19:55 10. Juuli 2020
Kuula otse
  • USD1.1276
  • RUB80.2104
Uudised
lühendatud link
3910

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks seadusemuudatused, mis on vajalikud Eesti osalemiseks Euroopa prokuratuuris (EPPO). Muu hulgas kehtestatakse selged reeglid EPPO prokuröride kandidaatide valimiseks.

TALLINN, 10. jaanuar — Sputnik. EPPO loomise määrus võeti vastu Eesti eesistumise ajal 2017. aasta oktoobris, kuid asutuse tööle hakkamine eeldab täiendavaid õiguslikke ja praktilisi ettevalmistusi nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides, teatas Justiitsministeerium.

Näiteks on seaduse tasandil vaja paika panna reeglid selle kohta, kuidas Eesti valib ja esitab Euroopa Liidule oma prokuröride kandidaadid, kelle seast valitakse EPPO prokurörid. Samuti on oluline näha ette tingimused, millele sobilikud kandidaadid peavad vastama. Ühtlasi peavad olema selged Eestist nimetatud Euroopa prokuröri ja delegaatprokuröri staatus koduriigi prokuratuuris ning nende sõltumatuse tagatised.

Advokaat Eupoopa Prokuratuurist: tühipaljas bürokraatia >>

"Üks olulisemaid tulevastele EPPO prokuröridele esitatavaid nõudeid on sõltumatus oma koduriigist, mistõttu valib Eesti poolt esitatud kandidaatide seast EPPO-sse tööle asuvad prokurörid sõltumatu rahvusvaheline komisjon. Prokuröride sõltumatus on väga oluline just seetõttu, et Euroopa Liidu finantshuve puudutavad kriminaalmenetlused ei oleks mõjutatud liikmesriigi ametkondlikest või poliitilistest huvidest ja eesmärkidest," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsminister soovitab Euroopa Prokuratuuri volitusi laiendada
© Sputnik / Вадим Анцупов

Eelnõuga kehtestatakse selged ja läbipaistvad reeglid, kuidas Euroopa prokurörid ning delegaatprokurörid valitakse. Prokuröride konkursikomisjon hakkab hindama avalikul konkursil osalejate vastavust kehtestatud nõuetele, koostab konkursil osalejate pingerea ning teeb ettepaneku esimestel kohtadel paiknevate kandidaatide heakskiitmiseks ja esitamiseks.

EPPO loomise eesmärk on tagada Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate kuritegude tõhusam menetlus. Praeguseks on Euroopa Prokuratuuriga ametlikult liitunud 22 liikmesriiki.

EPPO koosneb nn kesktasandist asukohaga Luksemburgis ning nn kohalikust tasandist. Kesktasandi moodustavad Euroopa peaprokurör ja Euroopa prokurörid, keda valitakse igast liikmesriigist üks. Euroopa prokurörid moodustavad kolleegiumi, kes võtab vastu EPPO-t puudutavad strateegilised otsused.

Samuti moodustatakse neist kolmeliikmelisi alalisi kodasid, mis juhivad konkreetseid kriminaalmenetlusi ning võtavad vastu olulisemaid otsuseid nagu näiteks süüdistuse esitamine, menetluse lõpetamine jt.

Kohaliku tasandi moodustavad Euroopa delegaatprokurörid, keda on igast osalevast liikmesriigist vähemalt kaks. Euroopa prokurörid juhendavad oma liikmesriigist pärit delegaatprokuröre konkreetses kriminaalasjas. Delegaatprokurörid juhivad oma riigis kriminaalmenetlust ning esindavad süüdistust liikmesriigi kohtus.

Eesti jaoks tähendab EPPO-ga liitumine seda, et üks kogenud prokurör suundub täiskoormusega tööle EPPO-sse ning kaks prokuröri asuvad Eestis töötama EPPO heaks delegeeritud prokuröridena, kes menetlevad nii EPPO pädevuses olevaid kriminaalasju, kui jäävad tegutsema ka riigisiseste prokuröridena.

Justiitsministrid võtsid 2017. aasta 12. oktoobril Luksemburgis toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogul vastu otsuse Euroopa Prokuratuuri (EPPO) loomise kohta, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti.

Andmete vaba liikumine kui viies vabadus >>

"Euroopa Liidu rahasid puudutavad pettused ja väärkasutused on varastamine meie kõigi tagant. Euroopa Prokuratuur hakkab tegutsema Euroopa Liidu kui terviku ning iga Euroopa Liidu elaniku huvides," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

EPPO ülesandeks on esialgu ELi eelarvet kahjustavate kuritegude menetlemine ning süüdistuse esitamine. Sellisteks kuritegudeks on näiteks ELi toetustega seotud pettused ja kelmused, korruptsioon, aga ka suured piiriülesed käibemaksupettused ehk karussellpettused, mille raames liigutavad kurjategijad raha erinevate liikmesriikide vahel eesmärgiga hoiduda kõrvale käibemaksu tasumisest.

Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis sügisel Euroopa Komisjoni volinikule Vera Jourovale pöördumise, milles tegi ettepaneku, et ulatuslike piiriüleste rahapesujuhtumite kriminaalmenetlust juhiks tulevikus riikideüleselt Euroopa Prokuratuur.

Üleeuroopalise prokuratuuri loomise vajalikkus on kaheldav, märkis rahvusvahelise õiguse spetsialist Maria Jarmuš Sputniku raadiosaates, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti. Ta lisas, et EL-i liikmesriikide prokuratuurid on seniajani oma ettevõtmisi päris hästi kooskõlastanud. Ning tema hinnangul tähenddab EL-i uue institutsiooni loomine üksnes vastava bürokraatiaaparaadi paisutamist.

Kava järgi alustab EPPO tööga 2020. aasta lõpul.

Samal teemal

Ministrid otsustavad Euroopa Prokuratuuri asutamise
Reinsalu soovitab Euroopa Prokuratuuri volitusi laiendada
Tagid:
prokurör, Euroopa Prokuratuur, EPPO, Justiitsministeerium

Peamised teemad