20:09 05. Juuli 2020
Kuula otse
  • USD1.1224
  • RUB80.2153
Ühiskond
lühendatud link
5210

Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis kooskõlastusringile võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soodustakse üürisektori arengut, antakse omanikele rohkem õigusi ja kaitstakse neid võimalike pahatahtlike üürnike eest.

TALLINN, 3. detsember — Sputnik. Reinsalu sõnul on nõudlus Eesti üürituru arendamiseks üha suurem, seda eriti arvestades elanikkonna vajadusi ja olukorda üürituru, edastab Justiitsministeerium. 

"Inimesed on mobiilsemad ja pahatihti ei ole sobivaks variandiks end pikaajaliselt ühe elukohaga siduda. Selleks, et pakkuda inimestele elukoha üürimise näol mõistlikku alternatiivi kodu omamisele, tuleb kaasa aidata professionaalse üürituru elavdamisele, mis soodustaks stabiilseid ja usaldusväärseid üürisuhteid," sõnas minister. 

Eesti elamispinnad on Baltikumi kalleimad >>

"Ühelt poolt peab arvestama vajadusega tagada üürnikule sobiv ning stabiilne elukoht. Teisalt tuleb tagada üürileandjale tõhusad õiguskaitsevahendid pahatahtliku üürnikuga tegelemiseks," rõhutas Reinsalu.

Ühe olulisema muudatusena võimaldatakse korrashoiu kohustuse jagamisel ning hoone korrashoiu- ja parendamiskulude üürnikule ülekandmisel poolte vahel senisest suuremat kokkuleppevabadust. Seejuures sätestatakse sellistele kokkulepetele eelnõus mitmed piirangud tagamaks, et vastavad kokkulepped oleksid mõistlikud ning tasakaalustatud.

Poolte kokkuleppevabadust suurendatakse ka üürilepingus kokkulepitavate leppetrahvide osas. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on leppetrahvid eluruumi üürilepingute puhul keelatud.

Võttes aga arvesse, et üürilepingute puhul võib lepingu rikkumine sageli seisneda sellistes asjaoludes, mille puhul võib kahju tekkimise ja ka selle suuruse tõendamine olla väga keeruline ning sellistel juhtudel võiks leppetrahv omada ka olulist preventiivfunktsiooni, tehakse ettepanek seaduses sätestatud juhtudel ning ulatuses leppetrahvi kokkuleppeid siiski lubada. Näiteks nähakse ette leppetrahv eluruumides suitsetamiseks või öörahu tagamiseks.

Samuti muudetakse makseviivituse tõttu üürilepingu ülesütlemise regulatsioon üürileandja jaoks soodsamaks. Nimelt sätestatakse üürileandja õigus leping makseviivituse tõttu üles öelda väiksema võlgnevuse või lühema viivituse korral ning lisaks nähakse ette üürileandja õigus leping erakorraliselt üles öelda ka tagatisraha ning hoone korrashoiu- ja parenduskulude tasumisega viivituse korral. Üürniku kaitseks sätestatakse üürileandja ulatuslikum teavitamiskohustus.

Tallinn uurib võimalusi mikrokorterite rajamise soodustamiseks >>

Teatud juhtudeks on eelnõuga ettenähtud ka üürileandja õigus kolme kuu üüri suuruse tagatisraha asemel nõuda tagatisraha alternatiivses määras. Olukordades, kus seaduses sätestatud eluruumi tagatisraha ülemmäär ei taga piisavalt üürileandja võimalikke riske eluaseme kahjustamisega seoses, oleks üürileandjal seega võimalus nõuda alternatiivselt tagatisraha kuni Eesti keskmise brutokuupalga ulatuses.

Justiitsministeerium teeb ettepaneku täpsustada ka üürileandja ühepoolse üüri tõstmise aluseid, võimaldamaks üürileandjatel paremini prognoosida üüri tõstmise õiguspärasust ning muuta üüritõus ka üürnikele ettenähtavamaks.

Lisaks tehakse ettepanek anda üürileandjale õigus tähtajalise lepingu raames energiatõhususe parandamise eesmärgil üüri erandkorras ühepoolseks tõstmiseks. Üürniku kaitseks sätestatakse erakorralise ülesütlemise õigus juhuks, kui üürileandja poolt ühepoolselt tõstetud üür ei ole talle vastuvõetav.

Küsimusi on tekitanud ka üürileandja üürilepingu ülesütlemisõiguse regulatsioon eluaseme omanikuvahetuse korral. Eelnõuga tehakse ettepanek pankroti- või täitemenetluse käigus toimunud müügi puhul anda uuele omanikule võimalus üleläinud üürileping senisest lihtsamini lõpetada.

Seevastu tavapärase müügi puhul soovitatakse senisest enam kaitsta üürniku huve, millest tulenevalt kaotatakse võimalus tavapärase müügi korral lõpetada leping tungiva omavajaduse tõttu.

Eelnõu põhineb üüriregulatsiooni muutmise väljatöötamiskavatsusel ja selle kohta saadud tagasisidel. Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2020.

Äsja valminud Balti riikide kinnisvaraturu ülevaatest selgub, et kolme Balti riigi võrdluses oli möödunud aastal elamu ja eluruumi ruutmeetri hind Eestis jätkuvalt kõige kõrgem, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti novembri lõpus.

Uus mood Soomes: väike, ilma elutoata maja >>

"Analüüsi tulemused näitavad, et enamus kinnisvaraliikidest on Eestis kallim kui Lätis ja Leedus. Kui võrrelda keskmist brutokuupalka, mis on samuti kõrgeim Eestis, on siinne kinnisvara kõrgem hind mõistetav," ütles Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist Johannes Nõupuu.

Korterite keskmine ruutmeetri hind oli kõrgeim Tallinnas — 1 752 eurot, järgnes Vilnius 1 615 euroga. Lätis tuli korteri ruutmeetri eest enim välja käia mitte pealinnas Riias, kus korteri ruutmeeter maksis 913 eurot, vaid Jurmalas ruutmeetri hinnaga 1 100 eurot.

Soomlased ostavad Tallinnas aktiivselt kinnisvara, illustratiivne foto
© Sputnik / Вадим Анцупов

Tallinnas ehitatakse palju uusi kortereid ja soomlased ostavad ligi sada korterit aastas, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti mullu maikuus.

Kinnisvarafirma Uus Maa osanik Mika Sucksdorff rääkis, et tehingute arv on aasta-aastalt kasvanud võrreldes varasema aastaga. Näiteks mullu veebruaris kasvas tehingute arv 7,5% võrreldes varasema aastaga.

Soomlased on välismaalastest kõige suuremad Tallinna korterite ostjad. Viimastel aastatel on ostud jäänud püsima saja korteri juures aastas ja umbes niipalju ka müüakse. Turul oli hinnapõhi 2009. aastal ja järgmisel aastal osteti lausa üle 200 korteri aastas.

Enamasti ostavad soomlased korteri investeerimiseks ja annavad kohe üürile. Üha enam soomlasi aga ostab korteri endale kasutamiseks, kas siis teiseks korteriks või püsivaks koduks. Tallinna kolitakse kas pensionipõlve veetma või seoses tööga.

Tagid:
võlaõigusseadus, üürikorter, omanik, korter, rent, üürnik, ühiskond, eelnõu, Justiitsministeerium, Urmas Reinsalu, Eesti

Peamised teemad