02:03 18. Veebruar 2020
Kuula otse
  • USD1.0835
  • RUB68.7554
Uudised
lühendatud link
2020

Peaminister Jüri Ratas kinnitas eilsel kohtumisel Bosnia ja Hertsegoviina presidentuuri eesistujale Dragan Čovićile, et Eesti toetab jätkuvalt Euroopa Liidu laienemispoliitikat ja Lääne-Balkani lähendamist EL-ile

TALLINN, 27. oktober — Sputnik. „Riigid, kes on teinud edusamme Euroopa Liitu pürgimisel, peaksid saama liitumisprotsessis edasi liikuda. Julgustasin presidentuuri eesistujat Čovićit jätkama Bosnias ja Hertsegoviinas selleks vajalike reformidega. EL-ile ja Eestile on tähtis Lääne-Balkani riikide stabiilsus ja euro-atlantiline lõimumine, aga vähemalt sama tähtis on, et Bosnia ja Hertsegoviina inimesed ootavad riigilt kiiret liikumist EL-i suunas,“ ütles peaminister Ratas.

Bosnia serblaste vabariigi president andis Euroopale õppetunni >>

Peaminister tunnustas Bosnia ja Hertsegoviina seniseid reforme. Hiljuti kiideti seal heaks transpordistrateegia ja justiitsreformi strateegia, äriseadusi on lihtsustatud ja EL-i seadusandlusega ühtlustatud, vastu on võetud tööjõuseaduse ning pensionite ja toetuste seadus, pankade tööd korraldatakse ümber jpm.

Peaminister Ratas arutas presidentuuri eesistuja Čovićiga ka Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina suhteid, mis on peaministri hinnangul head, kuid harvad. „Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina suhetes on omajagu arenguruumi, eriti majanduslikus koostöös,“ märkis Ratas.

Justiitsminister tugevdab EL ja Lääne-Balkani suhteid

Justiitsminister Urmas Reinsalu osales eile Bulgaarias Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide justiits- ja siseministrite kohtumisel, kus arutati Lääne-Balkani riikide kohtusüsteemi reforme ning koostööd tsiviil- ja kriminaalküsimustes.

„Rändekriisi ja terrorismiohu oludes on koostöö Euroopa Liidu naaberriikidega eriti tähtis. Eesti ja Euroopa Liit tervikuna on huvitatud, et meie naabruskond oleks majanduslikult ja sotsiaalselt edukas ning stabiilne,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu kohtumise olulisust.

Ministrid tõdesid, et riikide koostöö on tähtis nii Euroopa Liidu kui ka Lääne-Balkani kodanikele. „Tõhus õiguskoostöö tsiviil- ja kriminaalasjades aitab ennetada ja lahendada piiriüleses suhtluses tekkivaid õigusvaidlusi. Probleeme saab vältida eelkõige koostöö abil ning ühiseid väärtusi ja norme järgides,“ rääkis Reinsalu.

Balkanimaad deporteerivad ebaseaduslikult põgenikke >>

Kohtumisel julgustati Lääne-Balkani riike jätkama jõupingutusi, et ühineda Euroopa Nõukogu ja Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi konventsioonidega ning sõlmida koostöölepingud Eurojustiga.

Kohtumisel vahetasid Lääne-Balkani riikide justiitsministrid kogemusi, kuidas tagada oma kodanike juurdepääs kvaliteetsele õigusmõistmisele ning vähendada kohtute mahajäämust asjade lahendamisel. Ministrid rõhutasid õigusriigi põhimõtte olulisust ja kohtunikkonna tähtsust demokraatliku ühiskonna alustalana.

Kust tulevad ja kuhu suunduvad illegaalsed migrandid >>

Euroopa Liit on välja töötanud poliitika, millega toetatakse Lääne-Balkani riikide järkjärgulist liiduga lõimimist. Esimesena seitsmest Lääne-Balkani riigist sai 1. juulil 2013 ELi liikmeks Horvaatia. Montenegro, Serbia, Makedoonia ja Albaania on ametlikud kandidaatriigid.

Ühinemisläbirääkimisi on alustatud ning läbirääkimispeatükke avatud Montenegro ja Serbiaga. Bosnia ja Hertsegoviina (esitas liidu liikmeks astumise taotluse 2016. aasta alguses) ja Kosovo on potentsiaalsed kandidaatriigid. Eesti on Euroopa Liidu laienemisprotsessi tugev toetaja.

Tagid:
poliitika, liitumine, laienemine, toetus, Justiitsministeerium, EL, Dragan Čović, Urmas Reinsalu, Jüri Ratas, Lääne-Balkani riigid, Bosnia ja Hertsegoviina

Peamised teemad