19:24 01. Detsember 2020
Kuula otse
  • USD1.1968
  • RUB90.7837
Tehnoloogia
lühendatud link
Tuumaelektrijaam (34)
5010

Kaug-Ida tuumajaama plaanitakse rajada Venemaa Amuuri oblastisse Hiina piiri lähedale. Projekti autorite sõnul võiks reaktorite poolt toodetavat elektrienergiat tarnida kompleksi rajatavatele tööstusettevõtetele, samuti eksportida seda välismaale.

TALLINN, 3. juuni — Sputnik. Tuumaenergia ekspertidest koosnev töögrupp analüüsib "Rosenergoatomi" (Riikliku kontserni "Rosatom" osa) tellimusel võimalust realiseerida rea Vene spetsialistide projekti rahvusvahelise aatomienergia tehnoloogiakompleksi loomiseks Vene Föderatsiooni Kaug-Ida piirkonnas. Keskuse aluseks oleks kodumaised perspektiivsed tuumaenergiaseadmete lahendused.

Balti keti nõrk lüli — Valgevene AEJ >>

Nagu selgub Rosatomi hangete veebilehel olevatest materjalidest, korraldas Rosenergoatom avaliku konkursi nõustamisteenuste ostmiseks, mis mõeldud initsiatiivprojektile "Kaug-Ida Aatomienergia tehnoloogiakompleksi Rahvusvaheline keskus" (KIATRK) teabe ja korraldusliku toe tagamiseks ning selle järgnevaks elluviimiseks.

Rosatomi esimese ujuva tuumajaama ehitus
© Sputnik / Алексей Даничев

RIA Novosti käsutuses olevatest materjalidest selgub, et niisugune keskus aitab kaasa Kaug-Ida tehnoloogilisele arengule ja sealsete kõrgtehnoloogiliste erimajandustsoonide loomisele. Samuti on see kasuks rahvusvahelisele koostööle Venemaa ja Ida-Aasia ning Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel rahumeelse tuumaenergeetika valdkonnas.

Niisuguse kompleksi tuumaks võiks saada Kaug-Ida uue põlvkonna tuumaelektrijaam kahe kiiretel neutronitel töötava reaktoriga BN-1200, aatomikeemia tehnoloogiline klaster kõrgtemperatuuriliste gaasjahutusega reaktoritega (KTGR), samuti väikese võimsusega aatomireaktorite kogum.

Kaug-Ida tuumajaam

Kaug-Ida tuumajaama plaanitakse rajada Amuuri oblastisse Hiina piiri lähedale, Novopetrovka asula rajooni, või siis Primorje kraisse Dunai või Livadia asulate piirkonda. Projekti autorite sõnul võiks reaktorite poolt toodetavat elektrienergiat tarnida kompleksi rajatavatele tööstusettevõtetele, samuti eksportida seda välismaale. Elektrijaama rahastamise küsimust soovitatakse lahendada Hiina investeeringute kaasamise teel.

ОSСЕ PA ei kiitnud heaks Valgevene tuumaelektrijaama puudutava otsuse projekti >>

Kaug-Ida aatomielektrijaam hakkab tööle nn. kinnise tuumakütuse tsükliga, mis kasutab uraani- ja plutooniumoksiidi segust koosnevat kütust. Uut tüüpi reaktorite kütteks saab plutooniumi nii Venemaa kui teiste riikide tuumajaamade "kerge vee" abil jahutatavate reaktorite juba kasutatud kütuse ümbertöötlemise teel, kaasa arvatud Hiinas, Tianwani elektrijaamas töötavad Vene päritolu vesi-vesi tüüpi (VVER) reaktorid.

Keemiatehnoloogia klaster

Aatomi-vesiniku keemiatehnoloogiline klaster (AKTK) koos kõrgtemperatuuriliste gaasijahutusega reaktoritega (KTGR) on plaanis paigutada ühte Kaug-Ida rajoonidest (jutt käib nii Sahhalinist kui ühest Kuriili saartest), et valmistada maagaasist kõrge lisaväärtusega tooteid – kõrge efektiivsusega vesinikkusisaldavaid gaasilisi ja vedelas olekus energiakandjaid – puhast vesinikku, metaani-vesiniku segu, vedeldatud kütust, samuti erineva otstarbega keemiatooteid – ammoniaaki, etüleeni, propüleeni ja neist valmistatud tooteid, kaasa arvatud eri tüüpi väetised põllumajandusele.

