04:51 05. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1765
  • RUB86.7275
Ühiskond
lühendatud link
25 0 0

Pärnu linnas ja maakonnas viidi kolme ja poole kuu jooksul läbi lähisuhtevägivalla pilootprojekt, kus katsetati teistsugust lähenemist lähisuhtevägivallale.

TALLINN, 27. aprill — Sputnik. Projekti käigus tõestus, et tihe asutustevaheline koostöö ja kohene abi vägivalla ohvritele on parim viis vägivalla jätkumise lõpetamiseks, teatab Siseministeerium.

"Projekt näitas seda, kui oluline on kogu protsessi jooksul tegeleda vägivalla all kannatanud inimesega, teda toetada ja talle turvaline keskkond tagada. Tihtipeale ei tunneta kannatanu ennast ise ohvrina ja tema olukorda tuleb talle alles selgitama hakata. Siin on väga oluline, et inimene ei jääks üksi, vaid erinevad asutused reageeriksid kiiresti ja ühiselt," rääkis siseminister Andres Anvelt.

Pilootprojekt kestis möödunud aasta 15. detsembrist kuni selle aasta märtsi lõpuni. Projekti ajal registreeriti Pärnu maakonnas kokku 160 lähisuhtevägivalla juhtumit, neist 119 Pärnu linnas. Väljakutsetest 46 puhul alustati kriminaalmenetlust.

Lapsevanem süüdistab Nõva kooli direktorit vägivallas>>

Vägivalda kasutanud inimene lahkus või eemaldati kodust rohkem kui poolte juhtumite puhul (90). 47 juhul lahkus inimene kodust vabatahtlikult, 21 korral toimetati ta kainenema ja 22 korral peeti kahtlustatavana kinni.

Projekti käigus tegid omavahel tavapärasest tihedamat koostööd politsei, ohvriabi, naiste tugikeskus, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, prokuratuur, kohus ja kriminaalhooldus. Projekt näitas, et asutuste senisest kiirem omavaheline infovahetus ja koordineeritud tegevus kannatanute abistamiseks on võimalik ja vajalik. Samas vajab asutuste vaheline rollijaotus veel täpsustamist.

Samuti pandi rõhku ohvrite kohesele nõustamisele, vägivalla all kannatanud kasutasid kriisikõne tegemise võimalust nii sündmuse vahetul toimumisel kui mõne aja möödudes. 41 juhtumi puhul olid sündmusesse kaasatud ka lapsed, nende kohta edastati teade lastekaitsetöötajatele. Projekt kinnitas, et vajalik on leida võimalus ööpäevaringse tasuta ohvriabi tugitelefoni loomiseks ning ohvriabisüsteemi võimekuse tõstmiseks laiemalt.

Naiste tugikeskus: Reinsalu peab tagasi astuma>>

Projekti eesmärk oli ka kontrollida, kas Eestis kehtiv õiguslik regulatsioon on lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks piisav. Selgus, et üldjoontes on õigusruum lähisuhtevägivallaga tegemiseks ja ennetamiseks küllaltki paindlik ja toimiv, samas on kannatanute paremaks kaitseks vajalikud siiski mõned seaduste täiendused, näiteks ajutise lähenemiskeelu kiirem määramine vägivallatsejale.

Naist ja last peksnud rusikakangelane läks vangi>>

Pärnu linnas ja maakonnas jätkatakse pilootprojekti raames katsetatud tegevustega, projekti on plaanis laiendada ka teistesse Eesti piirkondadesse. 2017. aastal registreeriti Eestis 2632 perevägivallakuritegu, ohvriabisse pöörduti lähisuhtevägivalla tõttu üle 4000 korra ja naiste tugikeskustesse pöördus 1939 naist.

Tagid:
vägivald, siseministeerium, Andres Anvelt, Pärnu, Eesti

Peamised teemad