21:13 08. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1817
  • RUB86.9753
Uudised
lühendatud link
Baltimaade lahkumine BRELL-ist (17)
102 0 0

Euroopa Parlament kiitis heaks üleeuroopalised reeglid kollektiivsete kohtuasjade arutamiseks, mis Eestisse puutuvalt tähendab, et ta peab andma elanikkonnale õiguse hageda kollektiivselt neile kahju põhjustanud ettevõtteid ja taotleda kahju hüvitamist mitte ainult ükshaaval, vaid ka kollektiivselt.

TALLINN, 28. märts — Sputnik, Aleksei Toom. Eesti peab koos mitmete teiste Euroopa Liidu riikidega muutma oma seadusandlust, et võimaldada kollektiivsete hagide esitamist õiguste rikkumise või tekitatud kahju hüvitamiseks.

Euroopa Parlament võttis vastu üleeuroopalised kohustuslikud reeglid kollektiivvaidluste lahendamiseks.

Brüssel märgib, et Eesti kuulub EL riikide vähemuse hulka, kelle seadused ei näe ette kollektiivsete nõuete menetlemist ning nende alusel õiguste rikkumise või tekitatud kahju eest hüvitise maksmist. Euroopa Parlamendi pressiteenistuse sõnul kiitsid saadikud 26. märtsil häälteenamusega heaks esimesed üleeuroopalised kollektiivsete kohtuvaidluste läbivaatamise reeglid.

Tallinna Vesi läks Eesti vastu Euroopa Inimõiguste Kohtusse>>

19 EL liikmesriiki mingis ulatuses või mõnes vormis lahendavad juba kollektiivhagisid, ülejäänud peavad oma õigusakte pärast uute EL eeskirjade kooskõlastamist Euroopa Liidu Nõukoguga muutma. Kõige järgi otsustades kiidetakse need heaks, mistõttu peaksid Eesti ettevõtted ja riik valmistuma kohtukulude suurenemiseks.

Kohaldada kõigis valdkondades õiguste kaitsmise poliitikat

Põhjendades Euroopa kollektiivsete hagide menetlemise reeglite vajalikkust, toob Brüssel näiteks skandaalsed, mitmetes liidu riikides asuvatele inimestele kahju tekitamise juhtumid. Näiteks "Dieselgate" (autotootjad petsid ametiasutusi ja kliente diiselmootoritega autode heitgaasides süsinikoksiidi tegeliku sisalduse osas) või Ryanairi juhtumis (keeldumine hüvitada reisijatele pilootide streigi tõttu lendude tühistamisest tingitud kahjud).

Saksamaa kutsub tagasi 774 tuhat diiselmootoriga sõidukit>>

On selge, et uued eeskirjad mõjutavad ka paljusid teisi Euroopa eluvaldkondi, sealhulgas finantsteenuseid, isikuandmete kaitset, turismi, telekommunikatsiooni, keskkonnakaitset ja tervishoidu. Küllap tuleb kohtuasju ka seoses ametiasutuste poolt kodanike sotsiaalsete või poliitiliste õiguste rikkumisega.

Kohus: riik peab Rail Balticu materjalid kohtumenetluses avaldama>>

Eeskirjadega "kehtestatakse põhimõtted, mida tuleb kohaldada kõigis Euroopa Liidu õigusega poliitikavaldkondades antud õiguste rikkumise korral," öeldakse reeglite tekstis.

Paljud EL riigid, sealhulgas Eesti, ei järginud Brüsseli üleskutset esitada hagid Volkswageni vastu, kui ta tabati klientide petmiselt. Riik seda mingil põhjusel ei teinud ja autokaupmeeste erakliendid pidasid ettevõttega kohtuskäimist ilmselt liiga riskantseks ja kalliks.

See on kasulik nii kohtusüsteemile, ametiasutustele kui ka avalikkusele

Eesti juristid ja õigusteadlased oletavad, et vaatamata kollektiivhagide esitamist reguleerivate sätete ja kollektiivset hüvitist käsitleva kohtupraktika puudumisele Eestis, saab selliste hagide esitamine ja menetlemine olema kohalikele advokaatide ja kohtunikele täiesti jõukohane.

