11:55 24. November 2020
Kuula otse
  • USD1.1901
  • RUB90.3507
Uudised
lühendatud link
Meedialahingud (290)
16553

Ekspert rääkis Sputnikule Euroopa Parlamendi algatusel hiljuti käivitatud niinimetatud “propaganda”-vastase võitluse tegelikest eesmärkidest.

Euroopa Parlamendi hiljutisest „initsiatiivist", mille eemärgiks on võitlus „väljastpoolse propaganda" vastu, vestles Saksamaa Sputnik sõltumatu ajakirjaniku ja analüütiku Holger Eekhofiga. Eekhof leiab, et jut käib pigem Elmar Broki eraalgatuslikust projektist.

Euroopa Parlamendis on just praegu arutlusel hiljuti käivitatud niinimetatud algatusettepanek. Jutt on sellest, et anda vastulöök „väljastpoolt tulevale propagandale". Keda või mida silmas peetakse, kui kasutatakse väljendeid „väljastpoolt" või „kolmandad isikud", nagu see algatusettepanekus oli sõnastatud?

Algatuses mainitakse kaht erinevat seisukohta, kaht osapoolt, keda see puudutab. Esiteks on selleks Islamiriigi propaganda, seega religioosse varjundiga propaganda. Teisena käib jut sellest, et võidelda aktiivselt Venemaa, telekanali RT ja Sputniku vastu. Küsimus on selles, kumb neist kahest poolest on selle algatuse tegelikuks eesmärgiks. Mina arvan, et Daesh, Islamiriik jt lisati sinna ainult selleks, et inimesed selle algatuse poolt hääletaksid.

Mis siis on selle eesmärk?

Selle algatuse taga seisab Elmar Brok (Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni esimees — toim.). Kas tahab härra Brok tõepoolest tegutseda Sputniku ja RT vastu, millele antud algatus teoreetiliselt vihjab, see tähendab — kehtestada taas kontroll massimeedia üle, või tuli ta selle algatusega lagedale üksnes selleks, et tagada toetus oma isiklikule projektile. Seegi on muidugi pisut ambitsioonikas kavatsus. Ja et selle jaoks raha saada, oli ta sunnitud teatud survet avaldama.

Seega isiklik projekt, kuid samas EL-i raamides?

Ei, mitte EL-i raamides. Õiguslikust aspektist ei ole seal selget piirijoont. Jutt käib Euroopa demokraatia toetusfondist (EED, European Endowment for Democracy). See on eraõiguslik fond, mis paikneb Brüsselis. Ta arendas välja oma isikliku projekti, mille mahtu võib mõneti võrrelda Sputniku ja RT-ga üheskoos võetuna.
Ja härra Brok tahab selle talle alluva fondi raames luua isikliku venekeelse infoagentuuri, mis asub sihipäraselt tegutsema Venemaal ja Kesk-Aasias, et — nüüd ma tsiteerin — need 100 miljonit inimest, kes on allutatud väärate ideede mõjule ja nende tõttu kannatavad, vabastada ja rõõmustada neid oma uute ideedega.

Kuid antud algatuse puhul käib jutt esmajoones EL-i territooriumist. Milline eesmärk seal on püstitatud? Keelustada need „propagandakandjad"?

Eesmärgiks on — anda rahvusriikidele võimalus need tele- ja raadiokompaniid ära keelata!

Kas seal on mainitud ainult Sputnik ja RT või ka veel teisigi „propagandakandjaid"?

Küsimus pole selles, kas on mainitud või pole mainitud. Sputnik ja RT on esile toodud näidetena. Kuid lõppkokkuvõttes käib jutt igast pisikesest blogipidajast, kodanikuühiskonna kodanikualgatustest, mis ei ole vastavuses peavooluga. Ja seal on veel arvukalt näiteid sellest, mida peetakse propagandaks.

Ja kust need näited on võetud?

Need on võetud allikast, mida rahastab Euroopa Liit ja mille eelarve kasvab pidevalt. Selle organisatsiooni nimeks on East Stratcom, see loodi 2015. aastal Baltikumis ning ta teavitab niinimetatud desinformatsioonist EL-i suhtes, eriti selles osas, mis puudutab Ukrainat. Esimesest lähivaatlusest peale on selge, et toimuva algpõhjuseks on — Ukraina: Ukraina lipp põimub EL-i lipuga ning Ukrainat kujutatakse Euroopa osana.

