19:10 06. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1843
  • RUB86.9321
Ühiskond
lühendatud link
Meedialahingud (290)
3710

Euroopa Komisjon esitas ettepanekud internetipõhise väärinfo leviku ja mõju tõkestamiseks Euroopas, mis hõlmavad muu hulgas EL-i ülest väärinfo vastu võitlemise tegevusjuhendi vastuvõtmist.

TALLINN, 26. aprill — Sputnik. Võitlus väärinfoga tähendab euroopalike väärtuste, demokraatia ja julgeoleku paremat kaitset, vahendas Pealinn viitega BNS-le Euroopa Komisjoni pressiteenistuse teadet.

Sputnik Eesti pöördus kaebusega Pressinõukogusse >>

Komisjon defineerib väärinfot kui "tõendatavalt väära või eksitavat teavet, mida luuakse, avaldatakse ja levitatakse majandusliku kasu eesmärgil või üldsuse ettekavatsetud petmiseks ning mis võib tekitada avalikku kahju".

Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi sõnul ei ole väärinfo poliitilise mõjutusvahendina sugugi uus. "Tänapäeva tehnika, eelkõige digitaalne tehnika on oma mõjuvälja veebikeskkonna kaudu laiendanud ning ohustab meie demokraatiat ja ühiskonda," ütles Ansip pressiteate vahendusel.

"Et usaldust on internetis lihtne kaotada, kuid raske taastada, peab tööstusharu meiega selles küsimuses koostööd tegema. Veebiplatvormidel on tähtis roll võitluses väärinfo levitamise kampaaniate vastu, mida korraldavad üksikisikud ja riigid, kelle eesmärk on meie demokraatia ohtuseadmine," ütles Ansip.

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on avaldanud võltsuudiseid ja väärinfot käsitleva uuringu, milles märgitakse, et kaks kolmandikku tarbijatest eelistab veebiuudiste lugemiseks kasutada algoritmipõhiseid platvorme, nagu otsingumootorid, uudisteagregaatorid ja sotsiaalmeedia saidid.

Ühtlasi väidetakse, et turujõud ja tuluvood on läinud uudiste avaldajatelt platvormide operaatorite kätte, kellel on olemas andmed artiklite ja reklaamide kohandamiseks lugejatele.

Meedialahingud >>

Nende probleemide ja suundumustega tegelemiseks soovitab Euroopa Komisjon võtta rea meetmeid, et võidelda internetis leviva väärinfoga.

Kõigepealt peaksid veebiplatvormid hiljemalt juuliks töötama välja ja võtma kasutusele ühise tegevusjuhendi, mille eesmärgid on sponsitud infosisu, eriti poliitilise reklaami läbipaistvuse tagamine, sihitud poliitreklaami võimaluste piiramine ja väärinfo levitajate tulude vähendamine; algoritmide toimemehhanismide selgitamine ja kontrollimise võimaldamine kolmandatele isikutele; alternatiivseid seisukohti kajastavate eri uudisteallikate avastamine ja neile juurdepääsu lihtsustamine; meetmete võtmine võltsitud kasutajakontode tuvastamiseks ja sulgemiseks ning robotprogrammide probleemi lahendamiseks; veebis leviva väärinfo pideva jälgimise võimaldamine faktikontrollijatele, teadlastele ja riigiasutustele.

Samuti hõlmavad ettepanekud sõltumatut faktikontrollijate Euroopa võrgustikku ja turvalist Euroopa internetiplatvormi väärinfo kohta. Faktikontrollijate võrgustik kehtestab ühised töömeetodid, vahetab parimaid tavasid ja töötab selle nimel, et faktiparanduste ulatus ELis oleks võimalikult lai.

Faktikontrollijad valitakse rangelt oma põhimõtteid järgiva rahvusvahelise faktikontrolli võrgustiku ELi liikmete seast. Platvorm toetab võrgustikku ja asjaomaseid teadlasi piiriülese andmekogumise ja analüüsiga ning võimaldab ELi-ülest juurdepääsu andmetele.

Komisjon soovib ka suurendada kodanike meediapädevust ja kutsub faktikontrollijaid ja kodanikuühenduse organisatsioone üles jagama koolidele ja koolitajatele õppematerjali ning korraldama Euroopa meediapädevuse nädala.

Lisaks toetatakse liikmesriike valimiste usaldusväärsuse tagamisel ning vabatahtlike veebipõhiste tuvastussüsteemide arendamist, et parandada teabe pakkujate jälgitavust ja kindlakstegemist ning suurendada usaldust ja usaldusväärsust veebipõhistes tehingutes, teabes ja selle allikates.

Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama toetust kvaliteetajakirjandusele, et tagada pluralistlikum, mitmekesisem ja jätkusuutlikum meediakeskkond.

Komisjon avaldab 2018. aastal konkursikutse Euroopa Liidu küsimusi käsitlevate kvaliteetsete uudiste tootmiseks ja levitamiseks andmepõhise uudistemeedia kaudu.

EL-is on Eesti elanikud libauudiste osas kõige vähem kriitilised >>

Lähiajal kutsub komisjon kokku eri sidusrühmadest koosneva foorumi, et luua raamistik tõhusa koostöö tegemiseks asjaomaste sidusrühmade vahel, kaasa arvatud veebiplatvormid, reklaamitööstus ja peamised reklaamijad, ning sõlmida kokkulepe väärinfo tõkestamise alaste jõupingutuste kooskõlastamiseks ja tõhustamiseks.

Foorumi esimene ettevõtmine peaks olema ELi-ülene väärinfo tegevusjuhend, mis avaldatakse 2018. aasta juulis ja mille mõõdetavat mõju on oodata 2018. aasta oktoobris.

Värskest uuringust selgus, et Eesti inimesed on ühed kõige enam meediat usaldavad inimesed Euroopa Liidus, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti märtsis.

Euroopa Komisjon avaldas esimese valeuudiste ja desinformatsiooni teemalise eurobaromeetri uuringu, milles uuriti kahte päevakajalist teemat: Euroopa Liidu elanike usaldust meediakanalite vastu ning valeuudiste alast teadlikkust ja nende mõju.

Enamik Saksamaa (68%), USA (60%), Itaalia (60%), Prantsusmaa (57%) ja Suurbritannia (54%) elanikest on arvamusel, et Google, Facebook ja teised internetigigandid kasutavad algoritme info manipuleerimiseks poliitilistel eesmärkidel. Küsitlus korraldati projekti "Sputnik.Arvamused" raames firma IFop poolt teabeagentuuri ja raadio Sputnik tarvis, kirjutas uudisteportaal Sputnik Eesti eelmisel nädalal.

Ameeriklased ja eurooplased arvavad, et Google ja Facebook manipuleerivad infoga >>

President Kersti Kaljulaid andis mullu suvel New York Timesi arvamustoimetusele Facebookis intervjuu, mille sõnum on: mida on teistel riikidel Eestilt õppida. Muu hulgas andis Kaljulaid meediatarbijatele nõu, kuidas toimida libauudistega ja millist ajakirjandust usaldada, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti.

Teema:
Meedialahingud (290)
Tagid:
eksitav, poliitika, meedialahingud, internet, demokraatia, väärinfo, libauudis, EL, Eutoopa Komisjon, Andrus Ansip, Euroopa

Peamised teemad