19:52 03. Detsember 2020
Kuula otse
  • USD1.2151
  • RUB90.8441
Poliitika
lühendatud link
14620

USA on planeedi ainus superjõud, juhtiv sõjaline, majanduslik ja poliitiline võim. Ta levitab oma vabaduse, sõnavabaduse ja jõukuse põhimõtteid kõikjal. Ta on praegu ja jääb ka edaspidi maailma juhtivaks jõuks maailmas, sealhulgas küberruumis.

Igor Ašmanov, RIA Novosti

USA uue küberstrateegia hästi struktureeritud analüüsi on vähesed lugenud. See lünk tuleb täita, sest USA uus küberstrateegia annab vastused väga paljudele olulistele küsimustele.

Algallikast

USA uus küberstrateegia "National Cyber Strategy of the United States of America" on dateeritud 2018. aasta septembriga ja avaldatud novembri keskel. Eelmine küberstrateegia võeti Ameerika Ühendriikides vastu 15 aastat tagasi.

Küberstrateegia kuulutas rahvale president Trump.

Tippjuhid näevad peamiste riskidena geopoliitikat ja küberkuritegevust, illustreeriv foto
© Sputnik / Алексей Филиппов

Selles öeldakse: "Mu sõbrad ameeriklased! Minu peamised prioriteedid on kaitsta Ameerika riiklikku julgeolekut ja tõsta Ameerika rahva heaolu. Küberruumi julgeoleku tagamine on mõlema ürituse jaoks oluline. Ameerika lõi Interneti ja jagas seda kogu maailmale. Nüüd peame me küberruumi säilitama ja tugevdama tulevastele põlvedele. ... Esmakordselt viimase 15 aasta jooksul avaldavad Ameerika Ühendriigid oma küberstrateegia. See strateegia selgitab, kuidas minu administratsioon hakkab:
• kaitsma kodumaa võrke, süsteeme, funktsioone ja andmeid;
• kasvatama jätkuvalt Ameerika jõukust, edendama turvalist, arenevat digitaalset majandust ja soodustama kodumaist innovatsiooni;
• laiendama USA mõju välismaale, et tugevdada avatud, funktsionaalse, usaldusväärse ja turvalise Interneti põhimõtteid.
...
Me jätkame maailma juhtimist jõukasse kübertulevikku."

Briti armee küberüksus levitab teadlikult valeinfot ja võltsinguid>>

Küberstrateegia visioon

USA on planeedi ainus superjõud, juhtiv sõjaline, majanduslik ja poliitiline võim. Ta leiutas interneti. Ta levitab oma vabaduse, sõnavabaduse ja jõukuse põhimõtteid kõikjal. Ta on praegu ja jääb ka edaspidi maailma juhtivaks jõuks maailmas, sealhulgas küberruumis.

"... Interneti tekkimine ja küberruumi kasvav mõju kõigis eluvaldkondades kogu maailmas langesid kokku Ameerika Ühendriikide saamisega ainsaks suurjõuks kogu maailmas."

Kas Eesti suudab valimistesse sekkumist tõrjuda>>

"... ameeriklased pidasid Ameerika Ühendriikide paremust küberruumis tihti enesestmõistetavaks, ja arvasid, et selline olukord püsib igavesti..."

"USA domineerib maailmas (ja maailm tervitab seda liidrirolli!), USA peab domineerima küberruumis nii nüüd, kui ka tulevikus. Liidrina peab ta edendama oma mõju kogu maailmas."

Tehnoloogiline domineerimine

Ameerika Ühendriikidel on uusimate tehnoloogiate omamise eelis. See on küberruumis domineerimise põhielement. Ameerika Ühendriigid peavad seda eelist säilitama ja aitama USA ettevõtetel seda IT-turul ära kasutada.

 

Kas Google ja Facebook manipuleerivad infoga kellegi poliitilistes huvides?
Kas Google ja Facebook manipuleerivad infoga kellegi poliitilistes huvides?

"Ameerika Ühendriikide mõju põhialuseks küberruumis on tema tehnoloogiline eelis. Sellest tulenevalt tagab Ameerika Ühendriikide valitsus kooskõlastatud meetmed, et kõrgtehnoloogiaid kaitsta, tõkestada nende vargusi meie vastaste poolt ning toetada nende tehnoloogiate täiustamist ja USA ettevõtete turule sisenemise takistuste võimalikku vähendamist."