Eeldatakse, et toodangust on huvitatud mitte ainult Venemaa, vaid ka Hiina, Jaapan, Korea ja India.

AKTK aluseks pakutakse Venemaal välja töötatud modulaarsed kõrgtemperatuurilised heeliumjahutusega gaasireaktorid. Moodulpõhimõttel on rida eeliseid. Nii suurendavad kõrged temperatuurid elektrienergia tootmise tõhusust ja võimaldavad KTGR-tüüpi reaktoreid ka tehnoloogilistes protsessides kasutada. Lisaks tagavad moodulreaktorid raskete avariide puhul kõrgeima ohutuse taseme.

Väikesed tuumareaktorid

Mis puudutab väikese võimsusega aatomielektrijaamade klasterit (VVAEJ), siis vastab selle loomine Aasia-Vaikse ookeani regiooni nende maade huvidele, kelle jaotusvõrkude areng jätab soovida või mis asuvad paljudel saartel. Niisuguste riikide jaoks on võimalus osta väikeseid energiaplokke koos halduse täisteenusega vägagi huvitav.

Peterburgis lasti vette maailma kõige võimsam aatomijäämurdja "Arktika" >>

Klasteri aluseks võib projekti autorite väitel saada Venemaal valmistatud ujuv aatomi-soojuselektrijaam (UASEJ), mis asub tööle Peveki linnas Tšukotkal. UASEJ aluseks on ujuv aatomienergiaplokk "Akadeemik Lomonossov" kahe KLT-40S-tüüpi reaktoriga. Lisaks on Venemaal välja töötatud ka teiste parandatud tehniliste näitajatega väikeste ujuvate ja mobiilsete moodulreaktorite projektid.

Õiguslikud alused

Kaug-Ida Aatomienergia Tehnoloogiakompleksi rahvusvahelise keskuse (KIATRK) loomise õiguslikuks aluseks võiks algatuse autorite arvates saada mitmepoolne valitsustevaheline leping, mis määrab kindlaks keskuse eesmärgid, juriidilise ja struktuurse vormi, tema tegevuse ja koostöö osalevate riikidega, kaasa arvatud ehitusaegne rahastamine.

Sellise keskuse rajamisel võib kasutada Venemaal loodud Rahvusvahelise uraanirikastamise keskuse (IUEC) ja Prantsusmaale loodava Rahvusvahelise eksperimentaalse termotuumareaktori (ITER) kogemust.

Projekti autorid leiavad, et tuumakeskuse objektid on vaja paigutada Kaug-Ida eelisarengupiirkondadesse. Seejuures tuleb keskusele luua ettevõtlust soodustavad tingimused, andmaks talle Vaikse ookeani piirkonna juhtivate ärikeskustega võrreldavad tingimused.

Eksperthinnang

"Rosenergoatomi" tellimusel luuakse töögrupp, kuhu kaasatakse energiavaldkonna spetsialistid väljastpoolt kontserni. See grupp peab analüüsima võimalikke tehnoloogiaid ja objekte, mida loodavas keskuses kasutada, samuti nende võimalikke asukohti.

Ekspertidel tuleb hinnata projekti kasumlikkust, "Kaug-Ida Aatomienergia tehnoloogiakompleksi Rahvusvaheline keskus" (KIATRK) loomisega seotud riske Venemaa jaoks, samuti vajalike rahaliste ning tootmisressursside hulka.

Lõpuks tuleb spetsialistidel koostada ka keskuse rajamise teekaart ja täisprojekt.

Teema:
Tuumaelektrijaam (34)
Tagid:
tehnoloogia, majandus, tuumaenergeetika, tuumajaam, KIATRK, Rosatom, Hiina, Venemaa

Peamised teemad