettide müügi.

TALLINN, 4. mai — Sputnik. Kolmapäeval väljakuulutatud kohtuotsuses jättis Euroopa Kohus Poola hagi rahuldamata ja kinnitas direktiivi sätete kehtivust, selgub Euroopa Liidu Kohtu otsusest. Seega lõppeb EL-is mentooliga sigarettide müümine 2020. aasta 20. maist.

Kõigepealt tuvastas kohus seoses mentooli sisaldavate sigarettide keeluga, et eristava maitse või lõhnaga tubakatoodetel on sarnased omadused ja sarnane mõju suitsetama hakkamisele ja suitsetamise jätkamisele. Kohtu hinnangul muudab mentool meeldiva maitse ja lõhnaga tubakatooted tarbijate jaoks atraktiivsemaks ning nimetatud toodete atraktiivsuse vähendamine võib aidata kaasa suitsetamise leviku vähendamisele.

Veel tuvastas kohus, et direktiivi jõustamine ennetab siseriiklike õigusnormide erinevat arengut ning seega soodustab siseturu takistusteta toimimist ning on sobiv tagamaks inimest tervise kaitse.

Samuti otsustas kohus, et Euroopa Liidu seadusandja võib kehtestada nimetatud tubakatoodete keelu õiguspäraselt, teostades oma suurt kaalutlusõigust, kuna vähem piiravad meetmed, millele viitas Poola, ei ole samaväärselt tõhusad seatud eesmärkide saavutamiseks. Kohtu hinnangul ei riku niisugune keeld subsidiaarsuse põhimõtet.

Tubakatoodete märgistuse ja pakendite ühtlustamise kohta täpsustas kohus, et liikmesriigid võivad säilitada või kehtestada lisanõudeid ainult tubakatoodete pakendite nende aspektide kohta, mida direktiiviga ei ole ühtlustatud. Kohus tuvastas, et igale tarbijapakendile kantavad terviseohu hoiatused, mis koosnevad teksthoiatusest ja värvifotost ning katavad 65 protsenti pakendi pinnast on sobivad ja vajalikud.

Seoses elektrooniliste sigarettide suhtes kohaldatava erikorraga märkis kohus, et elektroonilised sigaretid on objektiivselt teistsuguste tunnustega kui tubakatooted, mistõttu elektroonilistele sigarettidele kehtestatud eraldiseisev õiguslik režiim ei ole võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine.

Kohus otsustas, et direktiiv ei riku proportsionaalsuse, õiguskindluse, ettevõtlusvabaduse, omandiõiguse ega subsidiaarsuse põhimõtteid.

Euroopa Parlament toetas 2013. aasta oktoobris tubakatoodete ja e-sigarettide turgu reguleerivate seaduste karmistamist. Seadus võeti vastu lahjendatud kujul, kõik esialgsed ettepanekud toetust ei leidnud. Europarlamendi konservatiivide fraktsiooni survel jäeti seadusest välja e-sigarettide määratlemine meditsiinitoodetena, mis oleks piiranud nende müüki üksnes apteekidega.

Seadused näevad ette hoiatussilte sigaretipakkidel, mis katavad 65 protsenti pinnast. "Saledad" sigaretid jäävad turule ning mentooliiga ja muud moodi maitsestatud sigaretid keelustatakse alates 2020. aasta 20. maist.

Kõigi nende meetmete eesmärk on vähendada 500 miljoni elanikuga Euroopa Liidus (EL) järgmise viie aasta jooksul suitsetajate arvu 2 protsendi võrra, ütles Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Tonio Borg parlamendisaadikuid enne eelnõu vastu võtmist.

Suitsetamisega seotud haiguste ravile kulub Euroopa Liidus hinnanguliselt 25 miljardit eurot aastas. EL-i hinnangul sureb igal aastal ühenduse 28 liikmesriigis suitsetamise tagajärjel 700 000 inimest.

 

Peamised teemad