"Kogemus on omandatav, oleks vaid pretsedente," nõustub ka Inimõiguste infokeskuse direktor Aleksei Semjonov.

Tema arvates ei muuda õigusaktid, mida Eesti üleeuroopalise direktiivi alusel kohendama peab, oluliselt "õigusruumi", kõmulisi kollektiivhagisid kindlasti tuleb.

Aleksei Semjonov nimetas mitmeid sensatsioonilisi kohtuasju, mis oleksid tundunud "õigemad", kui Eesti seadused oleksid kollektiivhagide esitamise ette näinud varem. Kaotatud sõjaväepensionäride hagid, mis jõudis Euroopa Inimõiguste Kohtusse, kus nad ühendati ühte menetlusse, või Riigikohtus võidetud kohtuasi, kus hageti teise abikaasa mitteväljaarvamist Eesti riiki sisenemise kvoodist, rääkimata "pronksiööl" politsei tegevuse läbi kannatanute nõuetest.

Директор эстонского центра по правам человека Алексей Семенов
© Sputnik / Вадим Анцупов
Inimõiguste infokeskuse direktor Aleksei Semjonov.

Aleksei Semjonov usub, et kollektiivsete nõuete esitamine on kasulik nii riigile, kui ka elanikkonnale. Kollektiivsete hagide läbivaatamine lihtsustab kohtumenetlust ja nõuab loomulikult kohtunikelt ja poolte esindajatelt vähem aega, võrreldes paari tosina samalaadse üksikkohtuasja menetlemisega.

Hagejate jaoks on selline kohtuprotsess ilmselt palju odavam - kollektiivselt tuleb odavam advokaaditasu maksta, mis on lihtsam, kui võidelda individuaalselt kostja ettevõtte poolt palgatud tippadvokaadiga. Ja loomulikult on kollektiivsete nõuete järgne hüvitise summa muljetavaldav. Nii et elanikkonnale teenuseid osutavatel era- ja riiklikel ettevõtetel tuleb edaspidi olla veelgi hoolsamad ja tähelepanelikumad oma klientide huvide suhtes.

Ettevõtted peavad klientidele rohkem tähelepanu pöörama

Kui riigi omanduses olev energiaettevõte Eesti Energia või võrguettevõte Elering rikub oma kohustusi tarbijate ees, tõstes põhjendamatult teenuste hindu või korraldades elektrikatkestusi elektrivõrkude lahtiühendamise katsetusi BRELL elektrivõrgust, võivad nad sattuda klientide algatatud kollektiivsetesse kohtuvaidlustesse. Sama võib juhtuda ka siis, kui mõni jaotusvõrk määrib klientidele kaela madala kvaliteediga toodet.

Riigikohus: e-hääletamise tulemuste kindlakstegemise reeglid tuleks selgemalt sätestada>>

Lisaks võivad teiste EL riikide kodanikud liituda hagejate grupiga, nagu ka Eesti elanikud saavad ühineda välismaa ettevõtete poolt kahju tekitamisest õnnetusse olukorda sattunud välismaalastest saatusekaaslastega. Selliste hagejate kollektiivide võitmine kohtus või tühise hüvitise maksmisega piirdumine saab olema palju raskem kui individuaalse nõudega kohtuprotsessis. Samuti ei aita siin ametiasutuste kaudne toetus ega kohtuniku "sümpaatia".

Aleksei Semjonovi arvates aitab kollektiivsete hagide praktika loomulikult kaasa inimõiguste kaitsele.

Eriti varaliselt mitte eriti heal järjel või kohtuasjade ajamisel kohtus mitte nii järjekindlate tavaisikute puhul. Piisab, kui tekib üks algatusvõimeline kahjustanud klient või ambitsioonikas advokaat, kes koondab kõik kannatanud ühte "meeskonda", ja asi muutub laiaulatuslikuks ning õiguste rikkujale äärmiselt ebameeldivaks.

Teema:
Baltimaade lahkumine BRELL-ist (17)
Tagid:
hagi, kohus, Euroopa Parlament

Peamised teemad