15:09 30. Oktoober 2020
Kuula otse
  • USD1.1704
  • RUB93.0481
Teemad

Tuumaelektrijaam

Tuumaelektrijaam ehk tuumajõujaam (ka aatomielektrijaam) on selline elektrijaam, kus elektrienergiat saadakse tuumareaktoris aatomituuma lõhustumise tulemusel vabaneva soojusenergia arvel.

Soojusenergia allikaks on tuumareaktor. Kõige laialdasemalt on kasutusel kahekontuurilised ehk kahe soojuskandjatorustikuga elektrijaamad. Esimeses kontuuris ringlev soojuskandja (vesi, raskevesi, gaas, vedelmetall) annab reaktoris saadud soojuse aurugeneraatoris üle teise kontuuri (torustiku) soojuskandjale (enamasti veeaurule) ja edasi auruturbiini. Turbiin ja sellega sidurdatud elektrigeneraator (turbogeneraator) moodustavad turbogeneraatoragregaadi, mis annab elektrienergiat elektrivõrku. Töötanud aur jõuab turbiinist kondensaatorisse, kus jahutatakse ja pumbatakse tagasi reaktorianumasse.

Laadi rohkem alla