07:38 01. Detsember 2020
Kuula otse
  • USD1.1980
  • RUB91.1439
Ühiskond
lühendatud link
1301

Rahvusvahelised IT-ettevõtted, kellele globaalsed sotsiaalvõrgustikud kuuluvad, kirjutasid alla kohustusele võidelda internetis levivate tekstidega, mis sisaldavad "ebaseaduslikke" üleskutseid vägivallale ja vihkamise ilminguid.

TALLINN, 3. juuni — Sputnik. Brüssel jõudis kokkuleppele suuremate sotsiaalvõrgustikega käitumisjuhendi allkirjastamises, mis sisaldab kohustust võidelda internetis tekstide levikuga, mis propageerivad vägivalla kasutamist ja vihkamist. Kõik sedalaadi avaldused tuleb blokeerida ühe ööpäeva jooksul.

Euroopa Komisjon, nagu teatatakse võrgulehel, avaldas koos Facebooki, Twitteri, YouTube'i ja Microsoftiga käitumisjuhendi, mis sisaldab mitmeid kohustusi internetis leviva ebaseaduslike vihakõne ilmingute vastu võitlemiseks Euroopas.

Määratlus "internetis leviv ebaseaduslik vihakõne" tuleneb EN poolt 2008. aastal vastu võetud rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse raamotsusest (Decision 2008/913/JHA). See Nõukogu dokument on kooskõlastatud Liidu liikmesriikide poolt ja määratleb avalikud üleskutsed vägivallale ja vihailmingud, faktiliselt mistahes vihkamise, mistahes pinnalt, ükskõik kelle suhtes kriminaalkuriteona.

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová ütles sel puhul: „Käesolev kokkulepe on oluline samm selleks, et tagada interneti säilimine vaba ja demokraatliku eneseväljenduse kohana, kus austatakse euroopalikke väärtusi ja seadusi. Käitumisjuhend on suunatud ebaseaduslike vihkamisilmingute vastu internetis ja on kooskõlastatud ausate ettevõtetega, garanteerides, et avalikele üleskutsetele vägivallala ja vihkamisele ei saa olema kohta sotsiaalvõrgustikes."

"Mul on hea meel, et rahvusvahelised IT-ettevõtjad on võtnud kohustuse vaadata läbi enamik nõuetekohaseid taotlusi ebaseadusliku vihakõne eemaldamiseks vähem kui 24 tunni jooksul ning vajaduse korral eemaldada selline sisu või takistada sellele juurdepääsu," ütles volinik Jourová.

Nagu väidab Euroopa Komisjon, kohustuvad tegevusjuhendi allkirjastamisega IT-ettevõtjad jätkama oma jõupingutusi võitluseks vihaõhutuse vastu internetis. See tähendab sisemenetluste edasiarendamist ja personali koolitamist. IT-ettevõtjad peavad kehtestama eeskirjad või suunised, milles selgitatakse, et nad keelustavad vägivallale ja vaenulikule käitumisele õhutamise. Seega peetakse sellega silmas IT-ettevõtjate poolt täiendavate kulutuste tegemist uute allüksuste loomisele, täiendava personali värbamisele ja koolitamisele. Nendel inimestel tuleb saada ekspertideks sotsiaalpsühholoogia, jurisprudentsi, filoloogia ja muudes valdkondades, mis on üsna vähetõenäoline realiseeritavuse vaatevinklist.

Nende ülesanne ei saa olema kergete killast. "Enamuse" vägivallaüleskutset ja ilmset vihkamist sisaldavate tekstide ilmumise peale esitatud kaebuste läbivaatamine, arvestades sotsiaalvõrgustike miljoneid kasutajaid (kellest igaühel on veel oma "prussakad") nõuab kümneid tuhandeid töötunde ja oskust operatiivselt otsustada, kas näiteks fraas "Ma vihkan naabrinaise taksikoera ja kägistaksin heameelega oma kätega ära kõik need jälgid taksitõugu elukad, kes igale poole musta teevad," on (või ei ole) ebaseaduslik vihakõne ja üleskutse vägivallale, kuigi haavab koeraomanike südameid. Või kas sõnu: "Ma vihkan natse, verise maniaki Hitleri pooldajaid, nad kõik tuleb laternapostide külge puua " võib (või ei või) lugeda "seaduslikuks" vihailminguks.

 

 

Peamised teemad