16:12 14. Juuli 2020
Kuula otse
  • USD1.1329
  • RUB80.1470
Poliitika
lühendatud link
19110

"Põhimõtteliselt leidsid kõik arutelud üksmeele ja selles mõttes ma arvan, et me võime täielikult rahul olla," lausus EKRE esimees Mart Helme.

TALLINN, 17. märts — Sputnik. EKRE aseesimees ja Riigikogu liige Martin Helme andis sotsiaalmeedias teada, et eile lepiti koalitsioonikõneluste käigus kokku EKRE valimislubadustes olnud piirivalve taastamises ja immigratsioonikvoodi kaotamises, vahendas Pealinn ERR-i. 

Koalitsioonikõneluselt lepiti ka kokku, et tõstetakse lastetoetusi, kuid esialgu pole veel teada, kui suureks lastetoetuste kasv kujuneb.

"Esiteks lepiti üheselt kokku, et immigratsioon jääb edaspidi täielikult Eesti kontrolli alla, mingeid kvoote ei tule! Lisaks lepiti kokku nii piirivalve taastamises (eraldi struktuur ja oma eelarve, reservi loomine), kui ka tagasirände soodustamises," oli Helme kokkulepituga kõneluste järel rahul.

Siseturvalisusest rääkides ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et kohalike omavalitsuste korrakaitseüksused saavad tulevikus avaliku korra tagamiseks suuremad volitused.

"Me leppisime kokku, et politsei ja piirivalveameti alla tuleb oma struktuuri ja oma juhtimisega tugevdatud piirivalve, mis tähendab ka seda, et me soovime läbi sisekaitseakadeemia nende õppimisvõimalusi laendada," kommenteeris Ratas "Aktuaalsele kaamerale".

"Täna ju tegelikult siseturvalisuse valdkonnas Eesti elanikkond ausalt öeldes väga oma südant ei valuta, uuringud näitavad, et vaid kolm protsenti elanikkonnast tunneb ennast kuritegevusest ohustatuna. Kui me selle taseme suudame ka pikemas perspektiivis säilitada, siis riik on oma ülesandega väga kästi hakkama saanud," ütles Isamaa eestseisuse liige Raivo Aeg.

Võimalik võimuliit arutas, et enam tuleb panustada laste ja perede suuremale toetamisele

"Kui meil räägitakse pidevalt sellest, et tööjõupuuduse leevendamist saab lahendada ainult immigratsiooniga, siis tegelikult on selle probleemi üheks lahenduseks ka oma rahvuskaaslaste välismaalt tagasitoomise toetamine," ütles EKRE esimees Mart Helme.

Председатель партии EKRE Март Хельме
© AP Photo / Raul Mee
Mart Helme

Nimelt arutasid võimuliidu moodustamiseks konsultatsioone pidavad Keskerakond, EKRE ja Isamaa eile ka seda, kuidas soodustada rahvaarvu kasvu.

Konsultatsioonid Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel jätkusid ning esimene teemaplokk oli sidus ühiskond ja rahvastik. Erakondade hinnangul tuleb panustada enam laste ja perede suuremale toetamisele ning sellele, kuidas abistada kohanemisel neid Eesti inimesi, kes on otsustanud välismaalt kodumaale tagasi pöörduda.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul peab nii praeguste kui ka tulevaste valitsuste laiem eesmärk olema perede majandusliku seisu parandamine, Eesti rahvastiku kasv ning sidusam ühiskond.

"Viimastel aastatel on nii sündimus kui ka Eestisse tagasipöördunud inimeste arv näidanud positiivset tendentsi. Selles on kahtlemata oluline osa olnud laste- ja peretoetuste tõstmisel, mida tuleb jätkata," ütles Ratas.

Samuti soovitakse Ratase sõnul lasterikastele ja noortele peredele oma kodu soetamiseks tagada laenu riigi käendusel, ilma kohustusliku omafinantseeringuta. Ratas lisas, et Keskerakond seisab sidusama ühiskonna ning siin elavate rahvusvähemuste eest.

"Võimalik koalitsioon väärtustab kõiki siinseid rahvuskultuure ning jätkame muu hulgas nii rahvusvähemuste kultuuriseltside kui ka pühapäevakoolide toetamisega," selgitas Ratas.

