00:13 21. September 2020
Kuula otse
  • USD1.1833
  • RUB89.1439
Uudised
lühendatud link
19 0 0

Euroopa Ülemkogu kohtumise teisel päeval, 14. detsembril keskendusid ELi riigipead ja valitsusjuhid siseturule, rändele ning kliimamuutustele.

TALLINN, 15. detsember — Sputnik. Euroopa ühtne turg on peaminister Jüri Ratase sõnul liidu peamine vahend majanduskasvu suurendamiseks ning töökohtade loomiseks, edastas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

"Meil tuleb ühtse turu arendamisega edasi liikuda. Peame eriti keskenduma piiriüleste teenuste sektori arendamisele, kus on veel väga palju kasutamata võimalusi," lausus Ratas. "Peame ka senisest enam kasutama võimalusi, mida pakuvad andmete vaba liikumine ja uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt," sõnas peaminister.

Venemaa saatkond kommenteeris Riigikogu Kertši avaldust
© Sputnik / Вадим Анцупов

Ülemkogu kutsus Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles leppima enne parlamendi praeguse koosseisu ametiaja lõppu kokku nii paljudes ühtse turu arengu seisukohalt olulistes ettepanekutes kui võimalik. ELi riikide juhid rõhutasid vajadust kõrvaldada allesjäänud takistused siseturu toimimiselt, eelkõige teenuste valdkonnas.

Euroopa Liit loobus Venemaad Kertši lahe vahejuhtumi pärast karistamast>>

Lisaks toodi ülemkogul välja vajadus andmepõhise majanduse ja teenusemajanduse suurema rolli järele, samuti parema ühenduvuse ja rohelisemale majandusele ülemineku võimalusi. Euroopa Ülemkogu arutab ühtse turu tulevikku põhjalikumalt järgmise aasta märtsis.

Ebaseaduslikku sisserännet Euroopasse on ELil õnnestunud vähendada kriisieelsele tasemele ning üldine langussuundumus jätkub.

"See on viimastel kuudel rände päritolu- ja transiidiriikidega tehtava intensiivistunud koostöö tulemus. Seda tööd tuleb jätkata, et kontrollida rännet tõhusamalt ka tulevikus," sõnas peaminister Ratas.

ELi riikide juhid jätkavad arutelusid, et leida kõige praktilisem lahendus Euroopa varjupaigasüsteemi reformimisele.

Politoloog: Ratase sõnad sanktsioonidest on takkakiitmine EL-le ja USA-le>>

ELi riikide juhid tervitasid märkimisväärseid edusamme julgeoleku ja kaitse vallas, sealhulgas näiteks sõjaväelise liikuvuse parandamisel ning Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi ellu viimisel.

Ülemkogu võttis vastu järeldused ka kliimamuutuste kohta ning otsustas järgmise aasta jooksul leppida kokku ELi pikaajalises kliimastrateegias. Samuti nõudis ülemkogu kiiret tegutsemist väärinfo vastu võitlemiseks, eriti eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses. ELi riikide juhid mõistsid hukka antisemitismi, rassismi ja võõraviha ning toonitasid sallimatuse vastu võitlemise olulisust.

Riigipeadele ja valitsusjuhtidele esitati ELi tuleviku teemal toimunud kodanike konsultatsioonide ühisaruanne, mis sisaldab iga liikmesriigi kokkuvõtet oma riigis toimunust. Eesmärk oli selgitada välja elanike prioriteedid, mured ja ideed, et neid kaasata ja aidata sel moel arendada Euroopat.

"Eestis tehti konsultatsioonide käigus näiteks ettepanek, et tuleks luua üleeuroopaline ühtne pandipakendi süsteem taara kogumiseks. Samuti tõid inimesed välja, et nende jaoks on oluline võimalus reisida, õppida, töötada ja elada mistahes liikmesriigis. Muredena nimetati bürokraatiat ja kiirete transpordiühenduste puudumist," sõnas Ratas.

Üleskutse ELi tuleviku aruteludeks liikmesriikide kodanikega tegi jaanuaris Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Arutelude tulemusi on riigipeadel ja valitsusjuhtidel plaanis arvestada järgmisel aastal, kui hakatakse seadma Euroopa Liidu prioriteete aastateks 2019-2024.

Toimus ka 27 liikmesriigi osalusel euroala tippkohtumine, kus kõneldi majandus- ja rahaliidu reformimist.

Illustreeriv foto
© Sputnik / Алексей Витвицкий

Riigipead ja valitsusjuhid kinnitasid rahandusministrite ettepanekud Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformimiseks, sealhulgas näiteks ESMile pankade kriisilahenduse toimimist kindlustava rolli andmisel, julgestuslaenude tingimuste täpsustamisel ning rolli määratlemisel üldises majandus- ja eelarvepoliitika seireprotsessis.

Riigikogu sai ülevaate valitsuse Euroopa Liidu poliitikast>>

"Nende elluviimine annab meile kindlust, et Euroopa stabiilsusmehhanismil on paremad võimalused sekkuda tulevaste kriiside ennetamiseks. See on ühtlasi tagatiseks, et pangandussektori kriisilahendus toimiks ja oleks usaldusväärne," sõnas peaminister Ratas.

Järgmise sammuna peavad rahandusministrid valmistama ette stabiilsusmehhanismi lepingu muudatused.

Kohtumisel osalesid ka Euroopa Keskpanga president Mario Draghi ja euroala riikide rahandusministrite president, Portugali rahandusminister Mario Centeno.

Tagid:
siseturg, Euroopa Ülemkogu, EL, Jüri Ratas

Peamised teemad