 

Ameerika väärtuste edendamine

Ameerika väärtusi tuleb edendada kogu planeedil. See on üks Ameerika eesmärke. Tehnoloogia on selle eesmärgi saavutamise vahend.

Valimisteenistus valmistub küberrünnete tõrjumiseks>>

Putin rääkis miljonitest küberrünnakute katsetest tänavusel MM-il, illustreeriv foto
© Sputnik / Алексей Мальгавко

"Internet on muutunud tohutute hüvede saavutamise vahendiks nii riigisiseselt kui välismaal, lisaks võimaldab see levitada Ameerika väärtusi: vabadust, julgeolekut ja jõukust."

Avalik internet on Ameerika väärtuste leviku põhitingimus.

Kui autoritaarsed riigid piiravad suveräänsuse ja infoturbe ettekäändel internetti oma rahva jaoks, tuleb neid selle eest karistada.

Liitlased ("mõttekaaslased riigid")

Dokumendis mainitakse korduvalt sõna "liitlased" (allies) ja "mõttekaaslased riigid" (like-minded-states). Nad peavad USAd aitama ja ameeriklased peavad neid toetama.

"USA kaasabi küberjulgeoleku-partnerite võimekuse tõstmiseks on ülioluline Ameerika mõju säilitamiseks võitluses ülemaailmsete konkurentidega.

Küberpotentsiaali loomine võimaldab rahvusvahelistel partneritel ajada ühtset poliitikat ja rakendada praktilisi meetmeid Ameerika Ühendriikide poolt juhitavas küberheidutusalgatuses."

Kes on vaenlased?

Ameerikal on konkurendid ja vastased (competitors and adversaries). Enamuses on need vastikud, vastutustundetud riigid.

Probleem pole Venemaa libauudistes - probleem on meis>>

Nad on halvad, sest "... nad peavad küberruumi platvormiks, millega neutraliseerida Ameerika Ühendriikide sõjalist, majanduslikku ja poliitilist üleolekut; valdkonnaks, kus Ameerika Ühendriigid, tema liitlased ja partnerid on haavatavad."

Nad tegelevad kahjurlusega. Nad ründavad USA institutsioone ja ettevõtteid, varastavad triljonite dollarite väärtuses saladusi ja püüavad õõnestada Ameerika Ühendriikide demokraatia põhimõtteid. Viimasel ajal on nad suurendanud oma rünnakute sagedust ja keerukust.

Nad naudivad kõiki avatud ja vabalt ligipääsetava interneti eeliseid, piirates samal ajal sellele juurdepääsu oma inimestele. Nad korraldavad "suveräänsuse" taha varjudes ja "teiste riikide seadusi rikkudes" vastutustundetult üksikisikute, samuti valitsuste majanduslikke ja mittemajanduslikke huve kahjustavat majanduslikku spionaaži ja häkkerirünnakuid, põhjustades sellega märkimisväärset kahju kogu maailmas."

Vastased on otseselt nimetatud – nendeks on eelkõige Venemaa ja Hiina, samuti Iraan ja KRDV.

"Venemaa, Hiina, Iraan ja Põhja-Korea kasutavad küberruumi platvormina, kust heita väljakutse Ameerika Ühendriikidele, meie liitlastele ja partneritele. Sellistele väljakutsetele on sageli iseloomulik kuritegelikkus, mis mõnes teises valdkonnas oleks mõeldamatu. Meie vastased kasutavad küberruumi vahendeid, et õõnestada meie majandust ja demokraatiat, varastada meie intellektuaalset omandit ja rikkuda meie demokraatlike protsesside mehhanisme. ... Hiina kasutab küberruumi majanduslikuks spionaažiks ja intellektuaalomandi varguseks, mille väärtust mõõdetakse triljonites dollarites."

Käitumisreeglid ja karistus allumatuse eest

Ameerika Ühendriigid kehtestavad "vastutustundliku käitumise reeglid küberruumis" ja karistavad nende rikkumise eest kõiki, sealhulgas sõjaliste vahenditega. Sõnad "karistada" ja "tagajärgi põhjustada" esinevad küberstrateegias korduvalt.

USA kavatseb karistada (punish) vastaseid nende "arutu käitumise" ja avatud interneti põhimõtete õõnestamise ees, samuti neile tagajärgi kehtestada (impose consequences), sundida neid maksma oma tegevuse tagajärgede eest (pay costs).

