05:23 15. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1813
  • RUB86.5850
Ühiskond
lühendatud link
56 0 0

Tallinnas toimus seminar "Eesti vanemaealise – üksi või üksi jäetud?" Seminari korraldas sotsiaalministeeriumi juures tegutsev vanemaealiste poliitika komisjon, mille ülesanne on nõustada ministeeriumi vanemaealisi puudutavates küsimustes.

TALLINN, 18. oktoober — Sputnik. Tallinnas ministeeriumide ühishoones toimunud seminari eesmärk on juhtida tähelepanu vanemaealiste üksindusele, sellega kaasnevatele probleemidele. Seminaril räägitakse üksilduse seosest vananemisega ja sellest, kuidas kaasata vanemaealisi aktiivsesse ühiskonnaellu. Üritusele on kutsutud kohalike omavalitsuste juhid, sotsiaaltöötajad ja vanemaealiste organisatsioonide ja kogukonnaühenduste esindajad, teatas Sotsiaalministeerium.

"Iseseisvad ja paremini toime tulevad inimesed on iga tugeva ühiskonna alus. Oluline on anda ka vanemaealistele võimalus eneseteostuseks," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva seminaril "Eesti vanemaealine – üksi või üksi jäetud?".

Lisaks tunnustas minister Iva Tallinna Ülikooli teadur Tiina Tambaumi ja Eesti Rahvusringhäälingu telesaadet "Prillitoos" silmapaistva panuse eest eakate elukvaliteedi parandamisel.

Riigikogu istungil keskenduti eakana hakkama saamisele>>

Seminaril räägitakse lähemalt, kuidas kaasata vanemaealisi aktiivsesse ühiskonnaellu. Minister Iva sõnul tunnevad vanemaealised end ühiskonna otsuste tegemisest pigem kõrvalejäetuna.

"Kõigil peavad olema võrdsed võimalused osaleda ühiskonnas ja elada inimväärset elu," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. "Eestis on palju aktiivseid vanemaealisi inimesi, kes tahavad end täiendada: õppida, töötada või osaleda vabatahtlikus tegevuses. Samme õiges suunas on juba tehtud: näiteks loodi 2010. aastal Tartu Ülikooli väärikate ülikool, kus ka vanemaealised saavad oma teadmisi soovi korral täiendada – kõige populaarsemad loengud on seni olnud tervise- ja kultuurivaldkonnast. Lisaks on riik andnud omavalitsustele võimaluse taotleda eakatele mõeldud teenusmajade rajamiseks KredExi kaudu toetust. Plaanide kohaselt avatakse järgmine taotlusvoor detsembris."

Muu hulgas räägitakse seminaril vabatahtliku tegevuse arendamisest hoolekandes. Oktoobris alustas Eesti Külaliikumine Kodukant vabatahtlike kaasamist täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele tuge pakkuvasse pilootprojekti, milles kuue maakonna näitel testitakse hoolekandesse üle-eestilise vabatahtlike võrgustiku loomist.

Elu pensionäri kingades nõuab ranget finantsilist distsipliini>>

"Kogukonna tugi oma inimestele on hindamatu, sest tihti on abi juba vestluspartnerist, kes leevendab üksindust ja märkab, kui kujunemas on tõsisem mure," ütles minister Iva. "Suurem tähelepanu kogukonnalt võimaldaks eakal või puudega inimesel tunda end väärtuslikuna, saada õigeaegset abi ning seeläbi elada kauem oma kodus ja ennetada hooldekodusse sattumist. Vanemaealiste jaoks on aktiivsena vananemine oluline, nad on valmis kaasa minema erinevate programmidega ning panustama ühiskonda oma aega, energiat ja teadmisi."

Sotsiaalkaitseminister tunnustas seminaril Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaumi ja Eesti Rahvusringhäälingu telesaadet "Prillitoos" silmapaistva panuse eest eakate elukvaliteedi parandamisel.

"Tiina Tambaum on aastate jooksul oma töödes ja tegemistes andnud tähelepanuväärse panuse selleks, et eakad saaksid olla aktiivsed ja oleksid ühiskondlikult kaasatud," ütles minister Iva. "Prillitoosi meeskond on juba 35 aastat toonud vaatajateni südamlikke lugusid silmapaistvatest ja elutarkadest inimestest. Saadet rikastavad arutelud eakate igapäevaelu murede ja rõõmude üle – praktilised terviseteemad ja nõuanded."

Tallinna linnaosade juurde luuakse eakate nõukogud>>

Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringu (2015) tulemused kinnitasid, et 45% 50-74 aastastest inimestest on valmis rohkem panustama ühiskonda. Soodustamaks vanemaealiste panustamisvõimalusi ühiskonnas, on eriti tähtis edendada vanemaealiste kaasamist vabatahtlikku tegevusse.

Poliitikauuringute Keskuse Praxis 2013. aastal tehtud uuringu kohaselt on sotsiaalvaldkonnas vabatahtlikke seni kaasatud vähe, sest puudub ühtne vabatahtlike kaasamise ja rakendamise praktika.

Statistikaameti 2018. aasta andmetel elab Eestis natuke üle 300 000 vanaduspensionäri.

Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu andmete järgi oli 2017. aastal vanuses 65-74 keskmiselt hõivatud 32 900 inimest ning 60-64-aastastest olid hõivatud 47 900 inimest.

Tagid:
poliitika, sotsiaalministeerium, vanemealine, Eesti, Tallinn

Peamised teemad