18:29 26. Veebruar 2020
Kuula otse
  • USD1.0875
  • RUB71.2368
Uudised
lühendatud link
6410

Alates 1. juunist jõustuvad reklaamiseaduse muudatused, mis piiravad oluliselt alkoholireklaami. Lisaks varasematele piirangutele keelustatakse täielikult alkoholi välireklaam ja reklaam sotsiaalmeedias ning piiratakse veelgi alkoholireklaami televisioonis, raadios ja ajakirjades.

TALLINN, 1. juuni — Sputnik. Reklaamiseaduse muutmise eesmärk on kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholi tarbimisest tingitud sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks, teatas Sotsiaalministeerium.

"Maailma kogemus ja teaduslik tõendus kinnitavad, et alkoholipoliitika saab olla tulemuslik, kui ühise eesmärgi – tervise – nimel tegutsetakse mitmes valdkonnas korraga. See tähendab, et tegeletakse alkoholi kättesaadavuse vähendamisega, piiratakse reklaami, ravitakse sõltlasi, kaitstakse lapsi ja noori jne," ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann.

Kahe aasta jooksul on alkoholitarvitamise häire ravi saanud 2185 inimest >>

"Eesti on seni tegutsenud üsna edukalt enamikes alkoholipoliitika valdkondades, näiteks oleme viimastel aastatel oluliselt edendanud sõltuvusravi kvaliteeti ja kättesaadavust. Kahes valdkonnas – reklaami ja alkohoolsete jookide kättesaadavuse piiramises – pole aga üle kümne aasta meil edusamme ette näidata. Jõustuv seadus täidab ühe neist lünkadest," lisas Laarmann.

Alates 1. juunist jõustuvad reklaamiseaduse olulisemad muudatused:

  • alkoholireklaamides lubatakse edaspidi edastada vaid neutraalset teavet, välistatud on inimeste näitamine, atmosfääri kirjeldamine ja lugude jutustamine;
  • keelatakse alkohoolsete jookide välireklaam;
  • keelatakse alkoholireklaam sotsiaalmeedias, v.a alkoholikäitleja kontol ja kodulehel;
  • reklaamipiirangut raadios ja televisioonis pikendatakse kella 21lt 22ni;
  • keelatakse alkoholireklaam ajakirjade lisaväljaannete esi- ja tagakaanel;
  • keelatakse happy hour ehk võimalus pakkuda mingitel tundidel alkoholi tavapärasest soodsamalt.

Trahvi ülemmäär reklaamiseaduse rikkumise korral hakkab juriidiliste isikute puhul olema 50 000 eurot. Järelevalvet alkoholireklaami piirangute täitmise üle teeb Tarbijakaitseamet.

Viimati karmistati alkoholipoliitikat alates käesoleva aasta algusest, kui jõustusid alkoholiseaduse muudatused, millega täpsustati alkoholimüügil ostja vanuse kindlakstegemist reguleerivaid sätteid. Seadusemuudatusega lubati kontrollostud, et tagada alaealisele kehtestatud alkoholimüügi keelunõude senisest parem täitmine ja tõhustada võitlust illegaalse alkoholimüügiga.

Alkoholireklaam keelatakse sotsiaalmeedias >>

Lisaks võttis Riigikogu 2017. aasta lõpul vastu alkohoolsete jookide väljapaneku piirangud. Muudatus näeb ette, et alkohoolsed joogid peavad olema kaupluses paigutatud teistest kaupadest eraldi nii, et tarbija ei peaks nendega vältimatult kokku puutuma.

Muudatuse järgi ei tohi alkohoolsete jookide väljapanek olla lisaks väljastpoolt müügikohta märgatavalt nähtav ka ülejäänud müügisaalist, välja arvatud juhul, kui nende nõuete täitmine ei ole müügisaali suurust arvestades mõistlikult teostatav. Väljapaneku piirangud jõustuvad üleminekuajaga alates 2019. aasta 1. juunist.

Terviklik alkoholipoliitika hõlmab WHO poolt koondatud ja soovitatud tõenduspõhiseid meetmeid kokku kümnes eri valdkonnas, sh tegevusi alkoholi kättesaadavuse ja müügiedenduse piiramiseks, salaalkoholi leviku tõkestamiseks, alkoholitarvitamise ja joobe kahjude vähendamiseks, joobes juhtimise ennetamiseks, teadlikkuse suurendamiseks, alkoholsõltuvuse ravi ja nõustamise võimaluste laiendamiseks, kohalike omavalitsuste tegevusi alkoholikahjude vähendamiseks, alkoholi tarbimise, tervisemõju ja alkoholipoliitika rakendamise ja tõhususe seiret ja hindamist ning hinna- ja maksupoliitikat.

Arstide Liit kinnitas avalikus avalduses, et toetab meetmeid, mille eesmärk on vähendada alkoholi tarvitamist ja parandada sellega rahva tervist, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti märtsis.

Arstide Liit: ükski rahvas ei ole ennast kunagi rikkaks joonud >>

"Tunnustame terviseministri ning valitsuse algatusel riigikogus vastuvõetud seadusemuudatusi, mis kehtestavad täiendavad piirangud alkoholi reklaamile ja müügile," kirjutab Arstide Liit avalikus avalduses.

Tagid:
alkoholipoliitika, tervishoid, tervis, ühiskond, alkohol, muudatus, seadus, reklaam, meedia, sotsiaalmeedia, sotsiaalministeerium, Eesti

Peamised teemad