06:43 13. Detsember 2019
Kuula otse
  • USD1.1137
  • RUB70.0885
Tallinnas otsitakse vastust küsimustele, kuidas vähendada ebavõrdsust tervises

Tallinnas algab rahvusvaheline tervisepoliitika juhtide tippkohtumine

© Depositphotos / Sudok1
Tervishoid
lühendatud link
18 0 0

Kolmapäeval, 13. juunil algab Tallinnas, Radisson Blu Sky hotellis kahepäevane kõrgetasemeline konverents "Tervisesüsteemid solidaarsuse ja jõukuse heaks – et mitte keegi ei jääks maha," millega tähistatakse 10 aasta möödumist Tallinna harta vastuvõtmisest.

TALLINN, 13. juuni — Sputnik. Kohtumisel otsitakse vastust küsimustele, kuidas vähendada ebavõrdsust tervises ja kaitsta inimesi suurte ravikulude eest, teatab Sotsiaalministeerium.

Konverents toob Tallinnasse enam kui 250 tervisepoliitika juhti ja tervishoiu arvamusliidrit kogu WHO Euroopa regioonist. Konverentsil osalevad 14 liikmesriigi terviseministrid. Konverentsi avavad Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja WHO Euroopa Regiooni direktor Dr Zsuzsanna Jakab.

2008. aastal vastuvõetud ja 53 WHO Euroopa Regiooni liikmesriigi heakskiidetud Tallinna harta seadis eesmärgiks liikuda kõikjal Euroopas võrdsema, õiglasema ja solidaarsema ühiskonna poole, kus tervishoid on kõigile kättesaadav ja taskukohane.

Dr Zsuzsanna Jakabi sõnul on Euroopa tervisesüsteemid harta allkirjastamisest 2008. aastal elanud läbi keerulisi aegu.

Terviseameti soovitused Venemaale jalgpalli MM-le sõitjatele>>

"Kümme aastat hiljem – majanduslik väljavaade on ebakindel, lõhed jõukamate ja vaeste vahel süvenevad ja tervishoius püütakse inimeste kasvavate vajadustega sammu pidada," ütles Dr Zsuzsanna Jakab.

"Perekonnad peavad tasuma arstiabi ja ravimite eest omast taskust ja paljud ei saa seda endale lubada. Seepärast kutsume riike üles astuma samme, et hoida inimeste omaosaluskoormus tervishoiu eest tasumisel alla 15% tervishoiu kogukuludest. Kohtumisega kinnitame pühendumist hartas sõnastatud eesmärkidele ning võtame vastutuse investeerida ja tuua tervishoidu innovatsiooni kõigi Euroopa regiooni inimeste hüvanguks."

Valga haigla sünnitusosakond suleti poolteist kuud varem, illustreeriv foto
© Sputnik / Дмитрий Донской

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul on solidaarsus olnud aegade jooksul üks Euroopa tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemide põhiväärtusi.

Käivitus üleeuroopaline laste ülekaalu uuriv teadusprojekt>>

"Just solidaarsusel põhinevad tervishoiusüsteemid võimaldavad meil olemasolevat ressurssi kõige efektiivsemalt kasutada kogu elanikkonna huvides ja tagada, et keegi ei jääks vajaliku abita," ütles minister Riina Sikkut.

"Oleme astunud Eestis viimastel aastatel mitmeid olulisi samme, et tugevdada meie tervisesüsteemi, panustanud sellesse rohkem raha. Lisaks oleme suurendanud hüvitisi, et vähendada inimeste kulutusi hambaravile ja ravimitele. Siiski on ka meil endiselt inimesi, kelleni ravikindlustuskaitse ei ulatu ja kes võivad seetõttu jääda ilma õigeaegsest ja vajalikust abist. Seepärast peame jätkuvalt otsima võimalusi, kuidas teha terviseteenused kättesaadavaks kõigile Eesti inimestele, kes abi vajavad."

Terviseamet: messiboksis ilusüste teha ei tohi, illustreeriv foto
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Tallinna harta 10. aastapäevale pühendatud konverentsil "Tervisesüsteemid solidaarsuse ja jõukuse heaks – et mitte keegi ei jääks maha" on kolm peateemat:

• Kaasamine (Include) – kuidas tagada terviseteenustega hõlmatus kõigile, parandada ligipääsu tervishoiuteenustele ning suurendada kaitset suurte ravikulude eest?