Pangem tähele, et Ameerika Ühendriikide vastaseid kavatsetakse "karistada" nii kübermeetmete kui ka tavaliste - poliitiliste, majanduslike ja sõjaliste (nii elektrooniliste kui ka kineetiliste) vahenditega, mida kinnitatakse korduvalt: "Ameerika Ühendriigid kavatsevad teha koostööd mõttekaaslaste riikidega küberruumis tõsiste pahatahtlike intsidentide sooritamise eest antavate vastuslöökide koordineerimisel ja üksteise toetamisel, sealhulgas luureteabe vahetamise, allikate kinnitamise, avalike toetusavalduste, reageerimismeetmete ja vastumeetmete rakendamisel kurjategijatele."

Avalik internet kui USA ülemvõimu vahend

Küberstrateegias on sõnaselgelt sätestatud, et internet on vahend Ameerika väärtuste levitamiseks kogu maailmas. Ta on oluline Ameerika ettevõtete edu saavutamiseks ülemaailmses konkurentsis, sealhulgas strateegilise konkurentsi valdkonnas.

"Halvad riigid" püüavad interneti levikut piirata, muuta seda "autoritaarseks võrguks", kuid Ameerika Ühendriigid ei lase neil seda teha.

"Me püüame igal võimalikul viisil tõrjuda avatud internetti poliitiliseks ohuks pidavate autoritaarsete riikide katseid muuta vaba ja avatud internet autoritaarseks võrgustikuks, mille korral neil oleks julgeoleku tagamise või terrorismivastase võitluse ettekäändel interneti üle täielik kontroll."

Ameerika Ühendriigid aitavad igal juhul kodanikuaktivistidel ja marginaalidel kõikides riikides ja kõigil tasanditel internetis ohutult surfata ja "internetivabadust" nautida.

Luure ja kübertehniline kogukond

Strateegias mainitakse mitte ainult "luure-", vaid ka "tehnilist kogukonda". Neid mõlemaid tuleb edasi arendada. Ameerika Ühendriikide ülesanne on meelitada riiki andekaid kübervaldkonna spetsialiste kogu maailmast. Immigratsiooniseaduseid tuleb kohandada selle eesmärgi saavutamiseks.

"Meie konkurendid rakendavad tööjõukoolitusprogramme, mis võivad USA küberjulgeoleku konkurentsivõimet pikemas perspektiivis kahjustada. Ameerika Ühendriikide valitsus jätkab selliste koolitusprogrammide rahastamist ja laiendamist, mis loovad kvaliteetse riikliku personalireservi nii alg- kui ka kõrgkoolides.

Praegune administratsioon hakkab rakendama presidendi algatatud immigratsioonireforme, mis tuginevad kandidaatide saavutustel, et luua Ameerika Ühendriikides kõige konkurentsivõimelisem tehnoloogiasektor."

Koostöö, kokkulepped, partnerid? Ei, pole sellist asja

Küberstrateegias ei mainita võrdseid partnereid, võrdseid geopoliitilisi tegijaid, kellega mingeid kokkuleppeid sõlmida ja kellel võiksid olla oma huvid, mida tasuks kaaluda. Ameerika Ühendriikidel on kas otsesed vaenlased või neile alluvad ja nende kaitseks "seaninana" rivistuvad liitlased. Kes ei ole nende poolt, on nende vastu.

Libauudised kui infosõja sõnnik>>

Ülesanne ei ole ei rahvusvaheliste õigusaktide ega rahvusvaheliste kokkulepete väljatöötamine, "rahvusvahelisi foorumeid" käsitletakse samas rollis kui Ameerika Ühendriikide "liitlasigi" -nende käsualustena.

Pole midagi üldkehtivatest reeglitest, millele alluksid ka Ameerika Ühendriigid, on vaid USA eeskirjad järgimiseks kõigile teistele. Pole kusagil valvefraase "rahust kogu maailmas" ega muud seesarnast.

Inimkonna õitseng tähendab vaikimisi Ameerika Ühendriikide ja ülejäänud maailma jõukust nende targal juhtimisel.

Mis on veel huvitav. Ülalkirjeldatud riiklikku küberstrateegiat täpsustatakse mitmetes madalama tasandi dokumentides. Eelkõige USA kaitseministeeriumi küberstrateegias. Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi varem, 2018. aastal avaldatud küberstrateegia kordab ja kirjeldab ülalnimetatud põhimõtteid täpsemalt, üksikasjalikumalt ning otsesemas ja jõhkramas vormis.

