07:18 29. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1727
  • RUB92.3025
Sport
lühendatud link
Таllinn — Rio de Janeiro (43)
35 0 0

Tuntud Serbia sportlane Petar Čelik leiab, et Venemaa parasportlastele kehtestatud keeld osaleda olümpiamängudel on võrreldav skandaalidega, mis toimusid hitlerlikul Saksamaal 1936. aasta olümpiamängudel.

TALLINN, 11. august — Sputnik. Petar Čelik on Serbias laialt tuntud mitte ainult sportlase, treeneri, Belgradi ülikooli õppejõu, vaid ka ühiskonnategelasena, kes on välja astunud Venemaa vastase hüsteeria õhutamise vastu kõikidel elualadel. Agentuuri Sputnik küsimusele, kuidas ta suhtub Paraolümpiakomitee käitumisse Venemaa võistkonna suhtes, vastas Petar omapoolse kommentaariga.

Olen veendunud, et see Komitee poolt kehtestatud võitlusekeeld Venemaa paraolümpiavõistkonnale on kõige hullem, mis spordi vallast mulle teada on.

Venemaa sportlaste diskrimineerimine on sama taseme skandaal, nagu need, mis toimusid Hitleri võimu ajal Berliinis toimunud olümpiamängudel enne Teist maailmasõda, märkis sportlane.

Iga diskrimineerimine on kuritegu inimese vastu. Olümpiakomitee on institutsioon, mis ei tohi sportlasi diskrimineerida. Eriti sportlasi! Sellepärast, et see on kõige tolerantsem inimgrupp, sportlased on üks suur ja rahumeelne pere.

Пэтар Челик.
© Фото : из личного архива Пэтара Челика
Petar Čelik.

Otsus venemaalaste keelamise kohta võistlustel osaleda tähendab seda, et Paraolümpiakomitee on ebaõiglane mitte üksnes isikute suhtes, keda represseeritakse, vaid kõigi maailma sportlaste suhtes. See on kuritegu mitte ainult venelaste vastu, see on kuritegu spordi üldpõhimõtete vastu.

Kuid kui see toimub füüsiliste puuetega inimeste suhtes, kes võistlevad paraspordi võistlusaladel, siis on see kahekordne kuritegu! Siin on tegemist inimeste diskrimineerimisega, kelle organismi funktsionaalsed võimed on pärsitud, kelle tervis on kannatada saanud. See inimgrupp on niigi kõige isoleeritum.

Selliseid inimesi tuleb kohelda erilise tähelepanuga. Pole ju juhuslik, et puuetega inimestele on näiteks erilised soodustused auto parkimiseks. See ei ole tühiasi. Seda tehakse selleks, et erivajadustega inimesed ei tunneks end ühiskonna poolt tõrjutuna.

Eesmärk on selles, et füüsiliste puuetega inimesed integreeriksid edukalt ühiskonda. Rahvusvahelise õiguse põhimõtted vähendavad ebavõrdsust eri- ja tavavajadustega inimeste vahel.

Invaliididele on tänapäeva tsiviilühiskonnas juba garanteeritud õigus ravile ja abile. Kuid diskrimineerida neid… Kordan end ja see pole ülearune: natsi-Saksamaa kuulusid haiged või mõnede kehaosade funktsioonihäirega inimesed kohustuslikule eutanaasiale.

Ja nüüd, kus ühiskond on loonud puuetega inimestele võimaluse oma paraolümpiamängudeks, oleme me taas diskrimineerimise tunnistajaks! Ja vaid Venemaa sportlaste suhtes.

Neil ei lubata olla võrdsed isegi oma erigrupis, on veel "rohkem võrdsed" ja "vähem võrdsed". Rikutud on peamised humaansuse alused ja inimõigused, mis on fikseeritud deklaratiivsetes normatiivsetes aktides.

Seoses sellega tuleb Venemaa sportlaste diskrimineerimise fakti Paraolümpiamängudel hinnata kui tahtlikku ebainimlikku akti, kui väikese grupi, kes on niigi juba erigrupp, veel kordset negatiivset markeerimist!

Seega, Rahvusvaheline paraolümpiakomitee näitas, et ta on organisatsioon, mis järgib kõige raskemate aegade fašistlikku ideoloogiat, kus natsid teostasid "tugevama õigust nõrgema suhtes."

Kui see on seesama, mis eelnes teisele maailmasõjale, siis ei saa seda fakti hinnata muudmoodi, kui uue maalilmasõja eelkuulutusena, sest kõik saab alguse diskrimineerimisest, üksteise julmast kohtlemisest.

See on vastuolus humaansuse ja tsivilisatsiooni standarditega, mille me justkui juba saavutanud oleme.

See on tagasipöördumine barbaarsuse juurde, mis on suunatud puuetega inimeste vastu. Nende jaoks on see raske taak, sest vaatamata füüsilisele puudele, leidsid nad endas jõudu eeldada, et nad on suutelised neile osaks on saanud probleeme ületama.

Ja nüüd, kus neil on õnnestunud end ületada ja globaalsel tasandil sportlikke tulemusi saavutada, heitab keegi nad tagasi ajaloo algusesse, kus valitses jõu ja võimsese seadus, kus sportlastest invaliididel polnud õigusi ja kus nad pole enam võrdsed teistega võrreldes.

See on ülemaailmne häbi ja "demokraatia" silmakirjalikkus. Selle pärast peaks häbenema kogu maailm!

Kui inimesed lubavad endale suhtuda selliselt nõrgematesse, võib see kellelegi anda õiguse asuda ametlikult natsiideoloogia taastamisele nende põhimõtete järgi, mida Saksamaa teostas Kolmandas Reichis.

Rahvusvaheline olümpiakomitee ja Paraolümpiakomitee on tänaseks oma alustes ebahumaansed. Neile on sport vähem tähtis, kui efektid, mis annavad võimaluse teisi juhtida, kui jõu ja kasutamise ja diskrimineerimise põhimõtted. Ja sellega ei tohi leppida.

Maailm on kaldumas fašismi suunas ja väga lihtne on provotseerida globaalset konflikti, mida ongi käesoleval ajal juba tunda. Minu arvates tahab Läänemaailm Venemaad hävitada. Ja kui ta ei suuda seda teha sõjaliselt, majanduslikult ja ideoloogiliselt, julgeoleku ja hariduse vallas, siis alustab ta Venemaa vastu erilist sõda — spordis.

See on halb märk kogu maailmale, mis seisab kuristiku serval, kuhu NATO on teda tõukamas, agressiivsed religioonid ja võimukeskused provotseerivad lakkamatult sõdu, revolutsioone ja teenivad selle pealt. Seejuures ei huvita neid hind, mida peavad maksma inimesed, sealhulgas sportlased ja teised ohustatud inimgrupid.

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

 

Teema:
Таllinn — Rio de Janeiro (43)

Samal teemal

Paraolümplased on nördinud Venemaa koondise kõrvalejätmise üle

Peamised teemad