Selle algatuse toel tahab EL nüüd omalt poolt anda signaali vastupropaganda-sõja alustamiseks — või kuidas seda mõista?

Jah. Tähendab, mulle on seni selgusetu, kas tegemist tuleb vastupropagandaga, kuid esmajoones jääb arusaamatuks, kas tõepoolest kõneldakse EL-ist. Esialgu on see dokument väljastatud Euroopa Parlamendi välisasjade komisjonist, mis kujutab endast suhteliselt väikest rühma, mitte üle 70 inimese, hääletamisest aga võttis osa 53 inimest. Nii et see ei ole veel EL. See on vaid väikene osa. Ja ma ei tea, kas nad tahavad anda signaali vasturünnakuks.

Kuid igal juhul tahavad nad korraldada vastutegevust, tahavad luua vastaspooluse. Nad kas korraldavad aktiivse vasturünnaku, kutsudes rahvusriike üles kelustama Sputniku, RT ja kõik teised väikesed sõltumatud meediaväljaanded, kõik need blogid, mis tegutsevad peavoolust täiesti sõltumatult — juhul, kui kõik need meediaväljaanded hakkavad tegutsema EL-i huvide vastaselt, see tähendab — tegelema niinimetatud propagandaga…

Mulle näib, et tegelikult pidas härra Brok läbimõeldult silmas veel üht asjaolu. Seni on tegemist vaid algatusettepanekuga, millel alles tuleb parlamenti jõuda. Isegi kui parlament selle heaks kiidab, peavad mängu sekkuma ka Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon. Ma ei oska endale ette kujutada, et see algatus saab Euroopas häälteenamuse ja seetõttu eeldan, et Brok soovib leida varulahendust. 

Selle lahenduse on ta antud algatuses juba välja pakkunud. Põhimõtteliselt kirjutas härra Brok nii: andke mulle raha ja küll ma siis kõige eest hoolitsen, siis saan ma idas teie huve esindada. Ja selles ongi kogu selle algatuse mõte. 

Kui Euroopas läheb lugu tõesti meediaväljaannete keelustamiseni, siis on see kõik väga kahtlane. Ühe argumendina tuuakse selles algatuses muuhulgas esile Inimõiguste konventsiooni 20. artikkel. Mis puutuvad siia inimõigused?

Väga lihtsalt. Selles Artiklis 20 on, näiteks, öeldud, et sõjapropaganda on keelatud. Ja EL on leidnud väga elegantse lahendustee, pidades tõestatuks, et Venemaa teeb sõjapropagandat.

Aga tõestab seda vaid üks EL-i ametkondadest…

Aga tõestab seda vaid üks EL-i ametkondadest, mis aga teeb seda valede või ekslikult Venemaa arvele kirjutatud faktide najal.

Sputnik või RT on väga populaarsed, nii et nende ärakeelamine tekitab tõenäoliselt kasutajate protestilaine, nõnda et selleni lugu ilmselt ei jõua?

Jah, ma usun ka, et selleni siiski ei minda. Pealegi tuleb esitada endale küsimus: kui keegi härra Brok viib sellise initsiatiivi parlamenti, siis juhindub ta mingitest muudest kavatsustest. Algatus saab tõenäoliselt heaks kiidetud, kuna see on juba läbinud parlamendikomisjoni, kuid seejärel, EL-i raames hääletamisel, seega rakendusprotsessis jääb ta toppama ja tõenäoliselt sumbub.

Aga härra Brok saavutab selleks ajaks oma. Ma arvan, et tema tahab lihtsalt raha saada, tahab luua midagi hiiglaslikku, mida paljud inimesed ei suuda endale ette kujutada. See ongi tema eesmärk.

Teema:
Meedialahingud (290)
Tagid:
resolutsioon, propaganda, sõnavabadus, Sputnik, Euroopa Parlament, RT, ISIS, Elmar Brok, Holger Eekhof, EL

Peamised teemad