01:25 28. November 2020
Kuula otse
  • USD1.1922
  • RUB90.9894
Tervishoid
lühendatud link
177 0 0

Mõttekoja Praxis värske analüüsi järgi on Eestis kuni 120 000 tööealist inimest, kellel puudub püsiv ravikindlustus. Selliste inimeste arv on praegu viimase kümnendi väikseim, kuid OECD ja EL riikide keskmisega võrreldes endiselt suur.

TALLINN, 18. september — Sputnik. Sotsiaalministeeriumi tellitud analüüsist selgub, et ravikindlustuse puudumine on ühiskonnas jagunenud ebavõrdselt. Valdav osa ravikindlustamata inimestest on katkendliku kindlustuskaitsega, teatab Sotsiaalministeerium.

"Alakaetus on kõige suurem meeste, parimas eas tööinimeste, muukeelse rahvastiku ja madalama haridustasemega inimeste seas. Samuti on haavatavas olukorras hiljuti 3-aastaseks saanud laste vanemad, eriti emad, kelle sisenemine või naasmine tööturule ei ole sujuv," tõi välja Praxise juht Tarmo Jüristo. Ta selgitas, et meestest oluliselt sagedamini ongi naiste ravikindlustuse katkemine seotud vanemlusega.

Kindlustuskaitse katkemise või puudumise põhjused peituvad nii tööturul kui ka sotsiaalsüsteemis.

"Tööturule vaadates näeme tuhandeid inimesi, kelle ravikindlustus puudub ebaregulaarse tulu või töövormi eripära tõttu. Praegu on ebakindlas olukorras paljud vabakutselised ja ebatraditsioonilist tööd tegevad inimesed, kellel ei ole püsivat töölepingut ühe tööandja juures. Praegune süsteem ei ole paindlik erinevate töövormide suhtes ja see hakkab ajale jalgu jääma," sõnas Jüristo.

Onkoloogid: suremus vähki on tõusmas surmapõhjuseks number üks >>

Üks Praxise analüüsi soovitus ongi muuta ravikindlustuse hõive ja sissemakse aluseid. Kui praegu arvestatakse ravikindlustuse kehtimiseks sotsiaalmaksu eelmise kalendrikuu eest, siis Praxise soovituse järgi võiks laiendada seda 12 kuule.

"See muudatus aitaks suurendada tööturu paindlikkust, vähendada struktuurset tööjõupuudust ning kohtleks võrdselt inimesi, kes maksavad aasta vältel samas mahus sotsiaalmaksu, olenemata nende töösuhte eripärast," selgitas Jüristo poliitikamuudatuse sisu.

Teise kitsaskohana toob Praxise analüüs välja, et inimesed, kellel on õigus haigekassa kindlustusele sotsiaalsüsteemi kaudu, ei ole piisavalt teadlikud või motiveeritud kasutama erinevaid "uksi", mille kaudu ravikindlustust taotleda.

"Näiteks ei registreeri suur hulk uusi töötuid end töötukassas, sest nad ei kvalifitseeru toetustele ja hüvitistele ja nii jäävad nad ilma ka ravikindlustusest," tõdes Jüristo. Ta lisas, et teadlikkuse tõstmine ja käitumise mõjutamisega on võimalik vaid väiksemas ulatuses ravikindlustusega katvust parandada.

Praegu on kokku ligi 50 erinevat ravikindlustuse saamise alust, mida on keeruline riigil hallata ja kodanikul teada. Ühe ulatusliku poliitikamuudatusena toob Praxise analüüs välja liikumise universaalse ravikaitse süsteemi poole, mis kehtiks kõigile Eesti residentidele.

MTA: ümbrikupalk võtab inimeselt ära olulised hüved >>

"Praeguse süsteemi peenhäälestusega saaks ravikindlustusega katvust suurendada 1% võrra. Universaalne kindlustus oleks ulatuslik reform, mis eeldab põhimõttelist muudatust tervishoiu rahastamises ja maksusüsteemis. Millised on Eestile jõukohased stsenaariumid, mis arvestaks meid ees ootavate rahvastiku- ja tööturumuutustega, vajab põhjalikumat analüüsi ja ühiskondlikku arutelu," võttis Jüristo analüüsi tulemused kokku.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul on ravikindlustuskaitse puudumine või katkendlikkus murekoht, mida võimendab töövormide mitmekesistumine.

"Esiteks on vaja inimesi teavitada ravikindlustuse lõppemisest ja ravikindlustuse saamise võimalustest, selleks on näiteks Haigekassa planeerimas personaalset teavitamise süsteemi. Teine võimalus on pikendada sotsiaalmaksu hajutamisega ravikindlustuskaitset ebaregulaarse tulu teenijatel nagu vabakutselistel, loovisikutel, hooajatöötajatel," ütles Sikkut.

Ministri sõnul vajab ettepanek ravikindlustuse laiendamiseks kõigile Eesti elanikele kindlasti ühiskondlikku arutelu ja täiendavat analüüsi. "Peame arvestama nii majandusliku mõjuga kui ka inimeste õiglustundega. Samas, võiksime ühiskonnas jõuda kokkuleppele, et haridus, tervis ja sotsiaalhoolekanne on ühiselt kaetavad kulud, kus abi saamine ei sõltu otseselt panuse suurusest."

"Universaalse ravikindlustuse rakendamisega peaksid kaasnema muudatused ka maksusüsteemis, näiteks ravikindlustuse lahtisidumine sotsiaalmaksust. Tööjõumakse tõsta ei saa," sõnas minister Sikkut.

Enamikus EL ja OECD riikides on juurdepääs tervishoiu põhiteenustele tagatud enam kui 99% elanikest. Eesti kuulub 14% kindlustamata tööealise elanikkonnaga EL ja OECD riikide madalaimasse kolmandikku.

Sotsiaalministeeriumi tellitud analüüsi eesmärk oli välja selgitada kindlustamatuse põhjused ja võimalikud stsenaariumid, kuidas elanike ravikindlustusega kaetust suurendada.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut moodustas patsiendikindlustuse töörühma ning kutsus valdkonna partnerid kokku, et viia lõpuni pikalt ettevalmistatud patsiendikindlustuse loomine, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti septembri algul.

Koos kindlustuse loomisega on kavas kaasajastada ka patsiendiohutuse süsteemi, et soodustada ravivigadest teavitamist ja nende ennetamist. Kokku kutsutud töörühma ülesanne on viia lõpuni patsiendikindlustuse seaduse eelnõu koostamine.

Toimiv lahendus kätkeb endas kahte sammu: kohustuslikku vastutuskindlustust tervishoiuteenuse osutajatele ning ühtlasi ohujuhtumite registreerimise süsteemi loomist. Lisaks kaasajastatakse tervishoiutöötajate ja teenuseosutajate vastutuse regulatsiooni.

Alates 1. oktoobrist algab haigekassa eriarstiabi valikupartneritele uus kolmeaastane lepinguperiood, mis tagab haigekassa poolt rahastatud eriarstiabi kättesaadavuse lisaks haiglatele ka eraarstide juures, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti.

Tagid:
tööturg, tööealine, ühiskond, tervis, ravikindlustus, EL, OECD, Eesti Haigekassa, sotsiaalministeerium, Riina Sikkut, Eesti

Peamised teemad