Selles strateegiast tuleks eriti esile tõsta seisukohta, et vastane kasutab samu tehnoloogiaid nagu USA ja muutub temast üha sõltuvamaks. Need on enamasti Ameerika tehnoloogiad. Järelikult on see Ameerika Ühendriikide peamine eelis, mida tuleb vaenlase vastu kasutada. Ja uusimaid tehnoloogiaid vaenlasele loomulikult mitte anda.

On veelgi detailsem dokument - Ameerika Ühendriikide relvajõudude küberväejuhatuse strateegia (funktsionaalne struktuur, mis koondab üle 6000 ohvitseri ja spetsialisti erinevatest väeliikidest ja väejuhatustest) ja mida nimetatakse "Ülemvõimu hõivamine küberruumis ja selle hoidmine". Siin on kõik selge juba pealkirjast.

Võrdlus Vene infoturbe doktriiniga

Venemaal puudub dokument nimega "Küberstrateegia", kuid 2016. aasta detsembris kirjutati alla Venemaa Föderatsiooni infoturbe doktriin. Vene doktriini peamised erinevused Ameerika küberstrateegiast:

  • Venemaa ei deklareeri soovi olla liider küberruumis ega planeedil.
  • Venemaa ei kasuta mõistet "vaenlased" ega nimeta kedagi vaenlaseks.
  • Venemaa tunnistab erinevate huvidega läbirääkimiste ja kokkulepete partnereid, kellel läbirääkimistel on võrdsed õigused.
  • Venemaa ei luba endale aktiivseid operatsioone "vastaste" vastu ega kavatse sekkuda internetti nende territooriumil.
  • Venemaa teatab soovist kehtestada küberruumis püsiv rahu ja koostöö.

Venemaa strateegia erinevalt Ameerikast omast on kaitse-, mitte ründeiseloomuga. Selle üle, kas see on hea või halb, otsustagu lugeja.

Järeldused

Tegelikult näeme me USA küberstrateegias otsest ja avalikku taotlust maailma valitsemisele ning planeedi kontrollimisele, nüüd ka küberruumis. Riigi suveräänsuse mõiste tunnistatakse kahjulikuks, nagu ka infoturbe mõiste, kui see ei ole Ameerika Ühendriikide suveräänsus ja julgeolek.

USA lubab endale otsesõnu pidada kogu maailma internetti oma territooriumiks, sekkuda selle kasutamisse, sealhulgas ka teiste riikide territooriumil; avalikult toime panna küberrünnakuid ja aktiivseid küberoperatsioone vastaste vastu.

Tegelikult avab Ameerika Pandora laeka, kuulutades kübersõdade ajastu algust.

See seostub hästi Ameerika Ühendriikide praeguse vastumeelsusega ühineda küberrünnakute ja küberkuritegevuse vastaste algatustega, ratifitseerida kõik ÜRO küberjulgeoleku algatused jne.

Miks? Sest neile pole seda vaja, nad loodavad kõigist üksinda jaga saada. Ja miks peaks tulevane võitja ennast piirangutega siduma?

Veel üks küsimus. Heakene küll, kui nad maailma valitseda tahavad, maailma ülemvõimu järele haaravad, kõigi asjadesse sekkuvad ja on valmis rikkuma iga suveräänsust - miks sellest nii otse kirjutada ja USA valitsuse veebilehel avaldada? Asi on selles, et USA räägib ainult iseendaga, nendele on oluline ainult sisemine dialoog.

Isegi kui pärismaalased loeksid midagi valge sahibi kavatsustest (kuigi nad tegelikult ei loe), mida see muudaks? USA on nagu galaktiline parlament "Star Warsis", kus kõik otsustatakse, ainult see on tähtis.

Nagu kirjutas keegi politoloog: "Kui Pakistani turul toimub terroriakt, on see tõenäoliselt katse mõjutada USA Kongressi valimisi." Tähendab, Trumpil oli oluline teavitada ameeriklastest kaasmaalasi, "luurekogukonda", "küberspetsialistide kogukonda", et ta on nende poolt, mõistab kõike õigesti ja toetab nende huve kogu planeedil.

Indiaanlaste arvamus šerifi ei huvita. Nagu ütles kunagi ammu tuntud valge mehe koorma kandja (Bellock, mitte Kipling): "Igale küsimusele on selge vastus: Meil on kuulipilduja, neil seda pole."

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

Tagid:
küberoht, kübersõda, küberruum, strateegia, USA

Peamised teemad