Läbirääkimistel osalev Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et perede majanduslik heaolu ja turvatunne on Eesti jaoks võtmetähtsusega küsimused, mis suurendavad sündimust ja lasterikaste perede arvu.

"Isamaa on veendunud, et demograafia on meie riigi suurimaid väljakutseid, millega uus valitsuskoalitsioon hakkab pühendunult tegelema. Lepiti ka kokku, et rahvastiku küsimustega, sealhulgas eestlaste kodumaale naasmisega, hakatakse tegelema valitsuse tasemel," ütles Sibul.

Helme sõnul lepiti kokku, et luuakse abistavad meetmed välismaalt tagasipöördunutele. See tähendab Helme sõnul perede ja üksikisikute suuremat nõustamist, elu- ja töökoha ning lastele koolikoha leidmist ja muude praktiliste küsimuste lahendamist.

"Me ei seisa mitte ainult laste sündimuse suurendamise eest, vaid ka selle eest, et tuua oma inimesed Eestisse tagasi," märkis Helme. "Kui meil räägitakse pidevalt sellest, et tööjõupuuduse leevendamist saab lahendada ainult immigratsiooniga, siis tegelikult on selle probleemi üheks lahenduseks ka oma rahvuskaaslaste välismaalt tagasitoomise toetamine."

Võimalik võimuliit arutas siseturvalisuse ja kuriteo ohvrite õiguste kaitse üle

Olulist tähelepanu pöörati piiri tugevdamisele ning kohalike korrakaitseüksuste ja vabatahtlike suuremale kaasamisele siseturvalisuse tagamiseks.

Olulist tähelepanu pöörati piiri tugevdamisele ning kohalike korrakaitseüksuste ja vabatahtlike suuremale kaasamisele siseturvalisuse tagamiseks.

Юри Ратас
© Riigikogu / Erik Peinar
Jüri Ratas

Ratas ütles, et arutelude all olid nii piiri tõhusam kaitse, raskete isikuvastaste kuritegude ja lähisuhtevägivallaga võitlemine, kiirreageerimise võimekuse tõstmine kui ka vabatahtlike päästjate ja abipolitseinke suurem toetamine.

"Kõik kolm erakonda olid seda meelt, et idapiiri väljaehitamine peab jätkuma," tõi Ratas välja.

Keskerakonna esimees pidas oluliseks suurendada kogukondlikku vastutust ja võimalusi turvalisuse tagamisel avalikus ruumis.

"Toetame kohalike omavalitsuste korrakaitseüksusi ning muudame seadusandlust, et tõsta üksuste ja abipolitseinike töö kvaliteeti ja volitusi," selgitas Ratas.

EKRE esimees Mart Helme sõnul lepiti piirivalveküsimustes kokku selles, et luua politsei- ja piirivalveametis eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksus, samuti tõhustada piirivalvuri õppesuunda sisekaitseakadeemias.

Helme sõnul on plaan luua politsei- ja piirivalve kriisireserv, mida kasutada nii piirivalve kui korrakaitse ülesannete täitmiseks.

"Jõudsime kokkuleppele, et hoiame immigratsioonipoliitika Eestis kontrolli all. Me ei nõustu kohustuslike pagulaskvootidega ja pöörame erilist tähelepanu illegaalselt Eestis viibivate isikute kontrollile," ütles Helme. Ka lepiti kokku, et tõhustakase ebaseadusliku immigratsiooni tõkestamist põhja- ja lõunapiiril.

Isamaa läbirääkimisdelegatsiooni liikme Raivo Aegi sõnul leiti, et senistest enam tuleb tähelepanu pöörata kuriteo ohvrite õiguste kaitsele ja alaealiste õigusrikkumiste ohjeldamisele.

Райво Аэг
© Фото : Raivo Aeg
Raivo Aeg

"Tõhustame alaealiste kaitsega tegelevate ametkondade ja ühiskondlike organisatsioonide koostööd. Eraldi lepiti kokku laste vastu suunatud seksuaalkuritegude ohjeldamises. Selleks loome lihtsustatud võimaluse tuvastada registri kaudu seksuaalkurjategijaid, sh pedofiile," ütles Aeg, kes on ühtlasi Eesti esimene politseikindral.

Tema sõnul lepiti kokku, et üheks prioriteediks saab ka rahapesu tõkestamine ning küberkeskkonnast tulenevate ohtude selgitamine ning nende vastane võitlus.

Peamised teemad