• Investeerimine (Invest) – kuidas investeerida tervishoidu targalt, et see tooks endaga kaasa ühiskonna jõukuse?

• Innovatsioon (Innovate) – kuidas tuua tervishoidu innovatsiooni ja seda inimeste tervise heaks paremini ära kasutada?

Konverentsi lõpuks on kavas võtta vastu järeldused, millega WHO Euroopa Regiooni 53 liikmesriiki kinnitavad oma jätkuvat püüdlust Tallinna hartas 2008. aastal seatud eesmärkide – solidaarsuse ja võrdsuse poole tervishoius.

Lisaks on minister Riina Sikkutil kavas kahepoolsed kohtumised Kasahstani terviseminister Yelzhan Birtanovi, Belgia tervise- ja sotsiaalminister Maggie De Blocki, Ukraina terviseminister Uliana Supruni ning WHO Euroopa Regiooni direktor Zsuzsanna Jakabiga.

Ravimifirmad kulutasid üritustele ja arstide toetustele 3,4 miljonit>>

Konverentsi korraldavad sotsiaalministeerium, WHO Euroopa Regionaalbüroo ning Euroopa Tervisesüsteemide ja –poliitika Vaatluskeskus. Konverents toimub 13. ja 14. juunil.

Kohtumise taust:

• WHO värskest analüüsist selgub, et terviskulutused – kulud terviseteenustele ja ravimitele ei ole paljudele inimestele taskukohased ja põhjustavad inimestele majanduslikke raskusi kogu Euroopa regioonis, seda ka kõrge sissetulekutasemega riikides.

• 25 riigi andmeil tuginev analüüs näitas, et kuni 8% leibkondadest ei suuda katta oma igapäevaseid kulutusi üürile ja toidule pärast omast taskust makstud tervishoiukulusid. Eestis on suurte tervisekulude tõttu vaesusriskis 4,4% leibkondadest.

• See on vastuolus 2008. aastal vastuvõetud ja 53 WHO Euroopa regiooni riigi poolt heakskiidetud Tallinna hartaga, milles lepiti kokku, et inimesed ei tohiks vaesuda halva tervise tõttu.

• Tallinna harta allkirjastamisele 2008. aastal järgnenud kümnend algas rahandus- ja majanduskriisiga, mis pidurdas püüdlust kõikse tervisekaetuse poole ja ohustas tervisesse investeerimist paljudes liikmesriikides.

• Katmata ravivajadus oli selleks ajaks üle Euroopa vähenemas, kuid sai majanduskriisis olulise tagasilöögi. Aastatel 2008-2014 kasvas katmata ravivajadus paljudes liikmesriikides, sealjuures kõige enam just vaeseimate elanikkonnarühmade hulgas.

• Paljudes keskmise ja kõrge sissetulekutasemega riikides sõltuvad tervishoiukulud siiani suuresti inimeste ja leibkondade omaosalusest. 2014. aastal moodustas inimeste enda omaosalus tervishoiu eest tasumisel Euroopas keskmiselt 26%, varieerudes oluliselt (5-72%) regiooni erinevates riikides. Eestis oli inimeste omaosaluskoormus 2016. aastal 23% tervishoiu kogukuludest.

• WHO hinnangul mõjutab inimeste suur omaosaluskoormus eelkõige just neid, kellel on suuremad raskused teenuste ja ravimiste eest tasumisel – vaeseimad leibkonnad, kroonilised haiged ja eakad. Rahalisi probleeme valmistab inimestele eelkõige ravimite eest tasumine ja omaosaluse kasvades inimeste majandusraskused süvenevad.

• Inimeste tervisekulude vähendamiseks tuleb investeerida tervishoidu avalikke vahendeid ja laiendada kindlustuskaitset. Riikidel on võimalik vähendada inimeste ravikulusid vähendades inimeste omaosalust ja tagades täiendava kaitse just vaesematele ja terviseteenuseid sagedamini kasutavatele inimestele.

Tagid:
meditsiin, Tallinna harta, tervishoid, sotsiaalministeerium, WHO, Tallinn

Peamised teemad